maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy w kategorii: Bez kategorii

W dniu dzisiejszym miała miejsce XXX sesja Rady Miejskiej. Żadna z uchwał nie dotyczyła Trąbek bezpośrednio, ale kilka spraw, które zostały poruszone warto podkreślić:

 • W przyszłym tygodniu ruszą prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Trąbkach. Przypominam, że wykonawca ma czas realizacji do 15 IX 2017 r., a więc przy planowej realizacji zadania, dzieciaki będą korzystać z obiektu praktycznie od początku roku szkolnego
 • Został już podpisany Akt Notarialny zakupu części Alei Owocowej od spółki Przemysł Szklany w Polsce. Urząd jest również zainteresowany odkupem części działek od osób prywatnych, aby poszerzyć skrzyżowanie prowadzące do oczyszczalni ścieków w Trąbkach

Jeszcze kilka dni temu pisałem, że przeniesienie siedziby biblioteki w Trąbkach do nowego budynku, jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Dziś po ostatnim pożarze, w którym dotychczasowy budynek biblioteki został niemal spalony, te słowa wracają z jeszcze większą mocą.

Kiedy usłyszałem z ust powracających z akcji strażaków: „spalili GOK w Trąbkach”, moje pierwsze myśli pobiegły w stronę budynku biblioteki – oba zabudowania dzieli zaledwie ok. 8-10 – metrowa przestrzeń. Choć budynek się ostał, to wydarzenie było impulsem do podjęcia decyzji, o przeniesieniu biblioteki do GOK w Trąbkach. Pracownicy MGOK, własnymi samochodoami przewieźli cały księgozbiór na nowe miesjce.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie jest to miejse najszczęśliwsze: za małe, nie będące własnością gminy. Ale też nikt nie mówi, że jest to miejsce docelowe. Ważne, że aby biblioteka przejściowo działała w obecnym budynku GOK w Trąbkach, nie trzeba wykładać większych środów. Pozostaje mieć nadzieję, że rozmowy prowadzone przez pracowników Urzędu oraz MGOK w Pilawie, w sprawie przeniesienia biblioteki do nowej siedziby, jak najszybciej znajdą swój pozytywy koniec oraz odpowiedzialni za ostatnie podpalenie byłego budynku GOK w Trąbkach zostaną niebawem ujęci przez Policję…

Przenosiny zasobów biblioteki oraz zmiana organizacji pracy mają potrwać planowo do 23.11.2015 r.

P. S. Wielokrotnie na łamachj tej strony (podobnie jak na posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Miejskiej) zajmowałem głos w sprawie przeniesienia biblioteki do nowego budynku (m.in.):

http://maciejjarzabek.blog.pl/2014/12/16/ile-da-sie-wykrzesac-z-budzetu/

http://maciejjarzabek.blog.pl/2015/03/03/biblioteka-w-trabkach-czyli-co-tu-sie-wlasciwie-dzieje/

Dodane 30.10.2015 r.: na wczorajszym posiedzeniu komisji, w Urzędzie Gminy, jeden z radnych zwrócił mi uwagę, że w poniższym tekście piszę błędnie, „że najpóźniej następnego dnia dokonano przelewu(!)” – chodzi o zwrot dotacji, jaką musimy zwrócić decyzją Wojewody, w wyniku niedotrzymania warunków umowy. Na jednej z ostatnich komisji jasno nas poinformowano, że niezależnie od odwołań, nic nie uchroni nas przed oddaniem pieniędzy (na przelew mieliśmy 14 dni). Okazuje się jednak, że droga odwoławcza, jaką rozpoczął Urząd, wstrzymuje przelew środków. Pozostaje mieć nadzieję, że droga odwoławcza przyniesie pozytywny skutek i pieniądze będą mogły być spożydkowane na cele związane z potrzebami naszych mieszkańców. :)

 

 

O 61 tysiącach złotych, „które poszły!”, możecie przeczytać w najnowszym numerze tygodnika Twój Głos. Z tym, że tam mamy tytuł: „Dotacja do zwrotu” (ze znakiem zapytania), który brzmi trochę łagodniej…

O co chodzi? Krótko: otrzymaliśmy dofinansowanie dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pilawie oraz na zakup wyposażenia, do kilku wiejskich świetlic w gminie. Pieniądze zostały wykorzystane, dotacja rozliczona. Do tego momentu wszystko podręcznikowo. Nasuwa się pytanie, dlaczego w takim razie nasze pieniądze powędrowały z powrotem do województwa? Otóż dofinansowanie zostało przyznane pod warunkiem, że w obiektach (w tym w MGOK w Pilawie), przez okres 7 lat nie będzie prowadzona działalność komercyjna. Warunki zostały złamane. Urząd otrzymał wezwanie do zwrotu całej kwoty, czyli ok. 61 tys. PLN.

Dlaczego podkreślałem wcześniej, że w tygodniku tytuł widnieje ze znakiem zapytania? Po prostu jest on tam nie potrzebny, gmina miała 14 dni na zwrot środków, pieniądze już dwie sesje temu zostały przesunięte do odpowiedniego działu. Myślę, że najpóźniej następnego dnia dokonano przelewu(!). Oczywiście Pani Burmistrz napisała odwołanie od decyzji, była propozycja ze strony Urzędu, że oddamy tylko tę część, która bezpośrednio dotyczy MGOK, ale nikt chyba nie robi sobie nadziei…

I jeszcze jedno sprostowanie: podczas posiedzeń komisji, w których uczestniczyłem i w mediach, podkreśla się fakt, że pieniądze zostały oddane w wyniku skargi złożonej przez była radną z Pilawy. Jasne, była radna napisała skargę do Wojewady w tej sprawie. Nie znam motywacji, nie chcę tłumaczyć tego kroku, ale chcę mocno podkreślić, że to, od kogo wypłynęła informacja o złamaniu warunków umowy jest sprawą drugorzędną. Gmina straciła ok. 61 tys. nie z powodu skargi osoby trzeciej, tylko z powodu nie dotrzymania warunków umowy!

Poniżej kilka najważniejszych punktów podsumowujących poniedziałkowe spotkanie:

 • montaż kolektorów w jednym gospodarstwie domowym powinien trwać od 0,5 do 1,5 dnia
 • wielkość zbiornika, który będzie montowany, zależy od ilości kolektorów, ilość kolektorów zależy natomiast – jak już wspominałem – od ilości osób w gospodarstwie domowym (podstawą dla projektanta będzie zapis w złożonej przez nas w Urzędzie deklaracji
 • na dzień dzisiejszy nie istnieje żaden obowiązujący kalendarz, czy lista, według której będą montowane urządzenia (choć Pani Burmistrz potwierdziła, że montażu nie będzie przed dokonaniem wpłaty; pojawiła się także informacja, że najprawdopodobniej pierwsze kroki skieruje wykonawca ku Pilawie, gdzie będzie miał najwięcej pracy)
 • jeśli w momencie realizacji projektu, pojawią się jakieś wyjątkowe sytuacje, wątpliwości, będzie możliwość, aby indywidualnie umówić się z kierownikiem budowy, aby uzgodnić sporne tematy;

Na koniec warto chyba wspomnieć, że spotkanie było strzałem w dziesiątkę, bo frekwencja była wysoka. Powyższe zestawienie, to tylko kilka najbardziej ogólnych kwestii, które chciałem przekazać wszystkim zainteresowanym. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, proszę o kontakt, będę się dowiadywał… :)

Wybory przewodniczących samorządów mieszkańców oraz sołtysów w gminie Pilawa na lata 2015-2019, trwały od 26 lutego do 20 marca 2015 r. W  Trąbkach wybieraliśmy gospodarzy 16 marca:

 • Osiedle Czechy, w Publicznym Gimnazjum w Trąbkach, o godz. 17.00: przewodniczącym samorządu mieszkańców został wybrany ponownie Pan Andrzej Gano.
 • Sołectwo Trąbki, o godz. 19.00 wybraliśmy na swojego gospodarza Panią Mariannę Górską.

Serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy na najbliższe 4 lata kadencji!

Warto w tym miejscu podziękować wieloletniemu sołtysowi Trąbek, Panu Jerzemu Piłce, który w tym roku nie zdecydował się już wystawić swojej kandydatury.

I jeszcze kilka słów o tym, po co sołtys? Faktycznie, osoba sołtysa kojarzy nam się przede wszystkim z wsią, tymczasem większość naszych miejscowości traci z roku na rok wiejski charakter, niewiele mieszkańców utrzymuje się dziś z rolnictwa, na przestrzeni ostatnich lat zaszło w tym zakresie wiele zmian. A więc po co sołtys? Po pierwsze, sołtys (przewodniczący osiedla) nadal odpowiedzialny jest za zebranie podatków (z tego też tytułu pochodzi gro dochodów sołtysa). Ale to nie wszystko: co prawda sołtysi nie zasiadają w Radzie, nie mają więc prawa ustawodawczego (nie głosują), są jednak w takim samym stopniu, a może w jeszcze większym, łącznikiem między wsią, a Urzędem Gminy. Dodajmy jeszcze, że w tym roku po raz pierwszy realizować będziemy inwestycje, w ramach Funduszu Sołeckiego i to właśnie Rada Sołecka, którą zwołuje i której przewodniczy sołtys, podejmuje decyzję, na co będą wydane pieniądze. Temat Fuduszu Sołeckiego z pewnością jeszcze wróci (mamy w tym zakresie wiele do nadrobienia i jako miejscowość i jako gmina), tymczasem sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej Trąbek życzę samych trafnych decyzji. :)

W ubiegłą niedzielę, w trzech okręgach wyborczych, m.in. w gminie Pilawa odbyły się wybory uzupełniające do Senatu RP. Frekwencja wyniosła – Uwaga! – 4,32%. W ogóle, w całym okręgu wyborczym wybory wygrała Pani Maria Koc, uzyskując ogółem 9.832 głosy. Gratulujemy i życzymy  owocnej pracy!

Wróćmy jednak do frekwencji: 4,32%, to niewiele, nawet jeśli przyłożymy ten wynik do innych gmin, które również wybierały wczoraj swojego senatora, to nie ma co się usprawiedliwiać, wybory nie wzbudziły naszego zainteresowania. Piszę o tym dlatego, że patrzę na te wybory w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych – tu zainteresowanie powinno być duże, tu frekwencja powinna skoczyć kilkakrotnie! Dlaczego? Bo nie ma dla nas ważniejszych wyborów, jak te samorządowe. Tego dnia będą ważyć losy naszych miejscowości – nie żartuje – burmistrz i w mniejszej części Rada Miejska wyznaczą drogę rozwoju gminy na najbliższe 4 lata!

Mało mnie grzeje – powiem kolokwialnie – że nasz dotychczasowy premier został Przewodniczącym Rady Europejskiej, nie potrafię przełożyć tego na moje obecne życie w Umiłowanej Rzeczpospolitej, ale za to wiem, że samorząd, który w listopadzie wybierzemy będzie podejmował decyzje bezpośrednio mnie dotykające: Czuwaj!

Dziś o godz. 15:30, w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie spotkanie radnych ws. niedzielnego pożaru. Wczoraj w godzinach popołudniowych spotkaliśmy się (Burmistrz i radni z Trąbek), z Panią M. Kawecką-Sobczak. Ze spotkania nie wynieśliśmy jednak gotowego rozwiązania najpilniejszych problemów dotyczących pogorzelców.

Nie wiemy jeszcze, jaka była przyczyna dzisiejszego pożaru. Widziałem, że policja jest na miejscu i z pewnością w niedługim czasie dowiemy się, czy powodem była nieostrożność, czy może stara instalacja…
Jedno wiadomo już na pewno. Wiele osób straciło dach nad głową. Część poszkodowanych z pewnością ma gdzie się podziać, nie wiemy czy wszyscy, a gmina nadal nie posiada lokali socjalnych.
W projekcie budżetu na 2012 rok była ujęta kwota, która pozwoliłaby na rozpoczęcie inwestycji. Niestety, na prośbę Pani Burmistrz ta kwota została zdjęta, ponieważ zbyt obciążała budżet. Argument o zbytnim zadłużeniu wygląda śmiesznie, w perspektywie ostatnich sesji, na których padły decyzje o jeszcze większym zadłużeniu na rewitalizację MGOK w Pilawie. Wypada zapytać o priorytety! Odsyłam do poprzednich wpisów poświęconych ostatnim sesjom.

W portalu poświęconym samorządowi, przeczytałem ostatnio ciekawy artykuł.  Oto link:

http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=lewa_szpalta_naj_czytane&dep=119999&data=&_CheckSum=1652648303

Czego dotyczy artykuł?

 • czy radny gminny/powiatowy powinien być zatrudniany w jakichkolwiek jednostkach samorządu w województwie?
 • czy wprowadzić zakaz zatrudniania w urzędach małżonków wójtów/burmistrzów, dalej ich dzieci, wnuków, krewnych, a nawet powinowatych?

To oczywiście uproszczenia (zapraszam do lektury artykułu) i naturalnie tylko propozycje, ale takich rozwiązań pojawia się coraz więcej. Powszechnie wiadomo, że samorząd w Polsce musi być zreformowany. Zanim nasi posłowie zafundują nam kolejna porcję „śmiałych” rozwiązań, nieczytelnych przepisów i przeczących sobie artykułów, przyda się rzetelna dyskusja na ten temat.

Generalnie się zgadzam. Radny – niezależnie od szczebla – musi być niezależny. Nie będę tu deklamował okrągłych zdań o sumieniu, kierowaniu się dobrem obywateli itd. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pewną subtelność – otóż samorząd stanowimy my, dziś jestem radnym, w następnej kadencji ta funkcja może należeć już do kogoś innego. Wszystko da się zrobić. Jeśli nawet ustawa zabroni zatrudniania całej bliższej i dalszej rodziny, to pozostają jeszcze przyjaciele, kontrahenci, którzy też mają swoje rodziny i przyjaciół, dla których szukają pracy i będą dozgonnie wdzięczni „za pomoc”. Chcę powiedzieć, że na końcu zawsze każdy z nas musi zdać egzamin z uczciwości, niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje, czy pełni funkcję społeczną, czy jest urzędnikiem państwowym, drogi są dwie i dla nieuczciwych zawsze znajdzie się furtka. Autorom pomysłów takich jak te dobrze życzę, ale jeszcze gorętsze życzenie kieruję do wszystkich samorządowców. Uczciwość na miarę sprawowanej funkcji!

Na wniosek Klubu Radnych Nasza Gmina, który złożyłem w jego imieniu na ostatniej sesji, Rada Miejska ponownie zajmie się wysokością stawek, za gospodarowanie śmieciami. Cieszę się, że udało się ten projekt przeforsować. Oczywiście, stawki uchwalone przez gminę, to jeszcze nie ostateczna cena za wywóz śmieci, ale jest to z pewnością punkt wyjściowy do dalszych działań w tej sprawie i moim zdaniem może mieć znaczący wpływ na oferentów.

We wtorek sesja. Projekt uchwały będzie jeszcze raz dyskutowany. Mam nadzieję, że cała Rada podejdzie do sprawy poważnie i obniży uchwalone w ubiegłym roku stawki.

Nasze propozycje:

 1. 4 z 6 zł. za segregowane śmieci.
 2. 7 z 11 zł. za niesegregowane śmieci.

 • RSS