maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy w kategorii: SESJE

W dniu dzisiejszym miała miejsce XXX sesja Rady Miejskiej. Żadna z uchwał nie dotyczyła Trąbek bezpośrednio, ale kilka spraw, które zostały poruszone warto podkreślić:

 • W przyszłym tygodniu ruszą prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Trąbkach. Przypominam, że wykonawca ma czas realizacji do 15 IX 2017 r., a więc przy planowej realizacji zadania, dzieciaki będą korzystać z obiektu praktycznie od początku roku szkolnego
 • Został już podpisany Akt Notarialny zakupu części Alei Owocowej od spółki Przemysł Szklany w Polsce. Urząd jest również zainteresowany odkupem części działek od osób prywatnych, aby poszerzyć skrzyżowanie prowadzące do oczyszczalni ścieków w Trąbkach

Wczoraj, tj. piątek 30.09.2016 r. odbyło się XXI posiedzenie Rady Miejskiej w Pilawie. Poniżej w punktach kilka najważniejszych informacji dla mieszkańców Trąbek:

 • nie znamy jeszcze dokładnej daty rozpoczęcia prac na krajowej siedemnastce, a tym samym również daty zamknięcia części ulicy Czarna Droga. Z tego, co powiedziała burmistrz, wykonawca firma Budimex nadal ustala szczegóły związane z przebudową wiaduktu kolejowego z PLK
 • już na początku przyszłego tygodnia powinny się zacząć prace na ulicy Granicznej w Trąbkach, inwestycję będzie realizować firma z Mińska Mazowieckiego, która już, o ile mnie pamięć nie myli, realizowała inwestycje na terenie naszej gminy. Burmistrz podczas sprawozdania zwróciła uwagę, że termin przebudowy obejmie zapewne datę 1 listopada, więc możemy spodziewać się utrudnień!
 • trwają procedury związane z zasiedlaniem domu socjalnego. Na sesji zostaliśmy poinformowani, że zgodnie z poprzednimi ustaleniami, w pierwszej kolejności będą przesiedlane rodziny, z zasądzoną eksmisją. Proces jest regulowany przez ustawę i podobno dość czasochłonny. Warto jeszcze tylko wspomnieć, że rodzin z zasądzoną eksmisją jest więcej niż lokali do dyspozycji(!)

W kolejnym wpisie kilka słów o niedawnym posiedzeniu Rady Sołeckiej i spotkaniu mieszkańców w sprawie Funduszu Sołeckiego.

W dniu dzisiejszym, o godzinie 11.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa, odbędzie się XV posiedzenie Rady Miejskiej. Nie otrzymałem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, w planach jest natomiast zatwierdzenie planów prac komisji, wysłuchanie kilku sprawozdań oraz przedłużenie umów najmu. Jeśli w trakcie sesji będą poruszane istotne sprawy dla naszej miejscowości, niezwłocznie poinformuję o tym na stronie.

Tymczasem odniosę się jeszcze krótko do ostatniej sesji, na której przegłosowany został budżet na 2016 r. Pisałem, że złożyłem wniosek do budżetu, o wprowadzenie na 2016 r. zadania pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach. Aby Rada mogła przyjąć taki wniosek, musiałem przedstawić źródło finansowania, dlatego zaproponowałem zdjęcie z budżetu na 2016 r. zadania pod nazwą Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy oraz zdjęcie 80.000 zł., z zadania pod nazwą Zakup samochodu służbowego dla Urzędu. Wniosek nie został nawet poddany pod głosowanie, a moją propozycję bardzo szeroko krytykowano… W uproszczeniu wygląda to mniej więcej tak: radny Jarząbek nie liczy się z innymi miejscowościami, dlatego proponuje rezygnację z inwestycji w małej Łucznicy, a wszystkie możliwe środki, ślepo przeznacza na kolejne inwestycje w Trąbkach. Jednym słowego egoista, nieznający potrzeb mieszkańców innych miejscowości(!) Powiem tak: nie wierzę nawet, że większość radnych, która się w ten sposób wypowiada, w ogóle tak myśli. Jest to po prostu bardzo wygodne uogólnienie, które pozwala oddalić wniosek i przejść bezrefleksyjnie nad projektem budżetu. Otóż mój wniosek, nie zakładał rezygnacji z inwestycji w Łucznicy, proponowałem tylko odłożenie w czasie prac, do momentu, w którym uda się Gminie zdobyć jakiekolwiek środki na budowę świetlicy. Nie wyobrażam sobie, abyśmy w obecnej sytuacji zrealizowali inwestycję, w 100% ze środków własnych. Przez cały czas, uparcie na komisjach i sesjach Rady Miejskiej staram się tłumaczyć, że projekt budżetu, jaki przyjęli radni na 2016 r. nie zakłada realizacji priorytetów, otwiera kolejne zadania, podczas gdy nie zostały zrealizowane do końca duże większe i ważniejsze z punktu widzenia gminy (nie Trąbek!) inwestycje.

W ubiegły wtorek, na sesji Rady Miejskiej podjęliśmy kilka istotnych uchwał. Poniżej kilka ważniejszych informacji:

 • wysokość podatków praktycznie nie ulegnie zmianie w 2016 r. nieznacznie wzrosną za to stawki za wodę i ścieki oraz śmieci
 • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny: 6,60 PLN, za odpady niesegregowane 14 PLN (po szczegóły odsyłam na stronę Urzędu)
 • za zaopatrzenie w wodę będziemy płacili od 2016 r. 2,57 PLN netto, za odprowadzenie ścieków 4,20 PLN netto
 • jeszcze jedna informacja dotycząca odbioru odpadów: przetarg po raz kolejny wygrała firma Eko-Lider.
 • huta szkła Czechy S.A. uzyskała zezwolenie na rozbudowę zakładu , co zresztą widać i gołym okiem, ponieważ prace już trwają… :)
 • jest już decyzja o usunięciu czterech topoli przy SP w Trąbkach. Drzewa, o których mowa, rosną przy ogrodzeniu SP od strony osiedla. Usunięcie drzew pozwoli w przyszłości na zwiększenie miejsc parkingowych przy wejściu do szkoły, co jest szczególnie ważne dla rodziców odwożących swoje pociechy do oddziału przedszkolnego. Oczywiście nadal przy ogrodzeniu pozostaną pozostałe drzewa, tj. o ile dobrze pamiętam lipy, które po wycięciu przerośniętych topól będą miały szansę rozwinąć „skrzydła”

Od kilku tygodni na komisjach Rady Miejskiej toczy się ożywiona dyskusja na temat projektu budżetu. Celowo nie zamieszczam w tym momencie informacji na ten temat i obiecuję w najbliższym czasie napisać w tej sprawie.

Zachęcam do lektury kolejnych wpisów! :)

W dniu dzisiejszym, w Pilawie odbyła się VIII w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Poniżej krótkie info, o tym, co dla nas najważniejsze:

 • Urząd przystąpi do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek, których właścicielem jest Huta Szkła. Jak wszyscy wiemy, obecny właściciel huty zamierza zainwestować spore środki (na dzisiejszym posiedzeniu padła suma 200 mln PLN!) na rozbudowę zakładu. Plany inwestora są do tej pory torpedowane przez „sąsiada” huty, czyli Przemysł Szklany w Polsce S.A. Sporządzenie MPZP dla tych kilku działek ma przyspieszyć i ułatwić realizację planów.
 • Wykonawca zakończył już prace nad budową kanalizacji w Wygodzie i wchodzi już do Trąbek, gdzie będzie realizowana dalsza część inwestycji.
 • 13-14 czerwca 2015 r. odbędą się dni Pilawy :)
 • Orkiestra OSP Trąbki otrzyma 5 ooo PLN (drugie 5 000 PLN wniesie Chór Miasta Garwolin). Jeszcze w tym roku ma powstać płyta, nagrana wspólnie przez orkiestrę i chór Pana Radka Mitury.

Jeśli będą jakieś pytania, zapraszam do aktywności. Chętnie odpowiem na wszystkie wpisy… :)

Co prawda od ostatniej sesji minęło już kilka dni, ale lepiej późno niż wcale… Poniżej kilka krótkich informacji, które uważam za najistotniejsze dla mieszkańców:

 • apteka: jakiś czas temu pisałem, że perspektywa otwarcia w Trąbkach punktu aptecznego coraz bliżej. Miałem podstawy, aby tak sądzić, ponieważ sama Pani Burmistrz, na jednej z sesji cieszyła się, że jest po kolejnych rozmowach i data otwarcia punktu znacznie się przybliża. Niestety, muszę poinformować – ponownie opierając się na słowach Burmistrz – że dyrekcja zakładu (huty szkła), wycofuje się z remontu obiektu, w związku z planowanymi w najbliższym czasie inwestycjami przedsiębiorstwa :(
 • trwają prace na terenie przy ulicy Osadniczej: teren , który stanowił niegdyś granicę terytorium Hordliczków, z ziemiami Parysowa, będzie w najbliższych dniach rewitalizowany. Na tę chwilę pogłębiono już nieco zbiornik wodny, zabezpieczono brzegi, trwają prace nad chodnikami.
 • Rada Miejska jednogłośnie odrzuciła skargi, które wpłynęły na Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa: nie będę tu pisał, czego dokładnie dotyczyły poszczególne pisma, bo to temat na osobny wpis. Nadmienię tylko, że skargi zostały formalnie odrzucone, choć nie obyło się bez uwag. Otóż jedna ze skarg dotyczyła m.in. ekwiwalentu, jaki został wypłacony Pani Burmistrz Albinie Łubian pod koniec ubiegłej kadencji. Sprawa wypłynęła jeszcze przed wyborami. Głos w tej sprawie zabrała przede wszystkim Pani Halina Kuszpit, która słusznie zauważyła, że: 1. funkcja, jaką pełni burmistrz, czy wójt, niewiele ma wspólnego z „tradycyjnym” ośmiogodzinnym dniem pracy i nazwała go słusznie „zadaniowym”, ale 2. regularne wypłacanie pod koniec każdej kadencji we wszystkich urzędach w Polsce (Pilawa nie jest wyjątkiem) wysokich ekwiwalentów, jest w pewnym sensie niegospodarnością! i należałoby w przyszłości zrobić wszystko, aby choć ograniczyć skalę problemu – zadanie dla Pani Sekretarz Barnardy Mikos :) Powodzenia! Będziemy pilnować…

Wróciłem właśnie z Pilawy, przed chwilą zakończyła się  V sesja Rady Miejskiej.

 • Na początek odnośnie tytułu wpisu: faktycznie Pani Burmistrz poinformowała, że odbyły się kolejne rozmowy, z osobą zainteresowaną otworzeniem apteki na terenie Trąbek („w sąsiedztwie” filii SPZOZ, na terenie należącym do huty). Wiemy już, że pomieszczenie, o którym mowa spełnia minimalne kryteria, wymagane na potrzeby punktu aptecznego, przedsiębiorca, który jest zainteresowany inwestycją ma doświadczenie w branży farmaceutycznej.
 • Kolektory słoneczne: nadal nie mamy pewności, że przy tak znaczącej zmianie liczby uczestników projektu, otrzymamy dofinansowanie na projekt – czekamy na odpowiedź Wojewody. Wiemy natomiast, że wszyscy są żywo zainteresowani, żeby te pieniądze zostały wydane – w przeciwnym razie nie zostaną wykorzystane w ogóle…
 • Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej: w przyszłym tygodniu otwarcie ofert.
 • Trwają wybory na sołtysów i przewodniczących rad mieszkańców w gminie: w Trąbkach wybory odbędą się 16 marca, o godz. 19.00 w budynku Publicznego Gimnazjum.

Przygotowuję się właśnie do kolejnego posiedzenia Rady Miejskiej. W planie obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące uchwaleniu budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2015 r. oraz ustalenia wynagrodzenia burmistrza (o projekcie budżetu już pisałem, co do wynagrodzenia burmistrza, to napiszę tylko, że w projekcie uchwały zaproponowano 12.100 PLN brutto, co stanowi maksymalny ustawowy poziom wynagrodzenia burmistrza w naszej gminie; o budżecie: http://maciejjarzabek.blog.pl/2014/12/16/ile-da-sie-wykrzesac-z-budzetu/).

Ale to nie koniec atrakcji: w planie sesji, jako wisienkę na torcie mamy jeszcze odwołanie 3 obecnych członków Rady Społecznej SPZOZ w Pilawie! Dlaczego Rada miałaby odwoływać członków społecznej rady przed upływem kadencji? Otóż odpowiedź jest prosta: obecni radni chcieliby uczestniczyć w pracach rady, więc bezceremonialnie odwołują obecnych członków – wbrew Statutowi SPZOZ i przegłosują swoich członków… Głupota!

Pytanie: będziemy teraz naginać prawo pod widzimisię kilku radnych? Na to wygląda…

Dodane 7 stycznia 2015 r. po sesji:

1. Co do pierwszego akapitu: na posiedzeniu uchwalono Budżet na 2015 r. (ja wstrzymałem się od głosu: o budżecie pisałem już wcześniej: http://maciejjarzabek.blog.pl/2014/12/16/ile-da-sie-wykrzesac-z-budzetu/).; dalej, uchwalono wynagrodzenie Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa w zaproponowanej w projekcie uchwały wysokości, tj. 12.100 PLN brutto;

2. Co do odwołania członków Rady Społecznej SPZOZu, to z przykrością muszę stwierdzić, że podjęto uchwałę w tej sprawie:

 • bez wyraźnych podstaw skrócono kadencję 3 członków rady (kadencja rady trwa według Statutu SPZOZ w Pilawie 4 lata i kończyć się powinna w grudniu 2015 r.),
 • zaznaczam raz jeszcze, że w uzasadnieniu uchwały, podobnie jak w czasie dyskusji na sesji, radni będący za przyjęciem uchwały nie podali żadnego sensownego uzasadnienia poza chęcią zmiany członków rady na nowych(!),
 • Pani Burmistrz zapytana przeze mnie, czy ma jakiekolwiek zastrzeżenia do pracy obecnych radnych, odpowiedziała jasno, że nie ma uwag(!),
 • pośród odwołanych członków rady, znalazła się Pani Halina Kuszpit (przypominam tylko, że Pani Halina została wybrana przez mieszkańców Trąbek na kolejną kadencję do Rady Miasta i Gminy Pilawa),
 • nowo-wybrani członkowie Rady Społecznej SPZOZu: Krzysztof Gawryś, Dorota Niemiec-Jóźwicka oraz Grzegorz Zakrzewski;

Już tylko na marginesie dodam, że zostałem po sesji skrytykowany za powyższy wpis, a konkretnie za stwierdzenie, że rozwiązywanie Rady Społecznej SPZOZu rok przed upływem kadencji to: Głupota. Przykro mi tym bardziej, że muszę dziś, już po sesji, jeszcze raz się pod tymi słowami podpisać… Mi się po prostu taki sposób uprawiania polityki nie podoba, bo żadna rada, komisja, żaden organ samorządu gminy nie jest dla radnych. Radni mogą dostąpić zaszczytu pełnienia konkretnej funkcji, w przewidzianym trybie, w odpowiednim czasie.

Stało się. Na tę chwilę wypada mi już tylko życzyć Pani Burmistrz, jako przewodniczącej Rady Społecznej SPZOZ oraz nowym członkom rady owocnej pracy. Aha, i żeby ich kadencja trwała przewidziane 4 lata, bo teraz, to już nić nie wiadomo, szlaki przetarte…

Za nami druga sesja, na której m.in. wybrano skład osobowy Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady Miejskiej. Dokładny spis wszystkich komisji zamieszczam na końcu tego wpisu (można go także przeczytać na stronie Urzędu: http://www.pilawa.com.pl/index.php?page=rada). W skrócie przedstawia się to tak:

 • decyzją radnych poprzedniej kadencji zniesiona została Komisja Rolna, mamy więc Komisję Rewizyjną i trzy stałe komisje Rady. Komisja Rewizyjna liczy 5 osób, pozostałe po 8,
 • Komisja Rewizyjna, na czele której stanął radny Mirosław Jarosławski, składa się wyłącznie z radnych KWW Albiny Łubian (nie licząc radnego Tomasza Przybysza – PSL). Do komisji głosami Rady nie został dopuszczony radny Leszek Mikulski z KWW Czesława Piętki. Szkoda, burmistrzowi i Radzie powinno zależeć, aby każda komisja była odzwierciedleniem składu osobowego całej Rady, szczególnie w takiej komisji, jak rewizyjna byłoby to transparentne i podniosłoby jej rangę. Poza tym, to bardzo wymagająca komisja, a nowowybrany przewodniczący nie pracował dotąd w samorządzie. Osobiście widziałbym w tej funkcji kogoś z większym doświadczeniem, ale kibicuję Panu Przewodniczącemu całym sercem! :)
 • generalnie na przewodniczących desygnowano osoby nowe (nie licząc Komisji Budżetowej z radnym Tomaszem Przybyszem na czele), w poprzedniej kadencji była sytuacja odwrotna, tylko jedna z komisji miała przewodniczącego pierwszej kadencji, choć warto też zauważyć, że była to osoba bardzo doświadczona (mówię tu o Panu Marcinie Gawinku, przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska),
 • Trąbki nie mają swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej, natomiast w pozostałych pracują:
 1. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: Grzegorz Zakrzewski i ja,
 2. Komisja Spraw Społecznych: Halina Kuszpit oraz Grzegorz Zakrzewski,
 3. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego: Halina Kuszpit i ja;

Na tych dwóch posiedzeniach kończy się chyba rozgrzewka i od przyszłego tygodnia radni zajmą się omówieniem projektu budżetu na 2015 r. Od dziś wiadomo, w jakim gronie poszczególne komisje będą pracowały. Poniżej, tak jak obiecywałem pełny obraz składu osobowego komisji:

I Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej zostały powołane nastepujące osoby:
1/ Przewodniczący – Mirosław Jarosławski
2/ Zastępca Przewodniczącego – Robert Rokicki
3/ członek – Krzysztof Gawryś
4/ członek – Tomasz Przybysz
5/ członek – Wiesława Wardak

II Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zostały powołane nastepujące osoby:
1/ Przewodniczący – Tomasz Przybysz
2/ Zastępca Przewodniczącego – Marcin Zawadka
3/ członek – Marek Andrzejczyk
4/ członek – Tomasz Gałat
5/ członek – Maciej Jarząbek
6/ członek – Krzysztof Korab
7/ członek – Leszek Mikulski
8/ członek – Grzegorz Zakrzewski

III Komisja Spraw Społecznych

W skład Komisji Spraw Społecznych zostały powołane nastepujące osoby:
1/ Przewodniczący – Tomasz Gałat
2/ Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Gawryś
3/ członek – Halina Kuszpit
4/ członek – Leszek Mikulski
5/ członek – Dorota Niemiec-Jóźwicka
6/ członek – Agnieszka Piętka
7/ członek – Robert Rokicki
8/ członek – Grzegorz Zakrzewski

IV Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego

W skład Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zostały powołane nastepujące osoby:
1/ Przewodniczący – Marek Andrzejczyk
2/ Zastępca Przewodniczącego – Wiesława Wardak
3/ członek – Mirosław Jarosławski
4/ członek – Maciej Jarząbek
5/ członek – Krzysztof Korab
6/ członek – Halina Kuszpit
7/ członek – Agnieszka Piętka
8/ członek – Marcin Zawadka

Właśnie otrzymałem informację o planowanej na najbliższy czwartek sesji Rady Miejskiej (o tym później). Tymczasem za nami już pierwsza sesja, która odbyła się w ubiegły piątek, tj. 28 XI 2014 r. Oto jej podsumowanie:

 • na przewodniczącego Rady Miejskiej została wybrana Pani Dorota Niemiec-Jóźwicka z KWW Albiny Łubian,
 • na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany Pan Grzegorz Zakrzewski (również KWW Albiny Łubian).

Serdecznie gratuluję. Choć nie ukrywam, że szczególnie na stanowisku przewodniczącego, widziałbym osobę z większym doświadczeniem samorządowym… No, ale wygrany bierze wszystko! Oby tylko towarzyszył temu zdrowy rozsądek. Na dobrą sprawę, nie wiem, czy dla wszystkich radnych KWW Albiny Łubian starczy eksponowanych funkcji w samorządzie gminnym?


 • RSS