maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy w kategorii: ŚMIECI

Tak, jak donosiły media lokalne, od lutego 201 5 r. zbiórką odpadów zajmie się w gminie Pilawa firma Ekolider. Przedsiębiorca ten sam, ale stawki nowe:

 • 5,70 PLN miesięcznie za odpady segregowane (do tej pory 5,40 PLN),
 • 12,50 PLN miesięcznie za odpady niesegregowane (dotychczas 12 PLN);

Będzie trochę drożej, ale to ogólna tendencja. W całym kraju, po kolejnych przetargach, radni musieli podwyższać stawki… Zwiększyły się również stawki za odbiór pojemników odpadów komunalnych 120/240/1100 litrów – po szczegóły zapraszam na stronę Urzędu Miasta: http://www.pilawa.com.pl/index.php?subaction=showfull&id=1421848161&archive=&start_from=&ucat=1&

I jeszcze tylko jedna kwestia, o którą jestem często pytany: obecnie po nowelizacji ustawy nie mamy obowiązku składania deklaracji. O zmianie stawek gmina będzie miała obowiązek poinformować mieszkańców, ale deklaracje, które składaliśmy ok. 1,5 roku temu nie będą potrzebne.

Aktualny harmonogram zbiórki odpadów znajdziesz tu: http://pilawa.com.pl/img/HARMONOGRAM2015d.jpg

Wczoraj, we środę 23 pażdziernika odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone analizie nowego systemu gospodarowania śmieciami, w naszej gminie. Kilka danych:

 • w pierwszych tygodniach Urząd przyjmował od 20 do 30 reklamacji po każdej odbiórce, teraz ta liczba spadła do 5-7 zgłoszeń; reklamacje dotyczyły głównie nieodbioru śmieci i można przypuszczać, że pracownicy Eko-Lider nie znali jeszcze terenu;
 • nie wpłynęły jeszcze deklaracje ze 185 nieruchomości (stan na 21 października) wiem, że nadal wpływają, ale mieszkańcy, którzy „zaspali” będą płacić zaległości z odsetkami od stawki za śmieci niesegregowane;
 • jeszcze jedna ważna informacja – płacimy kwartalnie (jak podatki), czyli w tym wypadku, co kwartał 3 miesięczne stawki; oczywiście można płacić co miesiąc, szczególnie jeśli ktoś nie ponosi opłat za przelewy lub wpłaty;
 • nadal są zapytania o samą segregację, np. co z płynami, olejami etc.: jeśli nie jesteśmy pewni, do którego worka wrzucić jakiś odpad, upewnijmy się, że nie wrzucamy go do ogólnego kosza i postawmy obok – firma nie ma prawa nie wziąć od nas śmieci, pamiętajmy o tym!
 • na naszych workach jest mylący napis „plastik”, mylący, ponieważ właściwszy byłby według mnie „tworzywa sztuczne”, wtedy uniknęlibyśmy wielu zapytań;

I na zakończenie jeszcze informacja: dziś o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa sesja Rady Miejskiej.

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, pojawił się problem worków, jakie firma Eko-Lider zostawia nam przy okazji odbioru śmieci. Ja np. mam mnóstwo worków na papier, choć papieru nie segreguję od początku, na plastik nie mam tymczasem żadnego worka, a te właśnie idą jak woda! Myślałem, że to tylko ja mam takie szczęście, ale nie. Po prostu, firma daje, co ma. Mamy nie zważać, na napisy na workach – przynajmniej dopóki sprawa się nie unormuję – i segregować wszystko jak do tej pory. Nawet, jeśli trzeba będzie dokupić worki na własną rękę, nie oznaczone w ogóle, firma też je zabierze.

Aha, pamiętamy tylko, żeby nie mieszać różnych materiałów!

Właśnie wracam z XXXVI Sesji Rady Miejskiej. Stawki, które od przyszłego miesiąca będą obowiązywać w naszej gminie (za wywóz śmieci), to 5,40 w przypadku segregacji i 12 zł. za śmieci niesegregowane/zmieszane. Tym samym kończymy powoli tą śmieciową historię, mając nadzieję, że teraz przez 1,5 roku będziemy mogli spokojnie spać w tym temacie – za 1,5 roku znów przetarg.

Tymczasem, pojawiły się głosy, że miało być tak tanio (mowa o uchwalonych 4 zł.), a tu 5,40 i jeszcze każą się nam cieszyć. Ja również się nie cieszę, wolałbym zachować dotychczasową umowę z ZGK, ale jest ustawa i nie ma wyboru, musimy się dostosować. Poza tym, we wszystkich gminach „wstępne stawki” znacznie różniły się od tych, które potem wynikły z przetargów, ponieważ nie sposób było wyliczyć/odgadnąć/przepowiedzieć – nie wiem, co jeszcze  - jaka będzie dokładna, wynikająca z ofert kwota brutto/miesiąc. Cieszmy się z tego, co mamy: 5,40 od osoby, za miesiąc, przy wywozie 2 razy w miesiącu, to dobry wynik. Naprawdę, na tle innych jednostek możemy być zadowoleni.

Właśnie otrzymałem materiały na XXXVI Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się we środę, 17 lipca 2013 r. o godz. 14:00. Spośród 6 projektów uchwał, największe emocje wzbudza oczywiście ta, w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty… etc. W proponowanym projekcie uchwały mamy wyższą stawkę w wysokości 12 zł. za gospodarowanie odpadami – to w przypadku, gdy mieszkańcy danej posesji nie segregują śmieci oraz niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 5,40 zł./mięsiąc.

Myślę, że mieszkańcy powinni być zadowoleni. Przypominam, że opłata dotyczy wywozu śmieci 2 razy w miesiącu! Wiem, że mieszkańcy w pewnym momencie nie wiedzieli, co dalej z ich śmieciami, że było trochę nerwów, ale wiele razy mówiłem, że warto się jeden miesiąc podenerwować, żeby przez kolejne 1,5 roku płacić mniej. To moje zdanie! I jeszcze jedno: w lipcu b.r. naszą gminę, w ramach porozumienia, systemu przejściowego obsługuje firmaEKO-LIDER i wygląda na to, że właśnie ta firma będzie zajmowała się gospodarowaniem śmieciami w naszej gminie przez kolejne 1,5 roku. Skoro tak, to możemy się już do wymagań tej firmy przyzwyczajać.

Do trzech razy sztuka – jak już poprzednio pisałem…

Jestem właśnie w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa, gdzie za chwilę po raz trzeci będą otwierane oferty na gospodarowanie śmieciami w naszej gminie. Póki co wiem, że wszystkie wadia, tym razem 3 – przy ostatnich przetargach było więcej oferentów – wpłynęły na czas.

A oto kwoty:

 1. Remondis z Otwocka – 936.293,90 brutto
 2. Lecaro z Woli Duckiej – 937.166,63 brutto
 3. Eko-Lider z G-lina – 864.000,00 brutto

Teraz pracownicy Urzędu będą długo wertować nadesłane przez firmy oferty. Jeśli tym razem nie będzie brakować żadnych oświadczeń, czy zaświadczeń, potrzebna będzie tylko decyzja rady, co do zwiększenia kwoty przeznaczonej na to zadanie. Przypominam tylko, że uchwalone na dzień dzisiejszy mamy 550.000,00 PLN, ze stawką 4 zł. od osoby w przypadku segregacji odpadów. Przy tych kwotach, zbliżylibyśmy się do 5 zł., co przy wywozie 2 razy w miesiącu nie jest złą informacją. Ale wszystko się jeszcze może zdarzyć!

Piałem ostatnio o systemie przejściowym gospodarowania odpadami, który w naszej gminie – nie jesteśmy osamotnieni – będzie obowiązywał w lipcu b.r. Na stronie urzędu gminy pojawiła się już oficjalna wiadomość, w tej sprawie. Wiem również, że część mieszkańców otrzymała już przejściowe harmonogramy odbioru odpadów w lipcu tego roku.

Jeszcze link do strony urzędu: 
http://www.pilawa.com.pl/index.php?subaction=showfull&id=1372779458&archive=&start_from=&ucat=&

Brak komentarzy

Czytam właśnie, że Boni poinformował, że wojewodowie będą na bieżąco monitorować sytuację i sprawdzać, czy śmieci są odbierane. Dodał, że sprawdzone zostaną gminy, w których obowiązują od 1 lipca tzw. systemy przejściowe. Taki właśnie „system” będzie obowiązywał również i w gminie Pilawa, do czasu rozstrzygnięcia przetargu (przypomnę tylko, że przetarg został ogłoszony po raz trzeci). Pisałem o tym wczoraj.

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej Pani burmistrz poinformowała, że w związku, z przedłużającą się procedurą przetargową, postara się wejść w porozumienie z lokalnymi firmami, aby do czasu podpisania umowy, z właściwą firmą ktoś odbierał od nas śmieci na dotychczasowych zasadach. Propozycja spotkała się z aprobatą.

Dla zainteresowanych link do artykułu na Serwisie Samorządowym PAP: 
http://www.samorzad.pap.pl/depesza/wiadomosci_centralne/dep/125861/18-bez-przetargow–Michal-Boni-informuje-o-realizacji-ustawy-smieciowej

Do trzech razy sztuka!  Okazuje się, że to stare przysłowie ma u nas zastosowanie. Właśnie wracam z XXXV Sesji Rady Miejskiej, na której odrzuciliśmy większość (tylko jedna uchwała wejdzie w życie) proponowanych uchwał. Powód?

Spośród 5 ofert na wywóz śmieci u nas w gminie, najtańsza została odrzucona, ponieważ wadium nie wpłynęło na czas. Kolejne oferty miały braki w dokumentacji, z których, jak okazało się w toku dyskusji, części nie dałoby się uzupełnić. Pat! Rada postanowiła odrzucić proponowane uchwały, a tym samym ogłosić kolejny – trzeci już – przetarg na wywóz śmieci w naszej gminie.

Dla ciekawości: gdyby najtańsza oferta nie została odrzucona, z powodów formalnych, mielibyśmy wywóz za segregowane śmieci za ok. 5,11 PLN 2 razy w m-cy.

Wczoraj, 19 VI 2013 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej. Na posiedzeniach zadano radnym pytanie, co dalej: 1. Akceptujemy warunki cenowe, z pierwszego przetargu, czy 2. unieważniamy przetarg i dajemy oferentom drugą szansę?

O wynikach pierwszego przetargu pisałem wczoraj. Dodam, że urzędnicy wyliczyli, że według propozycji firmy Zakład Usług Komunalnych Błysk Sp. z o.o. z Otwocka, stawka wynosiłaby 5,65 PLN – to jest najtańsza z ofert.

Dwie z komisji wypowiedziały się za unieważnieniem przetargu, tj. Komisja Rolna i Ochrony Środowiska, o 16:00 zbierali się jeszcze członkowie Komisji Spraw Społecznych – nie znam ich stanowiska, mimo to wydaje mi się, że przetarg został już unieważniony, ewentualnie stanie się to dziś.

Osobiście jeszcze w poniedziałek, zaraz po otwarciu kopert opowiedziałem się za drugim przetargiem. Zdaję sobie sprawę, że nie mamy gwarancji niższych cen, ale trzeba spróbować!


 • RSS