maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy z tagiem: samarzad

Właśnie przeczytałem na stronie internetowej UMiG Pilawa, że we wtorek 24.09.2013 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej (link poniżej). Nie miałem jeszcze w ręku materiałów, obiecuję opisać najważniejsze sprawy jeszcze przed posiedzeniem, ale dla mnie będzie to z pewnością okazja do zadania pytań w sprawie:

  • postępów rozbiórki pustostanu przy ul. Osadniczej w Trąbkach,
  • terminów prac na ul. Czarna Droga w Trąbkach,
  • braku bieżących prac remontowych do czasu położenia asfaltu na ul. Czarna Droga;

Brak komentarzy

Czytam właśnie, że Boni poinformował, że wojewodowie będą na bieżąco monitorować sytuację i sprawdzać, czy śmieci są odbierane. Dodał, że sprawdzone zostaną gminy, w których obowiązują od 1 lipca tzw. systemy przejściowe. Taki właśnie „system” będzie obowiązywał również i w gminie Pilawa, do czasu rozstrzygnięcia przetargu (przypomnę tylko, że przetarg został ogłoszony po raz trzeci). Pisałem o tym wczoraj.

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej Pani burmistrz poinformowała, że w związku, z przedłużającą się procedurą przetargową, postara się wejść w porozumienie z lokalnymi firmami, aby do czasu podpisania umowy, z właściwą firmą ktoś odbierał od nas śmieci na dotychczasowych zasadach. Propozycja spotkała się z aprobatą.

Dla zainteresowanych link do artykułu na Serwisie Samorządowym PAP: 
http://www.samorzad.pap.pl/depesza/wiadomosci_centralne/dep/125861/18-bez-przetargow–Michal-Boni-informuje-o-realizacji-ustawy-smieciowej

W najbliższy czwartek o godz. 13:00 sesja Rady Miejskiej. Jedna z uchwał dotyczy zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Ale od początku. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, Klub Radnych Nasza Gmina – do którego należę – opuścili radni P. Mazek i R. Korab. Aktualnie klub liczy 3 radnych, prócz mojej skromnej osoby przewodnicząca – Anna Goliszewska oraz Paweł Żołądek. Dotychczas radny R. Korab był naszym  - klubu – przedstawicielem w Komisji Rewizyjnej, kiedy wystąpił z klubu automatycznie stracił rekomendację i jego miejsce powinien zajmie członek klubu, ponieważ każdy klub powinien mieć swojego przedstawiciela w tej komisji, pozostali członkowie desygnowali mnie, jako swojego przedstawiciela.

Podsumowując. W najbliższy czwartek zmieni się – nie wiemy jeszcze teraz jak znacznie – skład osobowy przynajmniej 2 komisji Rady Miejskiej. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało…

Pytanie jest oczywiście retoryczne. Śmieci, jak pachną każdy wie, i dlatego chyba na wtorkowym zebraniu pojawiło się pytanie/zarzut dotyczący odbierania śmieci „tylko” raz w miesiącu.

Uściślijmy: Rozdział 3.  Paragraf 11.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilawa mówi, że „Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) [...] będą odbierane, co najmniej 1 raz w miesiącu„.

Sprawa, jak widać nie jest oczywista, ten zapis został sformułowany pod kryterium ceny i o niczym jeszcze nie przesądza. Rada Miejska, a może raczej urzędnicy, przygotowując uchwały skupili się na cenie. Wszyscy wiemy, że podatek śmieciowy oznacza podwyżki. Chodzi o to, żeby jednak było jak najtaniej. Jeśli chcemy mieć odbierane śmieci 2, 3 razy w miesiącu – dobrze – ale to będzie oznaczało droższe opłaty!

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miasta i Gminy Pilawa radni zdecydowali o nadaniu nazwy nowej ulicy w Trąbkach. Ulica Poziomkowa będzie najmłodszą ulicą w naszej miejscowości, mieszkańców serdecznie pozdrawiamy!

W Trąbkach brakuje mi jeszcze jednej – przynajmniej jednej – nazwy ulicy: Ignacego Hordliczki. Trąbki bez tej ulicy to mniej więcej tak, jak Pilawa bez ulicy Krynickich, czy Warszawa bez Piłsudskiego. Czas to zmienić! Przeszkodą mogą być tylko formalności i koszty związane ze zmianą nazwy, bo wydaje mi się, że mieszkańcy taką inicjatywę poprą… Jestem o tym przekonany.


  • RSS