maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy z tagiem: gmina-pilawa

W dniu dzisiejszym odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Tematem spotkania była Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego, sprawozdanie z działalności jednostek OSP. Poniżej kilka słów podsumowania w liczbach:

 • 5 – tyle jest jednostek na terenie gminy Pilawa
 • 80 – tylu jest czynnych, przeszkolonych strażaków w 5 jednostkach
 • 1 – tyle jest drużyn młodzieżowych w gminie Pilawa (OSP Puznówka)
 • 6 – tyle samochodów jest gotowych do wyjazdu, w każdej chwili w jednostkach OSP z terenu gminy (w tym jeden ciężki w Pilawie i lekki w Wygodzie). Pilawa, co zrozumiałe ma 2 samochody

Tyle liczb. Ważne, że dziś gmina jest zabezpieczona, jak powiedział na spotkaniu komendant gminny OSP Pan Henryk Rosłaniec. Warto również wspomnieć, że choć nasi strażacy wyjeżdżają do zdarzeń niemal codziennie, nikt z ochotników nie został ranny. Poziom BHP w jednostkach takich jak nasze, praktycznie nie odstaje od standardów straży zawodowej. Na tę chwilę nie ma w żadnej z jednostek naglących potrzeb sprzętowych.

Od siebie mogę jeszcze dodać tylko, że po komisji takiej jak dzisiejsza serce rośnie. Wszystkie jednostki są utrzymane we wzorowym porządku, zadbane, przygotowane do wyjazdu. Zaangażowanie i poświęcenie widoczne jest na każdym kroku, a przypomnę tylko, że to są ochotnicy, którzy otrzymują skromny ekwiwalent tylko za same wyjazdy, natomiast wszystkie inne prace, bez których wyjazdy nie byłyby możliwe robią w swoim wolnym czasie! Chylę czoła!

Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska jednogłośnie zatwierdziła budżet dla Miasta i Gminy Pilawa na 2017 r. Jedną z planowanych inwestycji jest Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Trąbkach. 2 lata temu proponowałem tę inwestycję, ale wtedy nie znalazłem wielu zwolenników. Pomysł poparła oczywiście radna Halina Kuszpit, która doskonale rozumiała, że inwestycja będzie służyła przeze wszystkim naszym dzieciom. Co warto jeszcze podkreślić, nie tylko z Trąbek, ale z wielu miejscowości naszej gminy! Bardzo się cieszę, że Pani Burmistrz zaproponowała realizację inwestycji w tym roku. Inwestycja była przez wiele lat odkładana. Wystarczy porozmawiać z nauczycielami wychowania fizycznego z Trąbek, aby przekonać się, jak bardzo wszyscy czekają na realizację zadania. Po prostu dzieciaki ćwiczą na piachu, w pyle, a szkoła nie zapewnia przecież pełnej toalety po ćwiczeniach!

Urząd jeszcze w marcu b.r. ogłosił przetarg, do którego stanęły 3 firmy. Z informacji datowanej na 12 kwietnia 2017 r. wynika, że najtańszą z ofert złożyła firma ze Stoczka Łukowskiego na kwotę 564 515,99 PLN, z 60 miesięczną gwarancją. Termin wykonania zadania, to 15 września b.r., a więc zaraz na początku roku szkolnego. Wiem, że Urząd wezwał firmy do uzupełnienia dokumentacji. W tej chwili w budżecie na zadanie jest przeznaczona kwota w wysokości 500 000 PLN. Pani Burmistrz planuje inwestycję z ok. 30% dofinansowaniem.

Na wstępie przepraszam za kilkutygodniową ciszę. Na dniach postaram się nadrobić zaległości.

W grudniu ubiegłego roku, uchwaliliśmy budżet na 2017 r. – dochody budżetu wyniosą ponad 42 mln zł., wydatki niewiele ponad 43,5 mln zł. (na ostatniej sesji Rady Miejskiej, dochody znacznie się zwiększyły, w związku z dotacją na przebudowę MGOK w Pilawie, ale do tego jeszcze wrócę).

W tym roku budżet dla odmiany został przegłosowany jednogłośnie. Co będzie robione w Trąbkach?

 • projekt przebudowy alei Owocowej – 10 000 zł
 • przebudowa drogi Trąbki-Wygoda (przedłużenie ulicy Granicznej), kolejny etap – 45 000 zł
 • reorganizacja dojazdu do parku przy pomniku (ulica Osadnicza), w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 600 zł
 • projekt rewitalizacji terenów zabytkowych – 30 000 zł
 • budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole – 500 000 zł.

Ponad rok temu otwarcie sprzeciwiłem się projektowi budżetu, zaproponowałem pewne zmiany – między innymi budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Trąbkach. Wtedy zostałem zaatakowany, oskarżony o sianie zamętu, mój wniosek nie został w ogóle poddany pod głosowanie. Tym bardziej cieszy, że w obecnym budżecie mamy zaplanowaną tą potrzebną inwestycję, na którą czekamy już wiele lat! Budżet na 2017 r. jest lepszy, skupia się na kilku ważnych inwestycjach, jest mniej „rozstrzelony”. Miło było zagłosować za, mam nadzieję na dobrą realizację w ciągu roku.

Jeszcze kilka słów o przebudowie drogi Trąbki-Wygoda: mówimy tu o przedłużeniu ulicy Granicznej, nie o trasie wojewódzkiej. Inwestycja została w poprzednim roku rozpoczęta przez mieszkańców Wygody. Pieniędzy nie starczyło na realizację całego zadania, stąd widnieje również w budżecie na 2017 r. i to z niemałą kwotą (45 000 zł.). W tym roku zadanie będzie realizowane ze środków własnych gminy, ponieważ mieszkańcy Wygody nie zdecydowali się dalej sami finansować zadania. Wynikło tu pewne nieporozumienie. Otóż, na zebraniu zostało zadane pytanie, czy Trąbki też będą się dokładać do przebudowy drogi (rozumiem, że również w ramach Funduszu Sołeckiego)? Piszę o tym, jako o nieporozumieniu, ponieważ mieszkańcy Trąbek nigdy nie upominali się o przebudowę, czy poprawienie tej drogi. Dla Trąbek nie ma ona większego znaczenia, od zawsze służyła mieszkańcom Wygody, ewentualnie Poschły, jako wygodne połączenia na trasie do Trąbek. Osobiście od początku dziwiłem się tej inwestycji. Nie do końca rozumiem, dlaczego skupiamy się na drodze pobocznej, kiedy droga przez Wygodę oraz chodniki wołają o pomstę do nieba, ale kiedy już Wygoda zaczęła ten temat, należy postawić kropkę nad „I”.

Jeśli pojawią się jakieś pytania, proszę o kontakt. Najczęściej otrzymuję komentarze, pytania na FB. Może być i tak, byle by była aktywność!

W dniu dzisiejszym otrzymałem informację, dotyczącą terminu składania wniosków do budżetu na 2017 r. Oprócz najważniejszej informacji, czyli daty 30 września 2016 r. – nieprzekraczalnym terminie składania wniosków do budżetu, warto przypomnieć jeszcze kilka informacji:

 • wnioski o ujęcie zadań w budżecie składają nie tylko radni, ale również przewodniczący rad mieszkańców, sołtysi, organizacje pozarządowe, inne podmioty oraz mieszkańcy gminy
 • projekt budżetu, nad którym dyskutuje pod koniec roku Rada Miejska zabezpiecza w pierwszej kolejności bieżące wydatki gminy
 • spośród zgłoszonych wniosków, tylko niewielka ilość znajdzie się w projekcie budżetu
 • kryterium wpisania zadania do realizacji powinno być: istotność wniosku ze względu na liczbę mieszkańców, możliwość uzyskania dofinansowania, pilny termin realizacji inwestycji itp.

Zachęcam do składania wniosków do budżetu wraz z uzasadnieniami lub kontakt w niniejszej sprawie (również za pośrednictwem tej strony internetowej!) :)

Ja ze swojej strony, jak co roku poinformuję po 30 września o liczbie i treści wniosków, jakie złożyłem.

Dodane 29 sierpnia 2016 r.:

Firma Budimex poinformowała, że z powodu przedłużających się uzgodnień formalno-prawnych z PKP, termin rozpoczęcia prac będzie przesunięty o miesiąc.

 

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miejskiej otrzymałem informację, że Firma BUDIMEX S.A. – wykonawca przebudowy drogi krajowej nr 17 przesłał – informację, że ul. Czarna Droga w Trąbkach, na odcinku wzdłuż toru kolejowego, zostanie wyłączona z ruchu, w przewidywanym terminie od 1 września 2016 r. do 30 września 2017 r.

Powodem zamknięcia drogi są oczywiście prace związane z przygotowaniem nowego wiaduktu kolejowego. Co więcej, na czas budowy, zostanie całkowicie wstrzymany ruch na drodze krajowej nr 17. W tym czasie objazd będzie możliwy przez miejscowość Wilchta, co oznacza de facto, że cały ruch drogi krajowej będzie czasowo przebiegał przez Trąbki(!)

Firma informuje również, że w  czasie planowanych robót będzie miała miejsce wycinka drzew związana z poszerzeniem pasa drogi oraz że w miarę potrzeb przewiduje się okresowe zamykanie pasów ruchu i ręczne sterowanie ruchem.

Ci którzy śledzą wiadomości regionalne, z pewnością nie są zdziwieni tą informacją. W bieżącym roku rozpoczynają się dwie ważne inwestycje, tj. przebudowa drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej S17 oraz modernizacja połączenia kolejowego na odcinku Pilawa-Otwock.  W związku z tymi inwestycjami czekają nas z pewnością poważne utrudnienia w ruchu drogowym…

Ważna informacja dla wszystkich mieszkańców Gminy Pilawa, którzy są właścicielami lasów: w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa został wyłożony do publicznej wiadomości projekt uproszczonego planu urządzenia lasów. Z projektem można się zapoznać  w Urzędzie w pokoju nr 4 w godzinach:

 • poniedziałek: 9.00-17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-16.00

Zastrzeżenia i wnioski do projektu można składać do 16 czerwca 2016 r.

Warto upewnić się, że przy inwentaryzacji nie zaszła żadna pomyłka, ponieważ uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego(!)

Przypominam, że w dniu dzisiejszym upływa termin składania deklaracji przystąpienia do inwestycji w OZE (Odnawialne Źródła Energii). Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa. Na stronie Urzędu można pobrać druk Deklaracji, przeczytać informację na temat programu oraz obejrzeć prezentację (link poniżej)

Program, w ramach którego gmina Pilawa będzie ubiegać się o dofinansowanie, wpisuje się w plany UE, które zakładają redukcję gazów cieplarnianych. Wiem, że na województwo mazowieckie przeznaczono 42 mln PLN – ta suma tylko na pierwszy rzut oka wydaje się duża, zainteresowanie jest spore, każdy projekt może opiewać na sumę wielomilionową(!)

W ubiegłym tygodniu z przedstawicielami Mazowieckiej Agencji Energetycznej spotkali się mieszkańcy oraz Komisje Rady Miejskiej (ochrony środowiska oraz budżetu). Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, radni są zgodni, że inwestycje w OZE wpisują się w rozwój Miasta i Gminy Pilawa.

Poniżej link do strony Urzędu:

http://www.pilawa.com.pl/index.php?subaction=showfull&id=1447335772&archive=&start_from=&ucat=1&page=main

W ubiegły wtorek, na sesji Rady Miejskiej podjęliśmy kilka istotnych uchwał. Poniżej kilka ważniejszych informacji:

 • wysokość podatków praktycznie nie ulegnie zmianie w 2016 r. nieznacznie wzrosną za to stawki za wodę i ścieki oraz śmieci
 • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny: 6,60 PLN, za odpady niesegregowane 14 PLN (po szczegóły odsyłam na stronę Urzędu)
 • za zaopatrzenie w wodę będziemy płacili od 2016 r. 2,57 PLN netto, za odprowadzenie ścieków 4,20 PLN netto
 • jeszcze jedna informacja dotycząca odbioru odpadów: przetarg po raz kolejny wygrała firma Eko-Lider.
 • huta szkła Czechy S.A. uzyskała zezwolenie na rozbudowę zakładu , co zresztą widać i gołym okiem, ponieważ prace już trwają… :)
 • jest już decyzja o usunięciu czterech topoli przy SP w Trąbkach. Drzewa, o których mowa, rosną przy ogrodzeniu SP od strony osiedla. Usunięcie drzew pozwoli w przyszłości na zwiększenie miejsc parkingowych przy wejściu do szkoły, co jest szczególnie ważne dla rodziców odwożących swoje pociechy do oddziału przedszkolnego. Oczywiście nadal przy ogrodzeniu pozostaną pozostałe drzewa, tj. o ile dobrze pamiętam lipy, które po wycięciu przerośniętych topól będą miały szansę rozwinąć „skrzydła”

Od kilku tygodni na komisjach Rady Miejskiej toczy się ożywiona dyskusja na temat projektu budżetu. Celowo nie zamieszczam w tym momencie informacji na ten temat i obiecuję w najbliższym czasie napisać w tej sprawie.

Zachęcam do lektury kolejnych wpisów! :)

Dodane 30.10.2015 r.: na wczorajszym posiedzeniu komisji, w Urzędzie Gminy, jeden z radnych zwrócił mi uwagę, że w poniższym tekście piszę błędnie, „że najpóźniej następnego dnia dokonano przelewu(!)” – chodzi o zwrot dotacji, jaką musimy zwrócić decyzją Wojewody, w wyniku niedotrzymania warunków umowy. Na jednej z ostatnich komisji jasno nas poinformowano, że niezależnie od odwołań, nic nie uchroni nas przed oddaniem pieniędzy (na przelew mieliśmy 14 dni). Okazuje się jednak, że droga odwoławcza, jaką rozpoczął Urząd, wstrzymuje przelew środków. Pozostaje mieć nadzieję, że droga odwoławcza przyniesie pozytywny skutek i pieniądze będą mogły być spożydkowane na cele związane z potrzebami naszych mieszkańców. :)

 

 

O 61 tysiącach złotych, „które poszły!”, możecie przeczytać w najnowszym numerze tygodnika Twój Głos. Z tym, że tam mamy tytuł: „Dotacja do zwrotu” (ze znakiem zapytania), który brzmi trochę łagodniej…

O co chodzi? Krótko: otrzymaliśmy dofinansowanie dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pilawie oraz na zakup wyposażenia, do kilku wiejskich świetlic w gminie. Pieniądze zostały wykorzystane, dotacja rozliczona. Do tego momentu wszystko podręcznikowo. Nasuwa się pytanie, dlaczego w takim razie nasze pieniądze powędrowały z powrotem do województwa? Otóż dofinansowanie zostało przyznane pod warunkiem, że w obiektach (w tym w MGOK w Pilawie), przez okres 7 lat nie będzie prowadzona działalność komercyjna. Warunki zostały złamane. Urząd otrzymał wezwanie do zwrotu całej kwoty, czyli ok. 61 tys. PLN.

Dlaczego podkreślałem wcześniej, że w tygodniku tytuł widnieje ze znakiem zapytania? Po prostu jest on tam nie potrzebny, gmina miała 14 dni na zwrot środków, pieniądze już dwie sesje temu zostały przesunięte do odpowiedniego działu. Myślę, że najpóźniej następnego dnia dokonano przelewu(!). Oczywiście Pani Burmistrz napisała odwołanie od decyzji, była propozycja ze strony Urzędu, że oddamy tylko tę część, która bezpośrednio dotyczy MGOK, ale nikt chyba nie robi sobie nadziei…

I jeszcze jedno sprostowanie: podczas posiedzeń komisji, w których uczestniczyłem i w mediach, podkreśla się fakt, że pieniądze zostały oddane w wyniku skargi złożonej przez była radną z Pilawy. Jasne, była radna napisała skargę do Wojewady w tej sprawie. Nie znam motywacji, nie chcę tłumaczyć tego kroku, ale chcę mocno podkreślić, że to, od kogo wypłynęła informacja o złamaniu warunków umowy jest sprawą drugorzędną. Gmina straciła ok. 61 tys. nie z powodu skargi osoby trzeciej, tylko z powodu nie dotrzymania warunków umowy!

Dodane 30.10.2015 r.: i jeszcze jedna aktualizacja: zwrócono mi uwagę, że Pan Czesław Piętka nie został zwolniony, tylko nie przedłużono mu umowy. Dla ścisłości dokonałem już zmian w tekście:

Są już kolejne relacje, poniżej adresy:


http://www.wirtualnygarwolin.pl/archiwum-aktualnoci/6568-dozynki-w-kalonce

oraz: http://www.kuriergarwolinski.pl/garwolin_10137_w_niedziele_w_kalonce_odbyly_sie_dozynki_gminy_pilawa,2.html

- dodane: 10.09.2015 r.

 

W ostatnią niedzielę w Kalonce, gmina Pilawa dziękowała za tegoroczne plony. Zdaję sobie sprawę, że dla wialu mieszkańców Trąbek Kalonka, to koniec świata, ale taka jest tradycja, że dożynki odbywają się każdego roku w innej miejscowości gminy. Rok temu w Wygodzie, kilka lat temu również w Trąbkach. :) W tym roku warto było przyjechać do Kalonki!

Jeśli ktoś jest zainteresowany, chce wiedzieć, kto był, kogo zabrakło itd., to poniżej zamieszczam linki do strony (na Wirtualnym Garwolinie i Grajdole jeszcze nie widzę wpisów):

 • http://egarwolin.pl/index.php/aktualnosci/9052-gmina-pilawa-witowaa-doynki-w-kalonce

Ja ze swojej strony dodam tylko, że w mediach można przeczytać, że obchody uświetniła jakaś orkiestra, a faktycznie chodzi w większości, o orkiestrantów z Trąbek i Orkiestrę OSP w Trąbkach(!). Będę o tym przypominał, bo coraz częściej słyszę o orkiestrze z gminy Pilawa, orkiestrze gminnej itp., a takiego tworu – według moich wiadomości, nie ma na dzień dzisiejszy… Nie moja rzecz decydować, o tym, co dalej z poszczególnymi orkiestrami, ja mogę tylko jako mieszkaniec, orkiestrant i radny wypowiedzieć sowje zdanie. Moim zadaniem jest informować społeceństwo o tym, co się dzieje, a fakt jest taki, że po nieprzedłużeniu umowy z Czesławem Piętką (były kapelmistrz orkiestry i kontrkandydat Albiny Łubian), orkiestra pilawska – jak by to politycznie ująć – przestała być samodzielna. Piszę o tym, bo mnie zwyczajnie boli, że tyle lat tradycji w ciągu jednego roku , z przyczyn politycznych, trafi niebawem szlak! :(


 • RSS