maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

W ostatnich dniach, w Gminie Pilawa występują przerwy w dostawach wody. Nie będę się rozpisywał, chyba każdy wie, o co chodzi. Pytanie skąd się bierze problem? Laik taki jak ja, łączy oczywiście opisaną wyżej sytuację z suszą – jest sucho, więc normalne, że wody jest mniej…

Otóż pragnę wszystkich uspokoić: nie ma to nic wspólnego z brakiem wody. Jestem po rozmowie z przedstawicielem ZGK i już wiem, że wody mamy pod dostatkiem. Problem tkwi w rekordowo wysokim zużyciu wody przez mieszkańców. Zapamiętałem kilka liczb, które pokazują skalę problemu:

 • normalne zużycie mamy na poziomie ~ 400 m3
 • okresowo zużycie przekraczało 600 m3
 • obecnie przekracza 1000 m3(!).

Nasuwa się jeszcze pytanie, czy mieszkańcy nie mogą otrzymywać informacji, kiedy i w jakich miejscowościach nie będzie wody? To bardzo ułatwiłoby życie, ale z tego, co się dowiedziałem, przerw nie da się zaplanować, ponieważ całością systemu kieruje komputer, który czuwa nad jakością wody w naszych kranach.

Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i jeszcze bardziej niż zwykle oszczędzać wodę!

Na koniec jeszcze tylko informacja, że przerwy nie powinny trwać dłużej, niż 2 godziny.

Poniżej kilka najważniejszych punktów podsumowujących poniedziałkowe spotkanie:

 • montaż kolektorów w jednym gospodarstwie domowym powinien trwać od 0,5 do 1,5 dnia
 • wielkość zbiornika, który będzie montowany, zależy od ilości kolektorów, ilość kolektorów zależy natomiast – jak już wspominałem – od ilości osób w gospodarstwie domowym (podstawą dla projektanta będzie zapis w złożonej przez nas w Urzędzie deklaracji
 • na dzień dzisiejszy nie istnieje żaden obowiązujący kalendarz, czy lista, według której będą montowane urządzenia (choć Pani Burmistrz potwierdziła, że montażu nie będzie przed dokonaniem wpłaty; pojawiła się także informacja, że najprawdopodobniej pierwsze kroki skieruje wykonawca ku Pilawie, gdzie będzie miał najwięcej pracy)
 • jeśli w momencie realizacji projektu, pojawią się jakieś wyjątkowe sytuacje, wątpliwości, będzie możliwość, aby indywidualnie umówić się z kierownikiem budowy, aby uzgodnić sporne tematy;

Na koniec warto chyba wspomnieć, że spotkanie było strzałem w dziesiątkę, bo frekwencja była wysoka. Powyższe zestawienie, to tylko kilka najbardziej ogólnych kwestii, które chciałem przekazać wszystkim zainteresowanym. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, proszę o kontakt, będę się dowiadywał… :)

I jeszcze jedna ważna wiadomość: w związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi inwestycji, Urząd Miasta i Gminy Pilawa organizuje spotkanie z wykonawcą, w poniedziałek (8 czerwca 2015 r.) na godz. 18.00 do MGOK w Pilawie.

 

Jakiś czas temu pisałem, że Urząd po podpisaniu umowy z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie kolektorów, będzie wysyłał pisma, zawierające kwotę, jaką należy wpłacić na konto Urzędu oraz numer rachunku do wpłaty. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 25 maja 2015 r. mowa była o „najbliższych 14 dniach„, więc wydaje mi się, że każdy zainteresowany inwestycją powinien już dostać lub najpóźniej w najbliższy poniedziałek dostanie pismo z Urzędu. Jak już wspomniałem, pismo informuje m.in. o kwocie, jaką należy wpłacić na wskazane konto, z tytułu wkładu własnego  – tu informuję, że kwota wpłaty zależna jest nie tyle od kubatury budynku, położenia itd., ile od ilości osób w gospodarstwie domowym(!).

Kolejny krok, to wizyta przedstawiciela firmy, który wstępnie omówi z nami, gdzie zamontowany będzie kolektor, gdzie stanie lub będzie zawieszony zbiornik – tu położenie budynku, rozkład pomieszczeń gospodarczych będzie miało znaczenie. Przedstawiciel będzie miał plakietkę z pieczęcią Urzędu, wstępne ustalenia naniesie na formularz, który będzie następnie punktem wyjścia do wykonania projektu.

Dla wszystkich jest chyba oczywiste, że montaż urządzeń nie będzie możliwy przed dokonaniem wpłaty. Przypominam również, że czasu na realizację projektu oraz jego rozliczenie mamy naprawdę mało, więc nie powinniśmy – o ile to tylko możliwe – zwlekać z wpłatą…

W razie pytań, jestem do dyspozycji.

W ostatni piątek, w sali Publicznego Gimnazjum w Trąbkach, odbyło się spotkanie mieszkańców, z Panią Marią Kawecką-Sobczak, pełnomocnikiem spółki Przemysł Szklany w Polsce.

Spotkanie było inicjatywą mieszkańców, którzy w ostatnich dniach otrzymali od spółki pisma, dotyczące uregulowania zaległej kwoty za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz nakaz rozbiórki garaży/budynków gospodarczych. Dalej mieszkańcy mogli przeczytać, że zaległa kwota, to 11 550 PLN, w piśmie była również informacja o dacie, do której powinna być uregulowana należność oraz o ewentualnym zmniejszeniu należnej kwoty z 11 550 PLN do 3 000 PLN, jeśli do wyznaczonego dnia mieszkańcy na własny koszt rozbiorą budynki gospodarcze.

Muszę od razu na wstępie napisać, że na zebranie przybyłem jako jeden z ostatnich, ponieważ obowiązki zawodowe nie pozwoliły mi uczestniczyć od początku. Niemniej jednak, w momencie kiedy pojawiłem się w sali gimnazjum, właśnie krystalizował się jakiś kompromis, który w ciągu najbliższej godziny, został przelany na papier w formie protokołu, podpisanego przez przedstawicieli obu stron. A oto główne założenia:

 • obie strony powołają biegłych rzeczoznawców majątkowych,
 • nakaz zapłaty należności z tytułu bezumownego korzystania zostaje odroczony i będzie obowiązywał tylko w przypadku wycofania się mieszkańców, z chęci wykupu nieruchomości,
 • zawieszony zostaje również nakaz natychmiastowej rozbiórki budynków gospodarczych;

Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrozumiałem i przekazuję pewne wiadomości. A piszę o tym dlatego, że w sali gimnazjum panował ogromny harmider. Frekwencja, jak nigdy dopisała i nawet gdyby uczestnicy tylko między sobą szeptali, dyskomfort byłby ogromny, a tu całym obradom towarzyszyły również emocje. Było rzucanie dokumentami, odgrażanie się, uwagi nie na miejscu pod adresem jednej ze stron… Niemniej jednak wszystko zakończyło się dość dobrze, zrobiono pierwszy krok. I choć trudno w tej chwili myśleć o pozytywnym zakończeniu sprawy, to chyba wszyscy zainteresowani śpią trochę spokojniej?!

Na koniec muszę jeszcze dodać, że nie wszystko udało się pchnąć do przodu. To, co piszę powyżej dotyczy w zasadzie tylko części działek użytkowanych przez mieszkańców, a będących własnością spółki (tj. garaży przy blokach spółdzielczych oraz działek). W kilku przypadkach mieszkańcy odeszli jednak z niczym i usłyszeli od pełnomocnika stanowcze: „Nie da się nic zrobić!” Przed nami jeszcze dużo pracy…

W dniu dzisiejszym, w Pilawie odbyła się VIII w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Poniżej krótkie info, o tym, co dla nas najważniejsze:

 • Urząd przystąpi do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek, których właścicielem jest Huta Szkła. Jak wszyscy wiemy, obecny właściciel huty zamierza zainwestować spore środki (na dzisiejszym posiedzeniu padła suma 200 mln PLN!) na rozbudowę zakładu. Plany inwestora są do tej pory torpedowane przez „sąsiada” huty, czyli Przemysł Szklany w Polsce S.A. Sporządzenie MPZP dla tych kilku działek ma przyspieszyć i ułatwić realizację planów.
 • Wykonawca zakończył już prace nad budową kanalizacji w Wygodzie i wchodzi już do Trąbek, gdzie będzie realizowana dalsza część inwestycji.
 • 13-14 czerwca 2015 r. odbędą się dni Pilawy :)
 • Orkiestra OSP Trąbki otrzyma 5 ooo PLN (drugie 5 000 PLN wniesie Chór Miasta Garwolin). Jeszcze w tym roku ma powstać płyta, nagrana wspólnie przez orkiestrę i chór Pana Radka Mitury.

Jeśli będą jakieś pytania, zapraszam do aktywności. Chętnie odpowiem na wszystkie wpisy… :)

Co prawda od ostatniej sesji minęło już kilka dni, ale lepiej późno niż wcale… Poniżej kilka krótkich informacji, które uważam za najistotniejsze dla mieszkańców:

 • apteka: jakiś czas temu pisałem, że perspektywa otwarcia w Trąbkach punktu aptecznego coraz bliżej. Miałem podstawy, aby tak sądzić, ponieważ sama Pani Burmistrz, na jednej z sesji cieszyła się, że jest po kolejnych rozmowach i data otwarcia punktu znacznie się przybliża. Niestety, muszę poinformować – ponownie opierając się na słowach Burmistrz – że dyrekcja zakładu (huty szkła), wycofuje się z remontu obiektu, w związku z planowanymi w najbliższym czasie inwestycjami przedsiębiorstwa :(
 • trwają prace na terenie przy ulicy Osadniczej: teren , który stanowił niegdyś granicę terytorium Hordliczków, z ziemiami Parysowa, będzie w najbliższych dniach rewitalizowany. Na tę chwilę pogłębiono już nieco zbiornik wodny, zabezpieczono brzegi, trwają prace nad chodnikami.
 • Rada Miejska jednogłośnie odrzuciła skargi, które wpłynęły na Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa: nie będę tu pisał, czego dokładnie dotyczyły poszczególne pisma, bo to temat na osobny wpis. Nadmienię tylko, że skargi zostały formalnie odrzucone, choć nie obyło się bez uwag. Otóż jedna ze skarg dotyczyła m.in. ekwiwalentu, jaki został wypłacony Pani Burmistrz Albinie Łubian pod koniec ubiegłej kadencji. Sprawa wypłynęła jeszcze przed wyborami. Głos w tej sprawie zabrała przede wszystkim Pani Halina Kuszpit, która słusznie zauważyła, że: 1. funkcja, jaką pełni burmistrz, czy wójt, niewiele ma wspólnego z „tradycyjnym” ośmiogodzinnym dniem pracy i nazwała go słusznie „zadaniowym”, ale 2. regularne wypłacanie pod koniec każdej kadencji we wszystkich urzędach w Polsce (Pilawa nie jest wyjątkiem) wysokich ekwiwalentów, jest w pewnym sensie niegospodarnością! i należałoby w przyszłości zrobić wszystko, aby choć ograniczyć skalę problemu – zadanie dla Pani Sekretarz Barnardy Mikos :) Powodzenia! Będziemy pilnować…

Dodane: 07:14 2015-04-14

Na wczorajszym posiedzeniu komisji, w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa, Pani burmistrz potwierdziła, że Spółka Przemysł Szklany w Polsce planuje rozbiórkę nieruchomości do końca kwietnia 2015 r.

 

Kilka dni temu przekazano mi informację, że w ciągu najbliższych dni ma się rozpocząć rozbiórka spalonego domu wielorodzinnego przy ulicy Osadniczej, wraz z przyległymi pomieszczeniami gospodarczymi.

Generalnie, dla większości mieszkańców Trąbek jest to bardzo dobra wiadomość, ja osobiście bardzo się cieszę, że po ok. 2 latach, straszydło, jakim jest to pogorzelisko zniknie nam z oczu… Ale pamiętajmy, że to „straszydło” było jeszcze niedawno dla wielu rodzin domem. Wiele z tych osób, które po pożarze znalazły się na łasce gminy i najbliższych, wciąż nie może znaleźć miejsca dla siebie! Niezależnie od jasnych wytycznych inspektora budowlanego, konieczności rozbiórki spalonego budynku, kwestia o której mówimy, nierozerwalnie łączy się z historią osób, które bezpośrednio ucierpiały w wyniku tej tragedii. Ja ze swojej strony chcę przede wszystkim poinformować osoby zainteresowane, które być może mają jeszcze w pomieszczeniach gospodarczych przyległych do spalonego budynku, że planowana jest rozbiórka. Myślę, że to ważne!

Wybory przewodniczących samorządów mieszkańców oraz sołtysów w gminie Pilawa na lata 2015-2019, trwały od 26 lutego do 20 marca 2015 r. W  Trąbkach wybieraliśmy gospodarzy 16 marca:

 • Osiedle Czechy, w Publicznym Gimnazjum w Trąbkach, o godz. 17.00: przewodniczącym samorządu mieszkańców został wybrany ponownie Pan Andrzej Gano.
 • Sołectwo Trąbki, o godz. 19.00 wybraliśmy na swojego gospodarza Panią Mariannę Górską.

Serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy na najbliższe 4 lata kadencji!

Warto w tym miejscu podziękować wieloletniemu sołtysowi Trąbek, Panu Jerzemu Piłce, który w tym roku nie zdecydował się już wystawić swojej kandydatury.

I jeszcze kilka słów o tym, po co sołtys? Faktycznie, osoba sołtysa kojarzy nam się przede wszystkim z wsią, tymczasem większość naszych miejscowości traci z roku na rok wiejski charakter, niewiele mieszkańców utrzymuje się dziś z rolnictwa, na przestrzeni ostatnich lat zaszło w tym zakresie wiele zmian. A więc po co sołtys? Po pierwsze, sołtys (przewodniczący osiedla) nadal odpowiedzialny jest za zebranie podatków (z tego też tytułu pochodzi gro dochodów sołtysa). Ale to nie wszystko: co prawda sołtysi nie zasiadają w Radzie, nie mają więc prawa ustawodawczego (nie głosują), są jednak w takim samym stopniu, a może w jeszcze większym, łącznikiem między wsią, a Urzędem Gminy. Dodajmy jeszcze, że w tym roku po raz pierwszy realizować będziemy inwestycje, w ramach Funduszu Sołeckiego i to właśnie Rada Sołecka, którą zwołuje i której przewodniczy sołtys, podejmuje decyzję, na co będą wydane pieniądze. Temat Fuduszu Sołeckiego z pewnością jeszcze wróci (mamy w tym zakresie wiele do nadrobienia i jako miejscowość i jako gmina), tymczasem sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej Trąbek życzę samych trafnych decyzji. :)

Fatalny stan dróg – szczególnie tych nieutwardzonych – to najgorętszy temat ostatnich dni. Zrozumiałe, niektóre ulice przy opadach deszczu po prostu płyną… W ostatni czwartek na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska pracownicy Urzędu zapewnili jednak, że:

 1. Urząd zdaje sobie sprawę, z sytuacji i jest już po weryfikacji stanu dróg w Gminie.
 2. Mamy zgromadzony zapas materiału, który może posłużyć utwardzeniu przynajmniej tych odcinków, które są na tę chwilę w najgorszym stanie.

Dla mnie bardzo ważny jest fakt, że na posiedzeniu padły nazwy ulic: Ogrodowa, czy Stacyjna w Trąbkach – zostaliśmy zapewnieni, że te odcinki będą remontowane w pierwszej kolejności. Co do dróg asfaltowych: Dyrektor ZGK potwierdził, że został już zakupiony materiał do punktowego uzupełnienia ubytków w nawierzchni i na tę chwilę czekamy już tylko na dobrą pogodę – widok z okna nie napawa mnie optymizmem, ale nie na wszystko mamy wpływ…

Ze swojej strony proszę o informację na tej stronie w formie komentarza, przez Facebook lub bezpośrednio do Urzędu na temat stanu dróg w miejscowości.

Wróciłem właśnie z Pilawy, przed chwilą zakończyła się  V sesja Rady Miejskiej.

 • Na początek odnośnie tytułu wpisu: faktycznie Pani Burmistrz poinformowała, że odbyły się kolejne rozmowy, z osobą zainteresowaną otworzeniem apteki na terenie Trąbek („w sąsiedztwie” filii SPZOZ, na terenie należącym do huty). Wiemy już, że pomieszczenie, o którym mowa spełnia minimalne kryteria, wymagane na potrzeby punktu aptecznego, przedsiębiorca, który jest zainteresowany inwestycją ma doświadczenie w branży farmaceutycznej.
 • Kolektory słoneczne: nadal nie mamy pewności, że przy tak znaczącej zmianie liczby uczestników projektu, otrzymamy dofinansowanie na projekt – czekamy na odpowiedź Wojewody. Wiemy natomiast, że wszyscy są żywo zainteresowani, żeby te pieniądze zostały wydane – w przeciwnym razie nie zostaną wykorzystane w ogóle…
 • Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej: w przyszłym tygodniu otwarcie ofert.
 • Trwają wybory na sołtysów i przewodniczących rad mieszkańców w gminie: w Trąbkach wybory odbędą się 16 marca, o godz. 19.00 w budynku Publicznego Gimnazjum.

 • RSS