maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy w kategorii: BUDŻET

Na wstępie przepraszam za kilkutygodniową ciszę. Na dniach postaram się nadrobić zaległości.

W grudniu ubiegłego roku, uchwaliliśmy budżet na 2017 r. – dochody budżetu wyniosą ponad 42 mln zł., wydatki niewiele ponad 43,5 mln zł. (na ostatniej sesji Rady Miejskiej, dochody znacznie się zwiększyły, w związku z dotacją na przebudowę MGOK w Pilawie, ale do tego jeszcze wrócę).

W tym roku budżet dla odmiany został przegłosowany jednogłośnie. Co będzie robione w Trąbkach?

 • projekt przebudowy alei Owocowej – 10 000 zł
 • przebudowa drogi Trąbki-Wygoda (przedłużenie ulicy Granicznej), kolejny etap – 45 000 zł
 • reorganizacja dojazdu do parku przy pomniku (ulica Osadnicza), w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 600 zł
 • projekt rewitalizacji terenów zabytkowych – 30 000 zł
 • budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole – 500 000 zł.

Ponad rok temu otwarcie sprzeciwiłem się projektowi budżetu, zaproponowałem pewne zmiany – między innymi budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Trąbkach. Wtedy zostałem zaatakowany, oskarżony o sianie zamętu, mój wniosek nie został w ogóle poddany pod głosowanie. Tym bardziej cieszy, że w obecnym budżecie mamy zaplanowaną tą potrzebną inwestycję, na którą czekamy już wiele lat! Budżet na 2017 r. jest lepszy, skupia się na kilku ważnych inwestycjach, jest mniej „rozstrzelony”. Miło było zagłosować za, mam nadzieję na dobrą realizację w ciągu roku.

Jeszcze kilka słów o przebudowie drogi Trąbki-Wygoda: mówimy tu o przedłużeniu ulicy Granicznej, nie o trasie wojewódzkiej. Inwestycja została w poprzednim roku rozpoczęta przez mieszkańców Wygody. Pieniędzy nie starczyło na realizację całego zadania, stąd widnieje również w budżecie na 2017 r. i to z niemałą kwotą (45 000 zł.). W tym roku zadanie będzie realizowane ze środków własnych gminy, ponieważ mieszkańcy Wygody nie zdecydowali się dalej sami finansować zadania. Wynikło tu pewne nieporozumienie. Otóż, na zebraniu zostało zadane pytanie, czy Trąbki też będą się dokładać do przebudowy drogi (rozumiem, że również w ramach Funduszu Sołeckiego)? Piszę o tym, jako o nieporozumieniu, ponieważ mieszkańcy Trąbek nigdy nie upominali się o przebudowę, czy poprawienie tej drogi. Dla Trąbek nie ma ona większego znaczenia, od zawsze służyła mieszkańcom Wygody, ewentualnie Poschły, jako wygodne połączenia na trasie do Trąbek. Osobiście od początku dziwiłem się tej inwestycji. Nie do końca rozumiem, dlaczego skupiamy się na drodze pobocznej, kiedy droga przez Wygodę oraz chodniki wołają o pomstę do nieba, ale kiedy już Wygoda zaczęła ten temat, należy postawić kropkę nad „I”.

Jeśli pojawią się jakieś pytania, proszę o kontakt. Najczęściej otrzymuję komentarze, pytania na FB. Może być i tak, byle by była aktywność!

W dniu dzisiejszym 12.09.2016 r., w sali Publicznego Gimnazjum w Trąbkach, o godz. 18.00, odbędzie się spotkanie sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

W ubiegłym roku mieszkańcy zdecydowali, że środki z FS będą przeznaczone na siłownię zewnętrzną w parku, przy ul. Osadniczej. Inwestycja została już zrealizowana i cieszy się sporym uznaniem mieszkańców.

Na co środki będą przeznaczone w tym roku, zdecydujemy sami. Do zobaczenia!

W dniu dzisiejszym otrzymałem informację, dotyczącą terminu składania wniosków do budżetu na 2017 r. Oprócz najważniejszej informacji, czyli daty 30 września 2016 r. – nieprzekraczalnym terminie składania wniosków do budżetu, warto przypomnieć jeszcze kilka informacji:

 • wnioski o ujęcie zadań w budżecie składają nie tylko radni, ale również przewodniczący rad mieszkańców, sołtysi, organizacje pozarządowe, inne podmioty oraz mieszkańcy gminy
 • projekt budżetu, nad którym dyskutuje pod koniec roku Rada Miejska zabezpiecza w pierwszej kolejności bieżące wydatki gminy
 • spośród zgłoszonych wniosków, tylko niewielka ilość znajdzie się w projekcie budżetu
 • kryterium wpisania zadania do realizacji powinno być: istotność wniosku ze względu na liczbę mieszkańców, możliwość uzyskania dofinansowania, pilny termin realizacji inwestycji itp.

Zachęcam do składania wniosków do budżetu wraz z uzasadnieniami lub kontakt w niniejszej sprawie (również za pośrednictwem tej strony internetowej!) :)

Ja ze swojej strony, jak co roku poinformuję po 30 września o liczbie i treści wniosków, jakie złożyłem.

W dniu dzisiejszym, o godzinie 11.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa, odbędzie się XV posiedzenie Rady Miejskiej. Nie otrzymałem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, w planach jest natomiast zatwierdzenie planów prac komisji, wysłuchanie kilku sprawozdań oraz przedłużenie umów najmu. Jeśli w trakcie sesji będą poruszane istotne sprawy dla naszej miejscowości, niezwłocznie poinformuję o tym na stronie.

Tymczasem odniosę się jeszcze krótko do ostatniej sesji, na której przegłosowany został budżet na 2016 r. Pisałem, że złożyłem wniosek do budżetu, o wprowadzenie na 2016 r. zadania pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach. Aby Rada mogła przyjąć taki wniosek, musiałem przedstawić źródło finansowania, dlatego zaproponowałem zdjęcie z budżetu na 2016 r. zadania pod nazwą Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy oraz zdjęcie 80.000 zł., z zadania pod nazwą Zakup samochodu służbowego dla Urzędu. Wniosek nie został nawet poddany pod głosowanie, a moją propozycję bardzo szeroko krytykowano… W uproszczeniu wygląda to mniej więcej tak: radny Jarząbek nie liczy się z innymi miejscowościami, dlatego proponuje rezygnację z inwestycji w małej Łucznicy, a wszystkie możliwe środki, ślepo przeznacza na kolejne inwestycje w Trąbkach. Jednym słowego egoista, nieznający potrzeb mieszkańców innych miejscowości(!) Powiem tak: nie wierzę nawet, że większość radnych, która się w ten sposób wypowiada, w ogóle tak myśli. Jest to po prostu bardzo wygodne uogólnienie, które pozwala oddalić wniosek i przejść bezrefleksyjnie nad projektem budżetu. Otóż mój wniosek, nie zakładał rezygnacji z inwestycji w Łucznicy, proponowałem tylko odłożenie w czasie prac, do momentu, w którym uda się Gminie zdobyć jakiekolwiek środki na budowę świetlicy. Nie wyobrażam sobie, abyśmy w obecnej sytuacji zrealizowali inwestycję, w 100% ze środków własnych. Przez cały czas, uparcie na komisjach i sesjach Rady Miejskiej staram się tłumaczyć, że projekt budżetu, jaki przyjęli radni na 2016 r. nie zakłada realizacji priorytetów, otwiera kolejne zadania, podczas gdy nie zostały zrealizowane do końca duże większe i ważniejsze z punktu widzenia gminy (nie Trąbek!) inwestycje.

Mamy Nowy 2016 Rok. Zanim jednak złożę najlepsze życzenia, napiszę kilka obiecanych zdań na temat nowego budżetu:

Dochody budżetu mają wynieść 30 937 130 zł., z czego na Trąbki:

 • 450 000 zł. przeznaczone będzie na budowę ulicy Granicznej w Trąbkach
 • 25 673 zł. przeznaczone będzie na budowę siłowni zewnętrznej – te środki pochodzą, z Funduszu Sołeckiego

Budżet został przyjęty większością głosów, ja głosowałem przeciwko. Dlaczego? Od początku dyskusji nad projektem budżetu, nie zgadzałem się z wykreśleniem z niego zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach”. Uważałem, że jest to kluczowa inwestycja nie tylko dla dzieci i młodzieży z Trąbek (w Publicznym Gimnazjum w Trąbkach uczy się młodzież z większej części naszej gminy). Na ostatniej sesji, na której budżet został poddany pod głosowanie,  wnioskowałem o dopisanie budowy boiska do budżetu na 2016 r., proponowałem przy tym wykreślenie dwóch mniej pilnych moim zdaniem inwestycji (m.in. budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy i zakup samochodu służbowego dla Urzędu). Niestety, mój wniosek nie został poddany pod głosowanie!

Oczywiście, uchwalony 30 grudnia 2015 r. budżet, to tylko początek drogi. Rada Miejska praktycznie na każdej sesji wprowadza do budżetu zmiany, czasem bardzo znaczące(!) Pozostaje mieć nadzieję, że każda kolejna zmiana będzie dobra dla Trąbek oraz całej gminy Pilawy.

W Nowym Roku życzę wszystkim czytelnikom wszystkiego najlepszego! :)

Przypominam, że dziś ostatni dzień, na składanie wniosków do budżetu na przyszły rok. Wnioski mogą składać wszyscy, nie tylko radni, sołtysi, przewodniczący samorządów i kierownicy jednostek. Piszę o tym dlatego, że każdy z nas wie, co w jego najbliższym otoczeniu jest do poprawki(!)

Złożenie wniosku nie oznacza oczywiście, że środki na jego realizację automatycznie znajdą się w projekcie budżetu, ale moim skromnym zdaniem, wszystkie pozycje zawarte w projekcie budżetu, jaki przedstawi Pani Burmistrz, powinny być poparte wnioskami mieszkańców (w tym radnych, sołtysów etc.).

Ja oczywiście już złożyłem swoje propozycje. Nie ukrywam, że część z nich pokrywa się z wnioskami z ubiegłego roku, ale to dlatego, że w gruncie rzeczy żaden z nich nie został zrealizowany… Mogę się jedynie pocieszać, że na to konto gmina zrealizowała lub realizuje inne inwestycje w Trąbkach. Ja ze swojej strony będę dalej konsekwentnie wnosił o realizację następujących inwestycji:

 • ulice Graniczna i Polna w Trąbkach – prace remontowe/utwardzenie
 • ulica Dolinowa i Osadnicza (Domy Osadnika) w Trąbkach – projekt kanalizacji sanitarnej
 • budowa boiska wielofunkcyjnego (Trąbki)

Ostatnie dwa dni, komisje Rady Miejskiej analizowały projekt budżetu na 2015 r. Ja swoisty maraton odbyłem w dniu dzisiejszym, po raz pierwszy pracowałem w ciągu jednego dnia w dwóch komisjach, jedna po drugiej… :)

Oto kilka ważniejszych liczb:

 • dochody ogółem: 29.6123.817,51 PLN
 • wydatki ogółem: 30.312.963,51
 • prognozowany wskaźnik zadłużenia na 2015 r.: 44,71%

Projekt budżetu to nie jest na szczęście księga objawiona i w ciągu roku budżet będzie niemal na każdej sesji zmieniany, czasem nawet znacznie. Wytycza on jednak drogę, po której będziemy w ciągu roku podążać… I tu nie mam dla mieszkańców Trąbek dobrych wiadomości. Generalnie nazwa Trąbki nie jest w Projekcie nadużywana, pojawia się w kontekście budowy domu socjalnego, ale podkreślam, że to nie jest inwestycja dla nas, tylko dla całej gminy, a realizowana jest u nas, ponieważ nigdzie indziej na terenie gminy nie mogłaby powstać . Dziwnym jest również fakt, że w budżecie nie ma ani słowa o zabezpieczeniu środków na przeniesienie naszej biblioteki. Ten temat pod koniec ubiegłej kadencji był przez nas szeroko omawiany. Pani burmistrz wielokrotnie wspominała o toczących się rozmowach w tej sprawie… a teraz cisza. Wstyd, z tą naszą biblioteką, budynek, że brak słów, do tego nie nasz, na obcym gruncie… Pisałem już na ten temat: http://maciejjarzabek.blog.pl/2014/08/15/bibliotheka/W 2016 r. zaplanowana jest wstępnie budowa boiska wielofunkcyjnego, ale to w tej chwili jest dla mnie science fiction, rozmawiajmy o 2015 r.

Na pocieszenie, mieszkańcy Trąbek mogą wyglądać realizacji inwestycji w ramach Funduszu sołeckiego, tj. Urządzenie terenu do wspólnego grillowania, z oświetleniem i monitoringiem (z Funduszu sołeckiego mamy 21.683,00  PLN i na dzień dzisiejszy nie ma jasności, ile do tego interesu dołożymy środków własnych z budżetu gminy?!).

Od jakiegoś czasu trwają prace nad budżetem 2013 r. Pani Burmistrz przedstawiła radnym projekt, o którym wiele by opowiadać. Na początek nadmienię tylko sprawę klubów sportowych:

 • ogólna kwota jest identyczna z ubiegłoroczną (196.000 PLN).

Interesuje nas teraz sprawa podziału środków pomiędzy 3 kluby: Trąbki, Pilawa, Puznówka; Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej MiGP, w ślad za Komisją Rolną przegłosowaliśmy wniosek o następującym podziale środków: Hutnik 75.000, Burza 70.000, Puznówka 50.000 PLN.

Jeszcze w październiku odbyło się posiedzenie komisji, z przedstawicielami klubów, na którym złożono – przynajmniej w większości – wyczerpujące sprawozdania finansowe. Jasno po tym spotkaniu widać, że Hutnik, z racji rozgrywek w lidze okręgowej ma wyższe koszty prowadzenia rozgrywek. Sprawa jest kontrowersyjna, ponieważ nie wszyscy radni popierają powyższy podział środków, Trąbki otrzymują przy tym rozdaniu 5.000 więcej kosztem Puznówki. Mimo to ja opowiedziałem się za takim właśnie podziałem tych 196.000 PLN.

BUDŻETU 2014

1 komentarz

15 września tego roku, minął termin składania wniosków do projektu budżetu na 2014 r. Co roku swoje propozycje składają mieszkańcy, rady sołeckie, radni. Osobiście, w tym roku złożyłem 3 wnioski, w najpilniejszych według mnie sprawach (pominąłem ul. Czarna Droga w Trąbkach, wiedząc, że Urząd postanowił już o realizacji tej inwestycji w bieżącym sezonie):

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dolinowej w Trąbkach – realizowana obecnie inwestycja pomija tą ulicę, co jest dla mnie niezrozumiałe, choćby z ekonomicznego punktu widzenia. Jeśli odłożymy tą budowę w czasie, jej koszty znacznie wzrosną. Nie wspominam już o mieszkańcach, którzy mogą tylko tęskno patrzeć, jak kilka metrów dalej prowadzona jest kanalizacja sanitarna. Ta sprawa powinna być załatwiona jeszcze w tym raku, ale…
 2. Projekt kanalizacji sanitarnej w Trąbkach, tzw. Domy Osadnika, przy ul. Osadniczej – kolejny fragment miejscowości pominięty w planach Urzędu Miasta i Gminy. Mieszkańcom należy się choć perspektywa budowy kanalizacji sanitarnej, w mojej ocenie wykonanie dokumentacji projektowej będzie wyraźnym znakiem dla mieszkańców, że gmina o nich nie zapomniała.
 3. Remont ul. Polnej, w Trąbkach – droga „polna” nie tylko z nazwy, nie doczekała się jeszcze nakładów z gminy. Od wielu lat z mieszkańcami zabiegamy choćby o wyrównanie i utwardzenie drogi.

Nie licząc rozpoczętych inwestycji oraz tych, na które gmina uzyska dofinansowanie, jest to dla mnie absolutne minimum, jeśli chodzi o budżet 2014 r.


 • RSS