maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy z tagiem: pilawa

W dniu dzisiejszym odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Tematem spotkania była Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego, sprawozdanie z działalności jednostek OSP. Poniżej kilka słów podsumowania w liczbach:

 • 5 – tyle jest jednostek na terenie gminy Pilawa
 • 80 – tylu jest czynnych, przeszkolonych strażaków w 5 jednostkach
 • 1 – tyle jest drużyn młodzieżowych w gminie Pilawa (OSP Puznówka)
 • 6 – tyle samochodów jest gotowych do wyjazdu, w każdej chwili w jednostkach OSP z terenu gminy (w tym jeden ciężki w Pilawie i lekki w Wygodzie). Pilawa, co zrozumiałe ma 2 samochody

Tyle liczb. Ważne, że dziś gmina jest zabezpieczona, jak powiedział na spotkaniu komendant gminny OSP Pan Henryk Rosłaniec. Warto również wspomnieć, że choć nasi strażacy wyjeżdżają do zdarzeń niemal codziennie, nikt z ochotników nie został ranny. Poziom BHP w jednostkach takich jak nasze, praktycznie nie odstaje od standardów straży zawodowej. Na tę chwilę nie ma w żadnej z jednostek naglących potrzeb sprzętowych.

Od siebie mogę jeszcze dodać tylko, że po komisji takiej jak dzisiejsza serce rośnie. Wszystkie jednostki są utrzymane we wzorowym porządku, zadbane, przygotowane do wyjazdu. Zaangażowanie i poświęcenie widoczne jest na każdym kroku, a przypomnę tylko, że to są ochotnicy, którzy otrzymują skromny ekwiwalent tylko za same wyjazdy, natomiast wszystkie inne prace, bez których wyjazdy nie byłyby możliwe robią w swoim wolnym czasie! Chylę czoła!

Ważna informacja dla wszystkich mieszkańców Gminy Pilawa, którzy są właścicielami lasów: w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa został wyłożony do publicznej wiadomości projekt uproszczonego planu urządzenia lasów. Z projektem można się zapoznać  w Urzędzie w pokoju nr 4 w godzinach:

 • poniedziałek: 9.00-17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-16.00

Zastrzeżenia i wnioski do projektu można składać do 16 czerwca 2016 r.

Warto upewnić się, że przy inwentaryzacji nie zaszła żadna pomyłka, ponieważ uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego(!)

Poniżej kilka najważniejszych punktów podsumowujących poniedziałkowe spotkanie:

 • montaż kolektorów w jednym gospodarstwie domowym powinien trwać od 0,5 do 1,5 dnia
 • wielkość zbiornika, który będzie montowany, zależy od ilości kolektorów, ilość kolektorów zależy natomiast – jak już wspominałem – od ilości osób w gospodarstwie domowym (podstawą dla projektanta będzie zapis w złożonej przez nas w Urzędzie deklaracji
 • na dzień dzisiejszy nie istnieje żaden obowiązujący kalendarz, czy lista, według której będą montowane urządzenia (choć Pani Burmistrz potwierdziła, że montażu nie będzie przed dokonaniem wpłaty; pojawiła się także informacja, że najprawdopodobniej pierwsze kroki skieruje wykonawca ku Pilawie, gdzie będzie miał najwięcej pracy)
 • jeśli w momencie realizacji projektu, pojawią się jakieś wyjątkowe sytuacje, wątpliwości, będzie możliwość, aby indywidualnie umówić się z kierownikiem budowy, aby uzgodnić sporne tematy;

Na koniec warto chyba wspomnieć, że spotkanie było strzałem w dziesiątkę, bo frekwencja była wysoka. Powyższe zestawienie, to tylko kilka najbardziej ogólnych kwestii, które chciałem przekazać wszystkim zainteresowanym. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, proszę o kontakt, będę się dowiadywał… :)

Wybory przewodniczących samorządów mieszkańców oraz sołtysów w gminie Pilawa na lata 2015-2019, trwały od 26 lutego do 20 marca 2015 r. W  Trąbkach wybieraliśmy gospodarzy 16 marca:

 • Osiedle Czechy, w Publicznym Gimnazjum w Trąbkach, o godz. 17.00: przewodniczącym samorządu mieszkańców został wybrany ponownie Pan Andrzej Gano.
 • Sołectwo Trąbki, o godz. 19.00 wybraliśmy na swojego gospodarza Panią Mariannę Górską.

Serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy na najbliższe 4 lata kadencji!

Warto w tym miejscu podziękować wieloletniemu sołtysowi Trąbek, Panu Jerzemu Piłce, który w tym roku nie zdecydował się już wystawić swojej kandydatury.

I jeszcze kilka słów o tym, po co sołtys? Faktycznie, osoba sołtysa kojarzy nam się przede wszystkim z wsią, tymczasem większość naszych miejscowości traci z roku na rok wiejski charakter, niewiele mieszkańców utrzymuje się dziś z rolnictwa, na przestrzeni ostatnich lat zaszło w tym zakresie wiele zmian. A więc po co sołtys? Po pierwsze, sołtys (przewodniczący osiedla) nadal odpowiedzialny jest za zebranie podatków (z tego też tytułu pochodzi gro dochodów sołtysa). Ale to nie wszystko: co prawda sołtysi nie zasiadają w Radzie, nie mają więc prawa ustawodawczego (nie głosują), są jednak w takim samym stopniu, a może w jeszcze większym, łącznikiem między wsią, a Urzędem Gminy. Dodajmy jeszcze, że w tym roku po raz pierwszy realizować będziemy inwestycje, w ramach Funduszu Sołeckiego i to właśnie Rada Sołecka, którą zwołuje i której przewodniczy sołtys, podejmuje decyzję, na co będą wydane pieniądze. Temat Fuduszu Sołeckiego z pewnością jeszcze wróci (mamy w tym zakresie wiele do nadrobienia i jako miejscowość i jako gmina), tymczasem sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej Trąbek życzę samych trafnych decyzji. :)

Dodane 3 II 2015 r.:

Dzwoniłem dziś do Urzędu Gminy: tak jak się spodziewaliśmy, nie wpłynęła wystarczająca liczba wniosków, abyśmy mogli już dziś być pewni realizacji projektu. Niestety! :(

Wiem również, że Urząd nie daje za wygraną i walczy u Wojewody, o zaakceptowanie projektu ze zmniejszoną (względem 2010 r.) liczbą podpisanych umów. Czekamy na informację. W najbliższy piątek sesja – może po niej będę w stanie napisać coś więcej?!

Jeszcze informacja dla spóźnialskich: jeśli ktoś dopiero teraz zdecydował się wziąć udział w projekcie, z pewnością będzie mógł jeszcze dołączyć do grupy zainteresowanych.

___________________________________

 

Byłem dziś w Urzędzie Miasta, aby dowiedzieć się, czy mamy już wymaganą ilość zgłoszeń do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym budowy kolektorów słonecznych.

Kochani, ciągle mamy zbyt mało podpisanych umów! To ważna informacja dla osób, które w 2010 r. nie złożyły wniosku, a teraz są zainteresowane dofinansowaniem. W ostatnich dniach odbieram telefony, w których mieszkańcy pytają, czy jest sens składać wniosek, skoro wcześniej z różnych przyczyn go nie złożyli? Oczywiście. Składajcie wnioski! Ne tę chwilę mamy niedobór podpisanych umów i cały projekt jest zagrożony! Pracownicy czekają na Was do 16.00.

Więcej informacji, potrzebne numery telefonów, na stronie Urzędu:
http://www.pilawa.com.pl/

Trwa okres świąteczny. Z nielicznymi przerwami na jeden, dwa dni pracy, żyjemy nadal świętami… :)

Z okazji Nowego Roku, wszystkim czytelnikom życzę pomyślności, realizacji zamierzonych planów, spokoju i pogody ducha.

Specjalne życzenia kieruję w stronę Pani Burmistrz oraz wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, kolegów i koleżanek Radnych Rady Miejskiej w Pilawie – na ten rok, życzmy sobie owocnej pracy, mądrych decyzji podejmowanych w dobrej atmosferze!

Wszystkiego Najlepszego!

Za nami druga sesja, na której m.in. wybrano skład osobowy Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady Miejskiej. Dokładny spis wszystkich komisji zamieszczam na końcu tego wpisu (można go także przeczytać na stronie Urzędu: http://www.pilawa.com.pl/index.php?page=rada). W skrócie przedstawia się to tak:

 • decyzją radnych poprzedniej kadencji zniesiona została Komisja Rolna, mamy więc Komisję Rewizyjną i trzy stałe komisje Rady. Komisja Rewizyjna liczy 5 osób, pozostałe po 8,
 • Komisja Rewizyjna, na czele której stanął radny Mirosław Jarosławski, składa się wyłącznie z radnych KWW Albiny Łubian (nie licząc radnego Tomasza Przybysza – PSL). Do komisji głosami Rady nie został dopuszczony radny Leszek Mikulski z KWW Czesława Piętki. Szkoda, burmistrzowi i Radzie powinno zależeć, aby każda komisja była odzwierciedleniem składu osobowego całej Rady, szczególnie w takiej komisji, jak rewizyjna byłoby to transparentne i podniosłoby jej rangę. Poza tym, to bardzo wymagająca komisja, a nowowybrany przewodniczący nie pracował dotąd w samorządzie. Osobiście widziałbym w tej funkcji kogoś z większym doświadczeniem, ale kibicuję Panu Przewodniczącemu całym sercem! :)
 • generalnie na przewodniczących desygnowano osoby nowe (nie licząc Komisji Budżetowej z radnym Tomaszem Przybyszem na czele), w poprzedniej kadencji była sytuacja odwrotna, tylko jedna z komisji miała przewodniczącego pierwszej kadencji, choć warto też zauważyć, że była to osoba bardzo doświadczona (mówię tu o Panu Marcinie Gawinku, przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska),
 • Trąbki nie mają swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej, natomiast w pozostałych pracują:
 1. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: Grzegorz Zakrzewski i ja,
 2. Komisja Spraw Społecznych: Halina Kuszpit oraz Grzegorz Zakrzewski,
 3. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego: Halina Kuszpit i ja;

Na tych dwóch posiedzeniach kończy się chyba rozgrzewka i od przyszłego tygodnia radni zajmą się omówieniem projektu budżetu na 2015 r. Od dziś wiadomo, w jakim gronie poszczególne komisje będą pracowały. Poniżej, tak jak obiecywałem pełny obraz składu osobowego komisji:

I Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej zostały powołane nastepujące osoby:
1/ Przewodniczący – Mirosław Jarosławski
2/ Zastępca Przewodniczącego – Robert Rokicki
3/ członek – Krzysztof Gawryś
4/ członek – Tomasz Przybysz
5/ członek – Wiesława Wardak

II Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zostały powołane nastepujące osoby:
1/ Przewodniczący – Tomasz Przybysz
2/ Zastępca Przewodniczącego – Marcin Zawadka
3/ członek – Marek Andrzejczyk
4/ członek – Tomasz Gałat
5/ członek – Maciej Jarząbek
6/ członek – Krzysztof Korab
7/ członek – Leszek Mikulski
8/ członek – Grzegorz Zakrzewski

III Komisja Spraw Społecznych

W skład Komisji Spraw Społecznych zostały powołane nastepujące osoby:
1/ Przewodniczący – Tomasz Gałat
2/ Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Gawryś
3/ członek – Halina Kuszpit
4/ członek – Leszek Mikulski
5/ członek – Dorota Niemiec-Jóźwicka
6/ członek – Agnieszka Piętka
7/ członek – Robert Rokicki
8/ członek – Grzegorz Zakrzewski

IV Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego

W skład Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zostały powołane nastepujące osoby:
1/ Przewodniczący – Marek Andrzejczyk
2/ Zastępca Przewodniczącego – Wiesława Wardak
3/ członek – Mirosław Jarosławski
4/ członek – Maciej Jarząbek
5/ członek – Krzysztof Korab
6/ członek – Halina Kuszpit
7/ członek – Agnieszka Piętka
8/ członek – Marcin Zawadka

Właśnie otrzymałem informację o planowanej na najbliższy czwartek sesji Rady Miejskiej (o tym później). Tymczasem za nami już pierwsza sesja, która odbyła się w ubiegły piątek, tj. 28 XI 2014 r. Oto jej podsumowanie:

 • na przewodniczącego Rady Miejskiej została wybrana Pani Dorota Niemiec-Jóźwicka z KWW Albiny Łubian,
 • na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany Pan Grzegorz Zakrzewski (również KWW Albiny Łubian).

Serdecznie gratuluję. Choć nie ukrywam, że szczególnie na stanowisku przewodniczącego, widziałbym osobę z większym doświadczeniem samorządowym… No, ale wygrany bierze wszystko! Oby tylko towarzyszył temu zdrowy rozsądek. Na dobrą sprawę, nie wiem, czy dla wszystkich radnych KWW Albiny Łubian starczy eksponowanych funkcji w samorządzie gminnym?

Temat pojawia się praktycznie na każdej komisji i sesji Rady Miejskiej. Z przykrością muszę jednak stwierdzić, że w ogóle niewiele się w tej sprawie dzieje. Jasno podkreśliła to na ostatniej sesji Pani Halina Kuszpit, która zauważyła, że w sprawozdaniu Pani Burmistrz, z działalności między sesjami, kwestia spalonego domu po prostu się nie pojawia i dopiero, kiedy  któryś z trąbkowskich radnych poruszy ten temat, zaczynają się uniki, o bezradności gminy w takich przypadkach, o tym, że niewiele tu możemy itd.

Muszę się zgodzić, że gmina nie jest stroną w tej sprawie, grunt, ani budynek nie są i nie były nasze. Ale muszę także podkreślić, że zarówno ja, jak i Przewodniczący Rady Marcin Woźniak i Pani Halina Kuszpit niestrudzenie domagamy się, aby urząd na tym polu okazał choć minimum zaangażowania: np. wystosowując pisma, opisując obecną sytuację i zagrożenia, jakie niesie za sobą obecny stan rzeczy! Sprawa była już poruszana wielokrotnie: na poprzedniej sesji (z 13 sierpnie 2014 r.) przyznano nawet rację, że stosowne pismo należałoby napisać. I… i nic! Nasze działania na tym polu mogą oczywiście niewiele pomóc, ale gminie nie wolno nie próbować.

Odpowiadając na pytanie w tytule wpisu: kiedy możemy się spodziewać rozbiórki pogorzeliska?

Mamy nowy rząd, jesteśmy już po expose Pani Premier, w którym usłyszeliśmy, że w Polsce ma powstać „1770 km autostrad oraz dróg ekspresowych i 35 obwodnic za blisko 93 mld zł. Oddamy do użytku pełną sieć autostrad A1, A2 i A4 i dróg ekspresowych – żeby wymienić tylko: S3, S5, S6, S7, S8 i S17 i całą obwodnicę Warszawy [...]

Na początku roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę 37-kilometrowego odcinka S17 między węzłem Lubelska (m. Majdan – krzyżowanie się S17 i planowaną S2), a początkiem obwodnicy Garwolina. Całość została podzielona na trzy części: od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Kołbieli (o długości ok. 15,2 km), obwodnicę Kołbieli (ok. 8,7 km) oraz od obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina (ok. 13 km).

GDDKiA ogłosiła także przetarg na przygotowanie dokumentacji budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku Zakręt-Majdan (2,5 km)”. Odsyłam do artykułu: http://www.wirtualnygarwolin.pl/archiwum-aktualnoci/5261-nowa-premier-obiecuje-bedzie-s17

W mijającej kadencji władz samorządowych kilka osób bardzo zaangażowało się w „uporządkowanie” sprawy skrzyżowania na naszych Lipówkach. Prócz mojej skromnej osoby byli to między innymi Pan Poseł K. Borkowski, starosta powiatu garwolińskiego Pan M. Chciałowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego Pan Dariusz Owczarczyk. Zebraliśmy wiele podpisów, z samych Trąbek oddałem kilkaset, wszystko to, aby nasz głos był bardziej słyszalny. Nadmienię jeszcze tylko, że akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i…

…i nic, ponieważ pomimo tak dużego wsparcia otrzymaliśmy odpowiedź, że w związku z zaawansowaniem prac nad budową drogi ekspresowej Warszawa-Lublin nie ma sensu inwestować pieniędzy w przebudowę skrzyżowania w Lipówkach.

Powiem szczerze:

 1.  Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę pierwszych maszyn na terenie skrzyżowania w Lipówkach.
 2. Nawet, jeśli terminy odnośnie budowy trasy zostaną dotrzymane, to i tak już ponad rok cieszylibyśmy się nową organizacją ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z krajową. Dla mnie inwestycja już by się zwróciła…

Pozostaje czekać i notować skrupulatnie takie wypowiedzi, jak ta niedawna, Pani Premier…

 

PS. O akcji pisałem już wcześniej:

http://maciejjarzabek.blog.pl/2013/08/29/albo-swiatla-albo-ekspresowka-czyli-jeszcze-o-swiatlach-na-krzyzowkach/

http://maciejjarzabek.blog.pl/2013/07/31/swiatla-prosze-czyli-o-skrzyzowaniu-w-lipowkach/

 


 • RSS