maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy w kategorii: VARIA

W dniu dzisiejszym odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Tematem spotkania była Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego, sprawozdanie z działalności jednostek OSP. Poniżej kilka słów podsumowania w liczbach:

 • 5 – tyle jest jednostek na terenie gminy Pilawa
 • 80 – tylu jest czynnych, przeszkolonych strażaków w 5 jednostkach
 • 1 – tyle jest drużyn młodzieżowych w gminie Pilawa (OSP Puznówka)
 • 6 – tyle samochodów jest gotowych do wyjazdu, w każdej chwili w jednostkach OSP z terenu gminy (w tym jeden ciężki w Pilawie i lekki w Wygodzie). Pilawa, co zrozumiałe ma 2 samochody

Tyle liczb. Ważne, że dziś gmina jest zabezpieczona, jak powiedział na spotkaniu komendant gminny OSP Pan Henryk Rosłaniec. Warto również wspomnieć, że choć nasi strażacy wyjeżdżają do zdarzeń niemal codziennie, nikt z ochotników nie został ranny. Poziom BHP w jednostkach takich jak nasze, praktycznie nie odstaje od standardów straży zawodowej. Na tę chwilę nie ma w żadnej z jednostek naglących potrzeb sprzętowych.

Od siebie mogę jeszcze dodać tylko, że po komisji takiej jak dzisiejsza serce rośnie. Wszystkie jednostki są utrzymane we wzorowym porządku, zadbane, przygotowane do wyjazdu. Zaangażowanie i poświęcenie widoczne jest na każdym kroku, a przypomnę tylko, że to są ochotnicy, którzy otrzymują skromny ekwiwalent tylko za same wyjazdy, natomiast wszystkie inne prace, bez których wyjazdy nie byłyby możliwe robią w swoim wolnym czasie! Chylę czoła!

Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska jednogłośnie zatwierdziła budżet dla Miasta i Gminy Pilawa na 2017 r. Jedną z planowanych inwestycji jest Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Trąbkach. 2 lata temu proponowałem tę inwestycję, ale wtedy nie znalazłem wielu zwolenników. Pomysł poparła oczywiście radna Halina Kuszpit, która doskonale rozumiała, że inwestycja będzie służyła przeze wszystkim naszym dzieciom. Co warto jeszcze podkreślić, nie tylko z Trąbek, ale z wielu miejscowości naszej gminy! Bardzo się cieszę, że Pani Burmistrz zaproponowała realizację inwestycji w tym roku. Inwestycja była przez wiele lat odkładana. Wystarczy porozmawiać z nauczycielami wychowania fizycznego z Trąbek, aby przekonać się, jak bardzo wszyscy czekają na realizację zadania. Po prostu dzieciaki ćwiczą na piachu, w pyle, a szkoła nie zapewnia przecież pełnej toalety po ćwiczeniach!

Urząd jeszcze w marcu b.r. ogłosił przetarg, do którego stanęły 3 firmy. Z informacji datowanej na 12 kwietnia 2017 r. wynika, że najtańszą z ofert złożyła firma ze Stoczka Łukowskiego na kwotę 564 515,99 PLN, z 60 miesięczną gwarancją. Termin wykonania zadania, to 15 września b.r., a więc zaraz na początku roku szkolnego. Wiem, że Urząd wezwał firmy do uzupełnienia dokumentacji. W tej chwili w budżecie na zadanie jest przeznaczona kwota w wysokości 500 000 PLN. Pani Burmistrz planuje inwestycję z ok. 30% dofinansowaniem.

W ostatni wtorek, tj. 14 czerwca 2016 r., odbyło się spotkanie Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematem było m.in. „Utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych”. Jednym z miejsc, które odwiedziliśmy, był otwarty w ubiegłym roku teren rekreacyjny, przy boisku w Trąbkach. Inwestycja została oddana w ubiegłym roku, sfinansowana po części z dotacji, po części w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zyskaliśmy pozytywne miejsce, doskonałe do spotkań ze znajomymi, idealne do zabaw dla dzieci. Teren, jaki gmina ma do dyspozycji (tzw. boisko boczne), daje możliwość dalszej rozbudowy – to dodatkowy atut.

Inwestycja prezentuje się bardzo dobrze, ale są też akty wandalizmu: zniknęła tablica z Regulaminem i jedna z tablic informacyjnych, kolejna została połamana…

Na terenie całej gminy jest kilka podobnych miejsc. Mieszkańcy raczej dbają o porządek i bezpieczeństwo, wszyscy chcielibyśmy, aby i u nas było podobnie. Trudno powiedzieć, czy zniszczeń dokonali mieszkańcy Trąbek. Warto jeszcze tylko na koniec wspomnieć, że miejsce jest już monitorowane i kolejni wandale, jeśli tacy mimo wszystko się znajdą, powinni ponieść karę za swoje zachowanie…

Ważna informacja dla wszystkich mieszkańców Gminy Pilawa, którzy są właścicielami lasów: w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa został wyłożony do publicznej wiadomości projekt uproszczonego planu urządzenia lasów. Z projektem można się zapoznać  w Urzędzie w pokoju nr 4 w godzinach:

 • poniedziałek: 9.00-17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-16.00

Zastrzeżenia i wnioski do projektu można składać do 16 czerwca 2016 r.

Warto upewnić się, że przy inwentaryzacji nie zaszła żadna pomyłka, ponieważ uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego(!)

Przypominam, że w dniu dzisiejszym upływa termin składania deklaracji przystąpienia do inwestycji w OZE (Odnawialne Źródła Energii). Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa. Na stronie Urzędu można pobrać druk Deklaracji, przeczytać informację na temat programu oraz obejrzeć prezentację (link poniżej)

Program, w ramach którego gmina Pilawa będzie ubiegać się o dofinansowanie, wpisuje się w plany UE, które zakładają redukcję gazów cieplarnianych. Wiem, że na województwo mazowieckie przeznaczono 42 mln PLN – ta suma tylko na pierwszy rzut oka wydaje się duża, zainteresowanie jest spore, każdy projekt może opiewać na sumę wielomilionową(!)

W ubiegłym tygodniu z przedstawicielami Mazowieckiej Agencji Energetycznej spotkali się mieszkańcy oraz Komisje Rady Miejskiej (ochrony środowiska oraz budżetu). Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, radni są zgodni, że inwestycje w OZE wpisują się w rozwój Miasta i Gminy Pilawa.

Poniżej link do strony Urzędu:

http://www.pilawa.com.pl/index.php?subaction=showfull&id=1447335772&archive=&start_from=&ucat=1&page=main

Jeszcze kilka dni temu pisałem, że przeniesienie siedziby biblioteki w Trąbkach do nowego budynku, jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Dziś po ostatnim pożarze, w którym dotychczasowy budynek biblioteki został niemal spalony, te słowa wracają z jeszcze większą mocą.

Kiedy usłyszałem z ust powracających z akcji strażaków: „spalili GOK w Trąbkach”, moje pierwsze myśli pobiegły w stronę budynku biblioteki – oba zabudowania dzieli zaledwie ok. 8-10 – metrowa przestrzeń. Choć budynek się ostał, to wydarzenie było impulsem do podjęcia decyzji, o przeniesieniu biblioteki do GOK w Trąbkach. Pracownicy MGOK, własnymi samochodoami przewieźli cały księgozbiór na nowe miesjce.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie jest to miejse najszczęśliwsze: za małe, nie będące własnością gminy. Ale też nikt nie mówi, że jest to miejsce docelowe. Ważne, że aby biblioteka przejściowo działała w obecnym budynku GOK w Trąbkach, nie trzeba wykładać większych środów. Pozostaje mieć nadzieję, że rozmowy prowadzone przez pracowników Urzędu oraz MGOK w Pilawie, w sprawie przeniesienia biblioteki do nowej siedziby, jak najszybciej znajdą swój pozytywy koniec oraz odpowiedzialni za ostatnie podpalenie byłego budynku GOK w Trąbkach zostaną niebawem ujęci przez Policję…

Przenosiny zasobów biblioteki oraz zmiana organizacji pracy mają potrwać planowo do 23.11.2015 r.

P. S. Wielokrotnie na łamachj tej strony (podobnie jak na posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Miejskiej) zajmowałem głos w sprawie przeniesienia biblioteki do nowego budynku (m.in.):

http://maciejjarzabek.blog.pl/2014/12/16/ile-da-sie-wykrzesac-z-budzetu/

http://maciejjarzabek.blog.pl/2015/03/03/biblioteka-w-trabkach-czyli-co-tu-sie-wlasciwie-dzieje/

Kilka słów na temat inwestycji, realizowanej w ramach Funduszu Sołeckiego w Trąbkach w 2015 r.: mniej więcej rok temu, mieszkańcy zdecydowali, że środki zostaną przeznaczone na budowę terenu rekreacyjnego. Na miejsce wybrano teren sąsiadujący z boiskiem KS Hutnik.

Na inwestycję składają się:

 • Przyrodnicza ścieżka ekologiczna + gry plenerowe
 • Wiata drewniana
 • Miejsce na ognisko
 • Ścieżka sprawnościowa (w tym m.in. piaskownica i huśtawka)
 • Ława drewniana, krzewy + tablice informacyjne

Czas mija i pojawiają się głosy niezadowolenia, że realizacja projektu praktycznie nie ruszyła. W ubiegłym tygodniu dopiero utwardzono teren. Sezon na grilla za nami i nikt już w tym roku nie będzie urządzał barbecue na łonie natury… Opóźnienie było uzasadnione. W ciągu roku pojawiła się szansa na dofinansowanie, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rada musiała podjąć decyzję, czy wstrzymać się z realizacją projektu i oczekiwać  na pozytywną odpowiedź Wojewody. Powyższa kwestia była przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i zgodziliśmy się, że należy powalczyć o te pieniądze. Skutek jest taki, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej, wprowadziliśmy do budżetu dodatkową kwotę dofinansowania w wysokości 59.728,83 zł. Ogromne gratulacje na ręce urzędników! :) Dzięki temu projekt, którego realizacja podzielona była wstępnie na dwa etapy w okresie dwuletnim, zostanie wykonana w całości jeszcze w tym roku.

Pisząc te słowa mam świadomość, że realizowane w tym roku inwestycje, mają dla Trąbek charakter drugorzędny. Brak budynku Ośrodka Kultury, boisko przyszkolne, straszny stan budynku biblioteki, to najczęściej pojawiające się tematy dyskusji…  Pozostaje mieć tylko nadzieję, że również te „pierwszoligowe” tematy zostaną zrealizowane w niedalekiej przyszłości…

Dodane 30.10.2015 r.: na wczorajszym posiedzeniu komisji, w Urzędzie Gminy, jeden z radnych zwrócił mi uwagę, że w poniższym tekście piszę błędnie, „że najpóźniej następnego dnia dokonano przelewu(!)” – chodzi o zwrot dotacji, jaką musimy zwrócić decyzją Wojewody, w wyniku niedotrzymania warunków umowy. Na jednej z ostatnich komisji jasno nas poinformowano, że niezależnie od odwołań, nic nie uchroni nas przed oddaniem pieniędzy (na przelew mieliśmy 14 dni). Okazuje się jednak, że droga odwoławcza, jaką rozpoczął Urząd, wstrzymuje przelew środków. Pozostaje mieć nadzieję, że droga odwoławcza przyniesie pozytywny skutek i pieniądze będą mogły być spożydkowane na cele związane z potrzebami naszych mieszkańców. :)

 

 

O 61 tysiącach złotych, „które poszły!”, możecie przeczytać w najnowszym numerze tygodnika Twój Głos. Z tym, że tam mamy tytuł: „Dotacja do zwrotu” (ze znakiem zapytania), który brzmi trochę łagodniej…

O co chodzi? Krótko: otrzymaliśmy dofinansowanie dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pilawie oraz na zakup wyposażenia, do kilku wiejskich świetlic w gminie. Pieniądze zostały wykorzystane, dotacja rozliczona. Do tego momentu wszystko podręcznikowo. Nasuwa się pytanie, dlaczego w takim razie nasze pieniądze powędrowały z powrotem do województwa? Otóż dofinansowanie zostało przyznane pod warunkiem, że w obiektach (w tym w MGOK w Pilawie), przez okres 7 lat nie będzie prowadzona działalność komercyjna. Warunki zostały złamane. Urząd otrzymał wezwanie do zwrotu całej kwoty, czyli ok. 61 tys. PLN.

Dlaczego podkreślałem wcześniej, że w tygodniku tytuł widnieje ze znakiem zapytania? Po prostu jest on tam nie potrzebny, gmina miała 14 dni na zwrot środków, pieniądze już dwie sesje temu zostały przesunięte do odpowiedniego działu. Myślę, że najpóźniej następnego dnia dokonano przelewu(!). Oczywiście Pani Burmistrz napisała odwołanie od decyzji, była propozycja ze strony Urzędu, że oddamy tylko tę część, która bezpośrednio dotyczy MGOK, ale nikt chyba nie robi sobie nadziei…

I jeszcze jedno sprostowanie: podczas posiedzeń komisji, w których uczestniczyłem i w mediach, podkreśla się fakt, że pieniądze zostały oddane w wyniku skargi złożonej przez była radną z Pilawy. Jasne, była radna napisała skargę do Wojewady w tej sprawie. Nie znam motywacji, nie chcę tłumaczyć tego kroku, ale chcę mocno podkreślić, że to, od kogo wypłynęła informacja o złamaniu warunków umowy jest sprawą drugorzędną. Gmina straciła ok. 61 tys. nie z powodu skargi osoby trzeciej, tylko z powodu nie dotrzymania warunków umowy!

W dniu dzisiejszym, trzy Komisje Rady Miejskiej miały wspólne posiedzenie wyjazdowe. W ciągu kilku godzin, objechaliśmy niemal całą gminę. Pytanie: po co telepać Radnych po gminie i palić ropę? Podobne Komisje miały miejsce w poprzedniej kadencji. Chodzi chyba o to, aby Radny zdawał sobie sprawę, że jego okręg wyborczy jest tylko jednym z piętnastu, że jest się Radnym całej gminy i w ogóle zobaczyć na własne oczy to, o czym się ciągle wałkuje na posiedzeniach.

Piszę o dzisiejszej Komisji, ponieważ jedno mnie uderzyło: otóż wiele mniejszych miejscowości naszej gminy, ma naprawdę świetne tzw. świetlice ludowe, tzn. takie mini domy kultury. Niektóre nowe budynki, niektóre wyremontowane, często z bogatym otoczeniem, placem zabaw, boiskiem itd. Jest się gdzie spotkać, zrobić zebranie, urządzić zajęcia dla maluchów, zorganizować przyjęcie dla ograniczonej liczby osób. Mówimy tu o miejscowościach liczących kilkuset mieszkańców, a Trąbki, liczące ok. dwa i pół tysiąca mieszkańców nie mają takiego budynku, a nawet nie mogą na tę chwilę mieć nadziei, że w najbliższym czasie taki obiekt w Trąbkach powstanie. O co tu chodzi? W Trąbkach, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kwestie własnościowe i w konsekwencji brak gruntu pod budowę takiego obiektu. Oczywiście, dzięki współpracy z parafią od kilku lat funkcjonuje filia MGOK, ale wszyscy, nawet autorzy tej inwestycji potwierdzą, że jest to wyjście na chwilę…

Wniosek? Ogromne wyzwanie na tę kadencję, aby przynajmniej przygotować grunt pod przyszłą inwestycję. Piszę o gruncie, nie tylko w sensie nieruchomości, ale także o wszystkich innych formalno-prawnych kwestiach, które pozwolą, w miarę dostępnych środków zrealizować tę niezbędną inwestycję, w jak najbliższym czasie.

Dodane 30.10.2015 r.: i jeszcze jedna aktualizacja: zwrócono mi uwagę, że Pan Czesław Piętka nie został zwolniony, tylko nie przedłużono mu umowy. Dla ścisłości dokonałem już zmian w tekście:

Są już kolejne relacje, poniżej adresy:


http://www.wirtualnygarwolin.pl/archiwum-aktualnoci/6568-dozynki-w-kalonce

oraz: http://www.kuriergarwolinski.pl/garwolin_10137_w_niedziele_w_kalonce_odbyly_sie_dozynki_gminy_pilawa,2.html

- dodane: 10.09.2015 r.

 

W ostatnią niedzielę w Kalonce, gmina Pilawa dziękowała za tegoroczne plony. Zdaję sobie sprawę, że dla wialu mieszkańców Trąbek Kalonka, to koniec świata, ale taka jest tradycja, że dożynki odbywają się każdego roku w innej miejscowości gminy. Rok temu w Wygodzie, kilka lat temu również w Trąbkach. :) W tym roku warto było przyjechać do Kalonki!

Jeśli ktoś jest zainteresowany, chce wiedzieć, kto był, kogo zabrakło itd., to poniżej zamieszczam linki do strony (na Wirtualnym Garwolinie i Grajdole jeszcze nie widzę wpisów):

 • http://egarwolin.pl/index.php/aktualnosci/9052-gmina-pilawa-witowaa-doynki-w-kalonce

Ja ze swojej strony dodam tylko, że w mediach można przeczytać, że obchody uświetniła jakaś orkiestra, a faktycznie chodzi w większości, o orkiestrantów z Trąbek i Orkiestrę OSP w Trąbkach(!). Będę o tym przypominał, bo coraz częściej słyszę o orkiestrze z gminy Pilawa, orkiestrze gminnej itp., a takiego tworu – według moich wiadomości, nie ma na dzień dzisiejszy… Nie moja rzecz decydować, o tym, co dalej z poszczególnymi orkiestrami, ja mogę tylko jako mieszkaniec, orkiestrant i radny wypowiedzieć sowje zdanie. Moim zadaniem jest informować społeceństwo o tym, co się dzieje, a fakt jest taki, że po nieprzedłużeniu umowy z Czesławem Piętką (były kapelmistrz orkiestry i kontrkandydat Albiny Łubian), orkiestra pilawska – jak by to politycznie ująć – przestała być samodzielna. Piszę o tym, bo mnie zwyczajnie boli, że tyle lat tradycji w ciągu jednego roku , z przyczyn politycznych, trafi niebawem szlak! :(


 • RSS