W ubiegły wtorek, na sesji Rady Miejskiej podjęliśmy kilka istotnych uchwał. Poniżej kilka ważniejszych informacji:

  • wysokość podatków praktycznie nie ulegnie zmianie w 2016 r. nieznacznie wzrosną za to stawki za wodę i ścieki oraz śmieci
  • za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny: 6,60 PLN, za odpady niesegregowane 14 PLN (po szczegóły odsyłam na stronę Urzędu)
  • za zaopatrzenie w wodę będziemy płacili od 2016 r. 2,57 PLN netto, za odprowadzenie ścieków 4,20 PLN netto
  • jeszcze jedna informacja dotycząca odbioru odpadów: przetarg po raz kolejny wygrała firma Eko-Lider.
  • huta szkła Czechy S.A. uzyskała zezwolenie na rozbudowę zakładu , co zresztą widać i gołym okiem, ponieważ prace już trwają… :)
  • jest już decyzja o usunięciu czterech topoli przy SP w Trąbkach. Drzewa, o których mowa, rosną przy ogrodzeniu SP od strony osiedla. Usunięcie drzew pozwoli w przyszłości na zwiększenie miejsc parkingowych przy wejściu do szkoły, co jest szczególnie ważne dla rodziców odwożących swoje pociechy do oddziału przedszkolnego. Oczywiście nadal przy ogrodzeniu pozostaną pozostałe drzewa, tj. o ile dobrze pamiętam lipy, które po wycięciu przerośniętych topól będą miały szansę rozwinąć „skrzydła”

Od kilku tygodni na komisjach Rady Miejskiej toczy się ożywiona dyskusja na temat projektu budżetu. Celowo nie zamieszczam w tym momencie informacji na ten temat i obiecuję w najbliższym czasie napisać w tej sprawie.

Zachęcam do lektury kolejnych wpisów! :)