maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 3.2015

Wybory przewodniczących samorządów mieszkańców oraz sołtysów w gminie Pilawa na lata 2015-2019, trwały od 26 lutego do 20 marca 2015 r. W  Trąbkach wybieraliśmy gospodarzy 16 marca:

  • Osiedle Czechy, w Publicznym Gimnazjum w Trąbkach, o godz. 17.00: przewodniczącym samorządu mieszkańców został wybrany ponownie Pan Andrzej Gano.
  • Sołectwo Trąbki, o godz. 19.00 wybraliśmy na swojego gospodarza Panią Mariannę Górską.

Serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy na najbliższe 4 lata kadencji!

Warto w tym miejscu podziękować wieloletniemu sołtysowi Trąbek, Panu Jerzemu Piłce, który w tym roku nie zdecydował się już wystawić swojej kandydatury.

I jeszcze kilka słów o tym, po co sołtys? Faktycznie, osoba sołtysa kojarzy nam się przede wszystkim z wsią, tymczasem większość naszych miejscowości traci z roku na rok wiejski charakter, niewiele mieszkańców utrzymuje się dziś z rolnictwa, na przestrzeni ostatnich lat zaszło w tym zakresie wiele zmian. A więc po co sołtys? Po pierwsze, sołtys (przewodniczący osiedla) nadal odpowiedzialny jest za zebranie podatków (z tego też tytułu pochodzi gro dochodów sołtysa). Ale to nie wszystko: co prawda sołtysi nie zasiadają w Radzie, nie mają więc prawa ustawodawczego (nie głosują), są jednak w takim samym stopniu, a może w jeszcze większym, łącznikiem między wsią, a Urzędem Gminy. Dodajmy jeszcze, że w tym roku po raz pierwszy realizować będziemy inwestycje, w ramach Funduszu Sołeckiego i to właśnie Rada Sołecka, którą zwołuje i której przewodniczy sołtys, podejmuje decyzję, na co będą wydane pieniądze. Temat Fuduszu Sołeckiego z pewnością jeszcze wróci (mamy w tym zakresie wiele do nadrobienia i jako miejscowość i jako gmina), tymczasem sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej Trąbek życzę samych trafnych decyzji. :)

Fatalny stan dróg – szczególnie tych nieutwardzonych – to najgorętszy temat ostatnich dni. Zrozumiałe, niektóre ulice przy opadach deszczu po prostu płyną… W ostatni czwartek na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska pracownicy Urzędu zapewnili jednak, że:

  1. Urząd zdaje sobie sprawę, z sytuacji i jest już po weryfikacji stanu dróg w Gminie.
  2. Mamy zgromadzony zapas materiału, który może posłużyć utwardzeniu przynajmniej tych odcinków, które są na tę chwilę w najgorszym stanie.

Dla mnie bardzo ważny jest fakt, że na posiedzeniu padły nazwy ulic: Ogrodowa, czy Stacyjna w Trąbkach – zostaliśmy zapewnieni, że te odcinki będą remontowane w pierwszej kolejności. Co do dróg asfaltowych: Dyrektor ZGK potwierdził, że został już zakupiony materiał do punktowego uzupełnienia ubytków w nawierzchni i na tę chwilę czekamy już tylko na dobrą pogodę – widok z okna nie napawa mnie optymizmem, ale nie na wszystko mamy wpływ…

Ze swojej strony proszę o informację na tej stronie w formie komentarza, przez Facebook lub bezpośrednio do Urzędu na temat stanu dróg w miejscowości.

Wróciłem właśnie z Pilawy, przed chwilą zakończyła się  V sesja Rady Miejskiej.

  • Na początek odnośnie tytułu wpisu: faktycznie Pani Burmistrz poinformowała, że odbyły się kolejne rozmowy, z osobą zainteresowaną otworzeniem apteki na terenie Trąbek („w sąsiedztwie” filii SPZOZ, na terenie należącym do huty). Wiemy już, że pomieszczenie, o którym mowa spełnia minimalne kryteria, wymagane na potrzeby punktu aptecznego, przedsiębiorca, który jest zainteresowany inwestycją ma doświadczenie w branży farmaceutycznej.
  • Kolektory słoneczne: nadal nie mamy pewności, że przy tak znaczącej zmianie liczby uczestników projektu, otrzymamy dofinansowanie na projekt – czekamy na odpowiedź Wojewody. Wiemy natomiast, że wszyscy są żywo zainteresowani, żeby te pieniądze zostały wydane – w przeciwnym razie nie zostaną wykorzystane w ogóle…
  • Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej: w przyszłym tygodniu otwarcie ofert.
  • Trwają wybory na sołtysów i przewodniczących rad mieszkańców w gminie: w Trąbkach wybory odbędą się 16 marca, o godz. 19.00 w budynku Publicznego Gimnazjum.

Dodane: 2015-04-20

Kochani, biblioteka w Trąbkach jest już otwarta. Chwilę trwała inwentaryzacja, związana ze zmianami kadrowymi, a ściślej mówiąc, z odejściem na zasłużoną emeryturę Pani Teresy. Nowe godziny otwarcia biblioteki: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00.

 

Odebrałem ostatnio kilka telefonów, w których mieszkańcy z troską pytali o losy naszej biblioteki. Mówiono o planach zamknięcia placówki, zwalnianiu pracowników… Uporządkujmy informacje:

  • nic mi nie wiadomo o likwidacji biblioteki w Trąbkach; sprawa biblioteki pojawiała się wielokrotnie na sesjach i komisjach (szczególnie w ubiegłym roku), w kontekście przeniesienia księgozbioru do innego budynku, o czym pisałem już wcześniej: http://maciejjarzabek.blog.pl/2014/08/15/bibliotheka/

Wiemy, że wszystkim zmianom towarzyszą emocje, szczególnie jeśli w grę wchodzą sprawy kadrowe, lokalny patriotyzm. Osobiście jestem czytelnikiem naszej biblioteki od 25 lat i będę jej bronił jak niepodległości, ale na tę chwilę wszystkie swoje siły chcę skupić na tym, aby ten bogaty księgozbiór przenieść w jakieś godziwe miejsce…

Tymczasem Pani Teresie życzę spokojnej pracy, jak najmniejszej liczby przetrzymanych pozycji książkowych… :)

Trąbki do lektury!

PS. Swoją drogą, ciekawe jak czytelnictwo w naszej miejscowości/gminie, na tle kraju wygląda?

W ubiegłym tygodniu pojawiła się w mediach informacja, że w ramach zagospodarowania terenów użyteczności publicznej, gmina „uporządkuje teren przy pomniku Karoliny Hordliczkowej oraz wokół figury Jana Nepomucena”. Otóż, faktycznie zadanie dotyczyć będzie terenu OSP, przy drodze wojewódzkiej. Jest to staw z wysepką, na której szczycie posadzony jest niewielki obelisk, z informacją na temat m.in. życia Ś.P. Ignacego Hordliczki, założyciela Osady „Czechy”.

Miejsce to w ciągu ostatnich kilku lat znacznie zubożało. Sam staw jest dziś bardzo zamulony, okazała zieleń rosnąca na samej wyspie wymknęła się z pod kontroli, przez co miejsce straciło „parkowy” charakter, powiedziałbym nawet, zdziczało.

Środki na rewitalizację trzech miejsc użyteczności publicznej w gminie, w tym właśnie w Trąbkach, pochodzić będą z UE, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonawcę powinniśmy poznać już 6 marca.


  • RSS