maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy z tagiem: huta-czechy-hutnik-huta-czechy

Na wstępie przepraszam za kilkutygodniową ciszę. Na dniach postaram się nadrobić zaległości.

W grudniu ubiegłego roku, uchwaliliśmy budżet na 2017 r. – dochody budżetu wyniosą ponad 42 mln zł., wydatki niewiele ponad 43,5 mln zł. (na ostatniej sesji Rady Miejskiej, dochody znacznie się zwiększyły, w związku z dotacją na przebudowę MGOK w Pilawie, ale do tego jeszcze wrócę).

W tym roku budżet dla odmiany został przegłosowany jednogłośnie. Co będzie robione w Trąbkach?

 • projekt przebudowy alei Owocowej – 10 000 zł
 • przebudowa drogi Trąbki-Wygoda (przedłużenie ulicy Granicznej), kolejny etap – 45 000 zł
 • reorganizacja dojazdu do parku przy pomniku (ulica Osadnicza), w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 600 zł
 • projekt rewitalizacji terenów zabytkowych – 30 000 zł
 • budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole – 500 000 zł.

Ponad rok temu otwarcie sprzeciwiłem się projektowi budżetu, zaproponowałem pewne zmiany – między innymi budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Trąbkach. Wtedy zostałem zaatakowany, oskarżony o sianie zamętu, mój wniosek nie został w ogóle poddany pod głosowanie. Tym bardziej cieszy, że w obecnym budżecie mamy zaplanowaną tą potrzebną inwestycję, na którą czekamy już wiele lat! Budżet na 2017 r. jest lepszy, skupia się na kilku ważnych inwestycjach, jest mniej „rozstrzelony”. Miło było zagłosować za, mam nadzieję na dobrą realizację w ciągu roku.

Jeszcze kilka słów o przebudowie drogi Trąbki-Wygoda: mówimy tu o przedłużeniu ulicy Granicznej, nie o trasie wojewódzkiej. Inwestycja została w poprzednim roku rozpoczęta przez mieszkańców Wygody. Pieniędzy nie starczyło na realizację całego zadania, stąd widnieje również w budżecie na 2017 r. i to z niemałą kwotą (45 000 zł.). W tym roku zadanie będzie realizowane ze środków własnych gminy, ponieważ mieszkańcy Wygody nie zdecydowali się dalej sami finansować zadania. Wynikło tu pewne nieporozumienie. Otóż, na zebraniu zostało zadane pytanie, czy Trąbki też będą się dokładać do przebudowy drogi (rozumiem, że również w ramach Funduszu Sołeckiego)? Piszę o tym, jako o nieporozumieniu, ponieważ mieszkańcy Trąbek nigdy nie upominali się o przebudowę, czy poprawienie tej drogi. Dla Trąbek nie ma ona większego znaczenia, od zawsze służyła mieszkańcom Wygody, ewentualnie Poschły, jako wygodne połączenia na trasie do Trąbek. Osobiście od początku dziwiłem się tej inwestycji. Nie do końca rozumiem, dlaczego skupiamy się na drodze pobocznej, kiedy droga przez Wygodę oraz chodniki wołają o pomstę do nieba, ale kiedy już Wygoda zaczęła ten temat, należy postawić kropkę nad „I”.

Jeśli pojawią się jakieś pytania, proszę o kontakt. Najczęściej otrzymuję komentarze, pytania na FB. Może być i tak, byle by była aktywność!

W dniu dzisiejszym 12.09.2016 r., w sali Publicznego Gimnazjum w Trąbkach, o godz. 18.00, odbędzie się spotkanie sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

W ubiegłym roku mieszkańcy zdecydowali, że środki z FS będą przeznaczone na siłownię zewnętrzną w parku, przy ul. Osadniczej. Inwestycja została już zrealizowana i cieszy się sporym uznaniem mieszkańców.

Na co środki będą przeznaczone w tym roku, zdecydujemy sami. Do zobaczenia!

W ostatni wtorek, tj. 14 czerwca 2016 r., odbyło się spotkanie Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematem było m.in. „Utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych”. Jednym z miejsc, które odwiedziliśmy, był otwarty w ubiegłym roku teren rekreacyjny, przy boisku w Trąbkach. Inwestycja została oddana w ubiegłym roku, sfinansowana po części z dotacji, po części w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zyskaliśmy pozytywne miejsce, doskonałe do spotkań ze znajomymi, idealne do zabaw dla dzieci. Teren, jaki gmina ma do dyspozycji (tzw. boisko boczne), daje możliwość dalszej rozbudowy – to dodatkowy atut.

Inwestycja prezentuje się bardzo dobrze, ale są też akty wandalizmu: zniknęła tablica z Regulaminem i jedna z tablic informacyjnych, kolejna została połamana…

Na terenie całej gminy jest kilka podobnych miejsc. Mieszkańcy raczej dbają o porządek i bezpieczeństwo, wszyscy chcielibyśmy, aby i u nas było podobnie. Trudno powiedzieć, czy zniszczeń dokonali mieszkańcy Trąbek. Warto jeszcze tylko na koniec wspomnieć, że miejsce jest już monitorowane i kolejni wandale, jeśli tacy mimo wszystko się znajdą, powinni ponieść karę za swoje zachowanie…

Ważna informacja dla wszystkich mieszkańców Gminy Pilawa, którzy są właścicielami lasów: w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa został wyłożony do publicznej wiadomości projekt uproszczonego planu urządzenia lasów. Z projektem można się zapoznać  w Urzędzie w pokoju nr 4 w godzinach:

 • poniedziałek: 9.00-17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-16.00

Zastrzeżenia i wnioski do projektu można składać do 16 czerwca 2016 r.

Warto upewnić się, że przy inwentaryzacji nie zaszła żadna pomyłka, ponieważ uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego(!)

W dniu dzisiejszym, o godzinie 11.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa, odbędzie się XV posiedzenie Rady Miejskiej. Nie otrzymałem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, w planach jest natomiast zatwierdzenie planów prac komisji, wysłuchanie kilku sprawozdań oraz przedłużenie umów najmu. Jeśli w trakcie sesji będą poruszane istotne sprawy dla naszej miejscowości, niezwłocznie poinformuję o tym na stronie.

Tymczasem odniosę się jeszcze krótko do ostatniej sesji, na której przegłosowany został budżet na 2016 r. Pisałem, że złożyłem wniosek do budżetu, o wprowadzenie na 2016 r. zadania pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach. Aby Rada mogła przyjąć taki wniosek, musiałem przedstawić źródło finansowania, dlatego zaproponowałem zdjęcie z budżetu na 2016 r. zadania pod nazwą Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy oraz zdjęcie 80.000 zł., z zadania pod nazwą Zakup samochodu służbowego dla Urzędu. Wniosek nie został nawet poddany pod głosowanie, a moją propozycję bardzo szeroko krytykowano… W uproszczeniu wygląda to mniej więcej tak: radny Jarząbek nie liczy się z innymi miejscowościami, dlatego proponuje rezygnację z inwestycji w małej Łucznicy, a wszystkie możliwe środki, ślepo przeznacza na kolejne inwestycje w Trąbkach. Jednym słowego egoista, nieznający potrzeb mieszkańców innych miejscowości(!) Powiem tak: nie wierzę nawet, że większość radnych, która się w ten sposób wypowiada, w ogóle tak myśli. Jest to po prostu bardzo wygodne uogólnienie, które pozwala oddalić wniosek i przejść bezrefleksyjnie nad projektem budżetu. Otóż mój wniosek, nie zakładał rezygnacji z inwestycji w Łucznicy, proponowałem tylko odłożenie w czasie prac, do momentu, w którym uda się Gminie zdobyć jakiekolwiek środki na budowę świetlicy. Nie wyobrażam sobie, abyśmy w obecnej sytuacji zrealizowali inwestycję, w 100% ze środków własnych. Przez cały czas, uparcie na komisjach i sesjach Rady Miejskiej staram się tłumaczyć, że projekt budżetu, jaki przyjęli radni na 2016 r. nie zakłada realizacji priorytetów, otwiera kolejne zadania, podczas gdy nie zostały zrealizowane do końca duże większe i ważniejsze z punktu widzenia gminy (nie Trąbek!) inwestycje.

Mamy Nowy 2016 Rok. Zanim jednak złożę najlepsze życzenia, napiszę kilka obiecanych zdań na temat nowego budżetu:

Dochody budżetu mają wynieść 30 937 130 zł., z czego na Trąbki:

 • 450 000 zł. przeznaczone będzie na budowę ulicy Granicznej w Trąbkach
 • 25 673 zł. przeznaczone będzie na budowę siłowni zewnętrznej – te środki pochodzą, z Funduszu Sołeckiego

Budżet został przyjęty większością głosów, ja głosowałem przeciwko. Dlaczego? Od początku dyskusji nad projektem budżetu, nie zgadzałem się z wykreśleniem z niego zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach”. Uważałem, że jest to kluczowa inwestycja nie tylko dla dzieci i młodzieży z Trąbek (w Publicznym Gimnazjum w Trąbkach uczy się młodzież z większej części naszej gminy). Na ostatniej sesji, na której budżet został poddany pod głosowanie,  wnioskowałem o dopisanie budowy boiska do budżetu na 2016 r., proponowałem przy tym wykreślenie dwóch mniej pilnych moim zdaniem inwestycji (m.in. budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy i zakup samochodu służbowego dla Urzędu). Niestety, mój wniosek nie został poddany pod głosowanie!

Oczywiście, uchwalony 30 grudnia 2015 r. budżet, to tylko początek drogi. Rada Miejska praktycznie na każdej sesji wprowadza do budżetu zmiany, czasem bardzo znaczące(!) Pozostaje mieć nadzieję, że każda kolejna zmiana będzie dobra dla Trąbek oraz całej gminy Pilawy.

W Nowym Roku życzę wszystkim czytelnikom wszystkiego najlepszego! :)

Jeszcze kilka dni temu pisałem, że przeniesienie siedziby biblioteki w Trąbkach do nowego budynku, jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Dziś po ostatnim pożarze, w którym dotychczasowy budynek biblioteki został niemal spalony, te słowa wracają z jeszcze większą mocą.

Kiedy usłyszałem z ust powracających z akcji strażaków: „spalili GOK w Trąbkach”, moje pierwsze myśli pobiegły w stronę budynku biblioteki – oba zabudowania dzieli zaledwie ok. 8-10 – metrowa przestrzeń. Choć budynek się ostał, to wydarzenie było impulsem do podjęcia decyzji, o przeniesieniu biblioteki do GOK w Trąbkach. Pracownicy MGOK, własnymi samochodoami przewieźli cały księgozbiór na nowe miesjce.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie jest to miejse najszczęśliwsze: za małe, nie będące własnością gminy. Ale też nikt nie mówi, że jest to miejsce docelowe. Ważne, że aby biblioteka przejściowo działała w obecnym budynku GOK w Trąbkach, nie trzeba wykładać większych środów. Pozostaje mieć nadzieję, że rozmowy prowadzone przez pracowników Urzędu oraz MGOK w Pilawie, w sprawie przeniesienia biblioteki do nowej siedziby, jak najszybciej znajdą swój pozytywy koniec oraz odpowiedzialni za ostatnie podpalenie byłego budynku GOK w Trąbkach zostaną niebawem ujęci przez Policję…

Przenosiny zasobów biblioteki oraz zmiana organizacji pracy mają potrwać planowo do 23.11.2015 r.

P. S. Wielokrotnie na łamachj tej strony (podobnie jak na posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Miejskiej) zajmowałem głos w sprawie przeniesienia biblioteki do nowego budynku (m.in.):

http://maciejjarzabek.blog.pl/2014/12/16/ile-da-sie-wykrzesac-z-budzetu/

http://maciejjarzabek.blog.pl/2015/03/03/biblioteka-w-trabkach-czyli-co-tu-sie-wlasciwie-dzieje/

Kilka słów na temat inwestycji, realizowanej w ramach Funduszu Sołeckiego w Trąbkach w 2015 r.: mniej więcej rok temu, mieszkańcy zdecydowali, że środki zostaną przeznaczone na budowę terenu rekreacyjnego. Na miejsce wybrano teren sąsiadujący z boiskiem KS Hutnik.

Na inwestycję składają się:

 • Przyrodnicza ścieżka ekologiczna + gry plenerowe
 • Wiata drewniana
 • Miejsce na ognisko
 • Ścieżka sprawnościowa (w tym m.in. piaskownica i huśtawka)
 • Ława drewniana, krzewy + tablice informacyjne

Czas mija i pojawiają się głosy niezadowolenia, że realizacja projektu praktycznie nie ruszyła. W ubiegłym tygodniu dopiero utwardzono teren. Sezon na grilla za nami i nikt już w tym roku nie będzie urządzał barbecue na łonie natury… Opóźnienie było uzasadnione. W ciągu roku pojawiła się szansa na dofinansowanie, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rada musiała podjąć decyzję, czy wstrzymać się z realizacją projektu i oczekiwać  na pozytywną odpowiedź Wojewody. Powyższa kwestia była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i zgodziliśmy się, że należy powalczyć o te pieniądze. Skutek jest taki, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej, wprowadziliśmy do budżetu dodatkową kwotę dofinansowania w wysokości 59.728,83 zł. Ogromne gratulacje na ręce urzędników! :) Dzięki temu projekt, którego realizacja podzielona była wstępnie na dwa etapy w okresie dwuletnim, zostanie wykonana w całości jeszcze w tym roku.

Pisząc te słowa mam świadomość, że realizowane w tym roku inwestycje, mają dla Trąbek charakter drugorzędny. Brak budynku Ośrodka Kultury, boisko przyszkolne, straszny stan budynku biblioteki, to najczęściej pojawiające się tematy dyskusji…  Pozostaje mieć tylko nadzieję, że również te „pierwszoligowe” tematy zostaną zrealizowane w niedalekiej przyszłości…

Przypominam, że dziś ostatni dzień, na składanie wniosków do budżetu na przyszły rok. Wnioski mogą składać wszyscy, nie tylko radni, sołtysi, przewodniczący samorządów i kierownicy jednostek. Piszę o tym dlatego, że każdy z nas wie, co w jego najbliższym otoczeniu jest do poprawki(!)

Złożenie wniosku nie oznacza oczywiście, że środki na jego realizację automatycznie znajdą się w projekcie budżetu, ale moim skromnym zdaniem, wszystkie pozycje zawarte w projekcie budżetu, jaki przedstawi Pani Burmistrz, powinny być poparte wnioskami mieszkańców (w tym radnych, sołtysów etc.).

Ja oczywiście już złożyłem swoje propozycje. Nie ukrywam, że część z nich pokrywa się z wnioskami z ubiegłego roku, ale to dlatego, że w gruncie rzeczy żaden z nich nie został zrealizowany… Mogę się jedynie pocieszać, że na to konto gmina zrealizowała lub realizuje inne inwestycje w Trąbkach. Ja ze swojej strony będę dalej konsekwentnie wnosił o realizację następujących inwestycji:

 • ulice Graniczna i Polna w Trąbkach – prace remontowe/utwardzenie
 • ulica Dolinowa i Osadnicza (Domy Osadnika) w Trąbkach – projekt kanalizacji sanitarnej
 • budowa boiska wielofunkcyjnego (Trąbki)

I jeszcze jedna ważna wiadomość: w związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi inwestycji, Urząd Miasta i Gminy Pilawa organizuje spotkanie z wykonawcą, w poniedziałek (8 czerwca 2015 r.) na godz. 18.00 do MGOK w Pilawie.

 

Jakiś czas temu pisałem, że Urząd po podpisaniu umowy z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie kolektorów, będzie wysyłał pisma, zawierające kwotę, jaką należy wpłacić na konto Urzędu oraz numer rachunku do wpłaty. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 25 maja 2015 r. mowa była o „najbliższych 14 dniach„, więc wydaje mi się, że każdy zainteresowany inwestycją powinien już dostać lub najpóźniej w najbliższy poniedziałek dostanie pismo z Urzędu. Jak już wspomniałem, pismo informuje m.in. o kwocie, jaką należy wpłacić na wskazane konto, z tytułu wkładu własnego  – tu informuję, że kwota wpłaty zależna jest nie tyle od kubatury budynku, położenia itd., ile od ilości osób w gospodarstwie domowym(!).

Kolejny krok, to wizyta przedstawiciela firmy, który wstępnie omówi z nami, gdzie zamontowany będzie kolektor, gdzie stanie lub będzie zawieszony zbiornik – tu położenie budynku, rozkład pomieszczeń gospodarczych będzie miało znaczenie. Przedstawiciel będzie miał plakietkę z pieczęcią Urzędu, wstępne ustalenia naniesie na formularz, który będzie następnie punktem wyjścia do wykonania projektu.

Dla wszystkich jest chyba oczywiste, że montaż urządzeń nie będzie możliwy przed dokonaniem wpłaty. Przypominam również, że czasu na realizację projektu oraz jego rozliczenie mamy naprawdę mało, więc nie powinniśmy – o ile to tylko możliwe – zwlekać z wpłatą…

W razie pytań, jestem do dyspozycji.


 • RSS