maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy z tagiem: samorzad

W dniu dzisiejszym odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Tematem spotkania była Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego, sprawozdanie z działalności jednostek OSP. Poniżej kilka słów podsumowania w liczbach:

 • 5 – tyle jest jednostek na terenie gminy Pilawa
 • 80 – tylu jest czynnych, przeszkolonych strażaków w 5 jednostkach
 • 1 – tyle jest drużyn młodzieżowych w gminie Pilawa (OSP Puznówka)
 • 6 – tyle samochodów jest gotowych do wyjazdu, w każdej chwili w jednostkach OSP z terenu gminy (w tym jeden ciężki w Pilawie i lekki w Wygodzie). Pilawa, co zrozumiałe ma 2 samochody

Tyle liczb. Ważne, że dziś gmina jest zabezpieczona, jak powiedział na spotkaniu komendant gminny OSP Pan Henryk Rosłaniec. Warto również wspomnieć, że choć nasi strażacy wyjeżdżają do zdarzeń niemal codziennie, nikt z ochotników nie został ranny. Poziom BHP w jednostkach takich jak nasze, praktycznie nie odstaje od standardów straży zawodowej. Na tę chwilę nie ma w żadnej z jednostek naglących potrzeb sprzętowych.

Od siebie mogę jeszcze dodać tylko, że po komisji takiej jak dzisiejsza serce rośnie. Wszystkie jednostki są utrzymane we wzorowym porządku, zadbane, przygotowane do wyjazdu. Zaangażowanie i poświęcenie widoczne jest na każdym kroku, a przypomnę tylko, że to są ochotnicy, którzy otrzymują skromny ekwiwalent tylko za same wyjazdy, natomiast wszystkie inne prace, bez których wyjazdy nie byłyby możliwe robią w swoim wolnym czasie! Chylę czoła!

Wczoraj, tj. piątek 30.09.2016 r. odbyło się XXI posiedzenie Rady Miejskiej w Pilawie. Poniżej w punktach kilka najważniejszych informacji dla mieszkańców Trąbek:

 • nie znamy jeszcze dokładnej daty rozpoczęcia prac na krajowej siedemnastce, a tym samym również daty zamknięcia części ulicy Czarna Droga. Z tego, co powiedziała burmistrz, wykonawca firma Budimex nadal ustala szczegóły związane z przebudową wiaduktu kolejowego z PLK
 • już na początku przyszłego tygodnia powinny się zacząć prace na ulicy Granicznej w Trąbkach, inwestycję będzie realizować firma z Mińska Mazowieckiego, która już, o ile mnie pamięć nie myli, realizowała inwestycje na terenie naszej gminy. Burmistrz podczas sprawozdania zwróciła uwagę, że termin przebudowy obejmie zapewne datę 1 listopada, więc możemy spodziewać się utrudnień!
 • trwają procedury związane z zasiedlaniem domu socjalnego. Na sesji zostaliśmy poinformowani, że zgodnie z poprzednimi ustaleniami, w pierwszej kolejności będą przesiedlane rodziny, z zasądzoną eksmisją. Proces jest regulowany przez ustawę i podobno dość czasochłonny. Warto jeszcze tylko wspomnieć, że rodzin z zasądzoną eksmisją jest więcej niż lokali do dyspozycji(!)

W kolejnym wpisie kilka słów o niedawnym posiedzeniu Rady Sołeckiej i spotkaniu mieszkańców w sprawie Funduszu Sołeckiego.

W dniu dzisiejszym 12.09.2016 r., w sali Publicznego Gimnazjum w Trąbkach, o godz. 18.00, odbędzie się spotkanie sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

W ubiegłym roku mieszkańcy zdecydowali, że środki z FS będą przeznaczone na siłownię zewnętrzną w parku, przy ul. Osadniczej. Inwestycja została już zrealizowana i cieszy się sporym uznaniem mieszkańców.

Na co środki będą przeznaczone w tym roku, zdecydujemy sami. Do zobaczenia!

W dniu dzisiejszym otrzymałem informację, dotyczącą terminu składania wniosków do budżetu na 2017 r. Oprócz najważniejszej informacji, czyli daty 30 września 2016 r. – nieprzekraczalnym terminie składania wniosków do budżetu, warto przypomnieć jeszcze kilka informacji:

 • wnioski o ujęcie zadań w budżecie składają nie tylko radni, ale również przewodniczący rad mieszkańców, sołtysi, organizacje pozarządowe, inne podmioty oraz mieszkańcy gminy
 • projekt budżetu, nad którym dyskutuje pod koniec roku Rada Miejska zabezpiecza w pierwszej kolejności bieżące wydatki gminy
 • spośród zgłoszonych wniosków, tylko niewielka ilość znajdzie się w projekcie budżetu
 • kryterium wpisania zadania do realizacji powinno być: istotność wniosku ze względu na liczbę mieszkańców, możliwość uzyskania dofinansowania, pilny termin realizacji inwestycji itp.

Zachęcam do składania wniosków do budżetu wraz z uzasadnieniami lub kontakt w niniejszej sprawie (również za pośrednictwem tej strony internetowej!) :)

Ja ze swojej strony, jak co roku poinformuję po 30 września o liczbie i treści wniosków, jakie złożyłem.

Dodane 30.10.2015 r.: na wczorajszym posiedzeniu komisji, w Urzędzie Gminy, jeden z radnych zwrócił mi uwagę, że w poniższym tekście piszę błędnie, „że najpóźniej następnego dnia dokonano przelewu(!)” – chodzi o zwrot dotacji, jaką musimy zwrócić decyzją Wojewody, w wyniku niedotrzymania warunków umowy. Na jednej z ostatnich komisji jasno nas poinformowano, że niezależnie od odwołań, nic nie uchroni nas przed oddaniem pieniędzy (na przelew mieliśmy 14 dni). Okazuje się jednak, że droga odwoławcza, jaką rozpoczął Urząd, wstrzymuje przelew środków. Pozostaje mieć nadzieję, że droga odwoławcza przyniesie pozytywny skutek i pieniądze będą mogły być spożydkowane na cele związane z potrzebami naszych mieszkańców. :)

 

 

O 61 tysiącach złotych, „które poszły!”, możecie przeczytać w najnowszym numerze tygodnika Twój Głos. Z tym, że tam mamy tytuł: „Dotacja do zwrotu” (ze znakiem zapytania), który brzmi trochę łagodniej…

O co chodzi? Krótko: otrzymaliśmy dofinansowanie dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pilawie oraz na zakup wyposażenia, do kilku wiejskich świetlic w gminie. Pieniądze zostały wykorzystane, dotacja rozliczona. Do tego momentu wszystko podręcznikowo. Nasuwa się pytanie, dlaczego w takim razie nasze pieniądze powędrowały z powrotem do województwa? Otóż dofinansowanie zostało przyznane pod warunkiem, że w obiektach (w tym w MGOK w Pilawie), przez okres 7 lat nie będzie prowadzona działalność komercyjna. Warunki zostały złamane. Urząd otrzymał wezwanie do zwrotu całej kwoty, czyli ok. 61 tys. PLN.

Dlaczego podkreślałem wcześniej, że w tygodniku tytuł widnieje ze znakiem zapytania? Po prostu jest on tam nie potrzebny, gmina miała 14 dni na zwrot środków, pieniądze już dwie sesje temu zostały przesunięte do odpowiedniego działu. Myślę, że najpóźniej następnego dnia dokonano przelewu(!). Oczywiście Pani Burmistrz napisała odwołanie od decyzji, była propozycja ze strony Urzędu, że oddamy tylko tę część, która bezpośrednio dotyczy MGOK, ale nikt chyba nie robi sobie nadziei…

I jeszcze jedno sprostowanie: podczas posiedzeń komisji, w których uczestniczyłem i w mediach, podkreśla się fakt, że pieniądze zostały oddane w wyniku skargi złożonej przez była radną z Pilawy. Jasne, była radna napisała skargę do Wojewady w tej sprawie. Nie znam motywacji, nie chcę tłumaczyć tego kroku, ale chcę mocno podkreślić, że to, od kogo wypłynęła informacja o złamaniu warunków umowy jest sprawą drugorzędną. Gmina straciła ok. 61 tys. nie z powodu skargi osoby trzeciej, tylko z powodu nie dotrzymania warunków umowy!

W dniu dzisiejszym, trzy Komisje Rady Miejskiej miały wspólne posiedzenie wyjazdowe. W ciągu kilku godzin, objechaliśmy niemal całą gminę. Pytanie: po co telepać Radnych po gminie i palić ropę? Podobne Komisje miały miejsce w poprzedniej kadencji. Chodzi chyba o to, aby Radny zdawał sobie sprawę, że jego okręg wyborczy jest tylko jednym z piętnastu, że jest się Radnym całej gminy i w ogóle zobaczyć na własne oczy to, o czym się ciągle wałkuje na posiedzeniach.

Piszę o dzisiejszej Komisji, ponieważ jedno mnie uderzyło: otóż wiele mniejszych miejscowości naszej gminy, ma naprawdę świetne tzw. świetlice ludowe, tzn. takie mini domy kultury. Niektóre nowe budynki, niektóre wyremontowane, często z bogatym otoczeniem, placem zabaw, boiskiem itd. Jest się gdzie spotkać, zrobić zebranie, urządzić zajęcia dla maluchów, zorganizować przyjęcie dla ograniczonej liczby osób. Mówimy tu o miejscowościach liczących kilkuset mieszkańców, a Trąbki, liczące ok. dwa i pół tysiąca mieszkańców nie mają takiego budynku, a nawet nie mogą na tę chwilę mieć nadziei, że w najbliższym czasie taki obiekt w Trąbkach powstanie. O co tu chodzi? W Trąbkach, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kwestie własnościowe i w konsekwencji brak gruntu pod budowę takiego obiektu. Oczywiście, dzięki współpracy z parafią od kilku lat funkcjonuje filia MGOK, ale wszyscy, nawet autorzy tej inwestycji potwierdzą, że jest to wyjście na chwilę…

Wniosek? Ogromne wyzwanie na tę kadencję, aby przynajmniej przygotować grunt pod przyszłą inwestycję. Piszę o gruncie, nie tylko w sensie nieruchomości, ale także o wszystkich innych formalno-prawnych kwestiach, które pozwolą, w miarę dostępnych środków zrealizować tę niezbędną inwestycję, w jak najbliższym czasie.

Wybory przewodniczących samorządów mieszkańców oraz sołtysów w gminie Pilawa na lata 2015-2019, trwały od 26 lutego do 20 marca 2015 r. W  Trąbkach wybieraliśmy gospodarzy 16 marca:

 • Osiedle Czechy, w Publicznym Gimnazjum w Trąbkach, o godz. 17.00: przewodniczącym samorządu mieszkańców został wybrany ponownie Pan Andrzej Gano.
 • Sołectwo Trąbki, o godz. 19.00 wybraliśmy na swojego gospodarza Panią Mariannę Górską.

Serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy na najbliższe 4 lata kadencji!

Warto w tym miejscu podziękować wieloletniemu sołtysowi Trąbek, Panu Jerzemu Piłce, który w tym roku nie zdecydował się już wystawić swojej kandydatury.

I jeszcze kilka słów o tym, po co sołtys? Faktycznie, osoba sołtysa kojarzy nam się przede wszystkim z wsią, tymczasem większość naszych miejscowości traci z roku na rok wiejski charakter, niewiele mieszkańców utrzymuje się dziś z rolnictwa, na przestrzeni ostatnich lat zaszło w tym zakresie wiele zmian. A więc po co sołtys? Po pierwsze, sołtys (przewodniczący osiedla) nadal odpowiedzialny jest za zebranie podatków (z tego też tytułu pochodzi gro dochodów sołtysa). Ale to nie wszystko: co prawda sołtysi nie zasiadają w Radzie, nie mają więc prawa ustawodawczego (nie głosują), są jednak w takim samym stopniu, a może w jeszcze większym, łącznikiem między wsią, a Urzędem Gminy. Dodajmy jeszcze, że w tym roku po raz pierwszy realizować będziemy inwestycje, w ramach Funduszu Sołeckiego i to właśnie Rada Sołecka, którą zwołuje i której przewodniczy sołtys, podejmuje decyzję, na co będą wydane pieniądze. Temat Fuduszu Sołeckiego z pewnością jeszcze wróci (mamy w tym zakresie wiele do nadrobienia i jako miejscowość i jako gmina), tymczasem sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej Trąbek życzę samych trafnych decyzji. :)

Wróciłem właśnie z Pilawy, przed chwilą zakończyła się  V sesja Rady Miejskiej.

 • Na początek odnośnie tytułu wpisu: faktycznie Pani Burmistrz poinformowała, że odbyły się kolejne rozmowy, z osobą zainteresowaną otworzeniem apteki na terenie Trąbek („w sąsiedztwie” filii SPZOZ, na terenie należącym do huty). Wiemy już, że pomieszczenie, o którym mowa spełnia minimalne kryteria, wymagane na potrzeby punktu aptecznego, przedsiębiorca, który jest zainteresowany inwestycją ma doświadczenie w branży farmaceutycznej.
 • Kolektory słoneczne: nadal nie mamy pewności, że przy tak znaczącej zmianie liczby uczestników projektu, otrzymamy dofinansowanie na projekt – czekamy na odpowiedź Wojewody. Wiemy natomiast, że wszyscy są żywo zainteresowani, żeby te pieniądze zostały wydane – w przeciwnym razie nie zostaną wykorzystane w ogóle…
 • Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej: w przyszłym tygodniu otwarcie ofert.
 • Trwają wybory na sołtysów i przewodniczących rad mieszkańców w gminie: w Trąbkach wybory odbędą się 16 marca, o godz. 19.00 w budynku Publicznego Gimnazjum.

Dodane: 2015-04-20

Kochani, biblioteka w Trąbkach jest już otwarta. Chwilę trwała inwentaryzacja, związana ze zmianami kadrowymi, a ściślej mówiąc, z odejściem na zasłużoną emeryturę Pani Teresy. Nowe godziny otwarcia biblioteki: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00.

 

Odebrałem ostatnio kilka telefonów, w których mieszkańcy z troską pytali o losy naszej biblioteki. Mówiono o planach zamknięcia placówki, zwalnianiu pracowników… Uporządkujmy informacje:

 • nic mi nie wiadomo o likwidacji biblioteki w Trąbkach; sprawa biblioteki pojawiała się wielokrotnie na sesjach i komisjach (szczególnie w ubiegłym roku), w kontekście przeniesienia księgozbioru do innego budynku, o czym pisałem już wcześniej: http://maciejjarzabek.blog.pl/2014/08/15/bibliotheka/

Wiemy, że wszystkim zmianom towarzyszą emocje, szczególnie jeśli w grę wchodzą sprawy kadrowe, lokalny patriotyzm. Osobiście jestem czytelnikiem naszej biblioteki od 25 lat i będę jej bronił jak niepodległości, ale na tę chwilę wszystkie swoje siły chcę skupić na tym, aby ten bogaty księgozbiór przenieść w jakieś godziwe miejsce…

Tymczasem Pani Teresie życzę spokojnej pracy, jak najmniejszej liczby przetrzymanych pozycji książkowych… :)

Trąbki do lektury!

PS. Swoją drogą, ciekawe jak czytelnictwo w naszej miejscowości/gminie, na tle kraju wygląda?

Tak, jak donosiły media lokalne, od lutego 201 5 r. zbiórką odpadów zajmie się w gminie Pilawa firma Ekolider. Przedsiębiorca ten sam, ale stawki nowe:

 • 5,70 PLN miesięcznie za odpady segregowane (do tej pory 5,40 PLN),
 • 12,50 PLN miesięcznie za odpady niesegregowane (dotychczas 12 PLN);

Będzie trochę drożej, ale to ogólna tendencja. W całym kraju, po kolejnych przetargach, radni musieli podwyższać stawki… Zwiększyły się również stawki za odbiór pojemników odpadów komunalnych 120/240/1100 litrów – po szczegóły zapraszam na stronę Urzędu Miasta: http://www.pilawa.com.pl/index.php?subaction=showfull&id=1421848161&archive=&start_from=&ucat=1&

I jeszcze tylko jedna kwestia, o którą jestem często pytany: obecnie po nowelizacji ustawy nie mamy obowiązku składania deklaracji. O zmianie stawek gmina będzie miała obowiązek poinformować mieszkańców, ale deklaracje, które składaliśmy ok. 1,5 roku temu nie będą potrzebne.

Aktualny harmonogram zbiórki odpadów znajdziesz tu: http://pilawa.com.pl/img/HARMONOGRAM2015d.jpg


 • RSS