Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska jednogłośnie zatwierdziła budżet dla Miasta i Gminy Pilawa na 2017 r. Jedną z planowanych inwestycji jest Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Trąbkach. 2 lata temu proponowałem tę inwestycję, ale wtedy nie znalazłem wielu zwolenników. Pomysł poparła oczywiście radna Halina Kuszpit, która doskonale rozumiała, że inwestycja będzie służyła przeze wszystkim naszym dzieciom. Co warto jeszcze podkreślić, nie tylko z Trąbek, ale z wielu miejscowości naszej gminy! Bardzo się cieszę, że Pani Burmistrz zaproponowała realizację inwestycji w tym roku. Inwestycja była przez wiele lat odkładana. Wystarczy porozmawiać z nauczycielami wychowania fizycznego z Trąbek, aby przekonać się, jak bardzo wszyscy czekają na realizację zadania. Po prostu dzieciaki ćwiczą na piachu, w pyle, a szkoła nie zapewnia przecież pełnej toalety po ćwiczeniach!

Urząd jeszcze w marcu b.r. ogłosił przetarg, do którego stanęły 3 firmy. Z informacji datowanej na 12 kwietnia 2017 r. wynika, że najtańszą z ofert złożyła firma ze Stoczka Łukowskiego na kwotę 564 515,99 PLN, z 60 miesięczną gwarancją. Termin wykonania zadania, to 15 września b.r., a więc zaraz na początku roku szkolnego. Wiem, że Urząd wezwał firmy do uzupełnienia dokumentacji. W tej chwili w budżecie na zadanie jest przeznaczona kwota w wysokości 500 000 PLN. Pani Burmistrz planuje inwestycję z ok. 30% dofinansowaniem.