maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 12.2014

Przygotowuję się właśnie do kolejnego posiedzenia Rady Miejskiej. W planie obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące uchwaleniu budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2015 r. oraz ustalenia wynagrodzenia burmistrza (o projekcie budżetu już pisałem, co do wynagrodzenia burmistrza, to napiszę tylko, że w projekcie uchwały zaproponowano 12.100 PLN brutto, co stanowi maksymalny ustawowy poziom wynagrodzenia burmistrza w naszej gminie; o budżecie: http://maciejjarzabek.blog.pl/2014/12/16/ile-da-sie-wykrzesac-z-budzetu/).

Ale to nie koniec atrakcji: w planie sesji, jako wisienkę na torcie mamy jeszcze odwołanie 3 obecnych członków Rady Społecznej SPZOZ w Pilawie! Dlaczego Rada miałaby odwoływać członków społecznej rady przed upływem kadencji? Otóż odpowiedź jest prosta: obecni radni chcieliby uczestniczyć w pracach rady, więc bezceremonialnie odwołują obecnych członków – wbrew Statutowi SPZOZ i przegłosują swoich członków… Głupota!

Pytanie: będziemy teraz naginać prawo pod widzimisię kilku radnych? Na to wygląda…

Dodane 7 stycznia 2015 r. po sesji:

1. Co do pierwszego akapitu: na posiedzeniu uchwalono Budżet na 2015 r. (ja wstrzymałem się od głosu: o budżecie pisałem już wcześniej: http://maciejjarzabek.blog.pl/2014/12/16/ile-da-sie-wykrzesac-z-budzetu/).; dalej, uchwalono wynagrodzenie Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa w zaproponowanej w projekcie uchwały wysokości, tj. 12.100 PLN brutto;

2. Co do odwołania członków Rady Społecznej SPZOZu, to z przykrością muszę stwierdzić, że podjęto uchwałę w tej sprawie:

 • bez wyraźnych podstaw skrócono kadencję 3 członków rady (kadencja rady trwa według Statutu SPZOZ w Pilawie 4 lata i kończyć się powinna w grudniu 2015 r.),
 • zaznaczam raz jeszcze, że w uzasadnieniu uchwały, podobnie jak w czasie dyskusji na sesji, radni będący za przyjęciem uchwały nie podali żadnego sensownego uzasadnienia poza chęcią zmiany członków rady na nowych(!),
 • Pani Burmistrz zapytana przeze mnie, czy ma jakiekolwiek zastrzeżenia do pracy obecnych radnych, odpowiedziała jasno, że nie ma uwag(!),
 • pośród odwołanych członków rady, znalazła się Pani Halina Kuszpit (przypominam tylko, że Pani Halina została wybrana przez mieszkańców Trąbek na kolejną kadencję do Rady Miasta i Gminy Pilawa),
 • nowo-wybrani członkowie Rady Społecznej SPZOZu: Krzysztof Gawryś, Dorota Niemiec-Jóźwicka oraz Grzegorz Zakrzewski;

Już tylko na marginesie dodam, że zostałem po sesji skrytykowany za powyższy wpis, a konkretnie za stwierdzenie, że rozwiązywanie Rady Społecznej SPZOZu rok przed upływem kadencji to: Głupota. Przykro mi tym bardziej, że muszę dziś, już po sesji, jeszcze raz się pod tymi słowami podpisać… Mi się po prostu taki sposób uprawiania polityki nie podoba, bo żadna rada, komisja, żaden organ samorządu gminy nie jest dla radnych. Radni mogą dostąpić zaszczytu pełnienia konkretnej funkcji, w przewidzianym trybie, w odpowiednim czasie.

Stało się. Na tę chwilę wypada mi już tylko życzyć Pani Burmistrz, jako przewodniczącej Rady Społecznej SPZOZ oraz nowym członkom rady owocnej pracy. Aha, i żeby ich kadencja trwała przewidziane 4 lata, bo teraz, to już nić nie wiadomo, szlaki przetarte…

Ostatnie dwa dni, komisje Rady Miejskiej analizowały projekt budżetu na 2015 r. Ja swoisty maraton odbyłem w dniu dzisiejszym, po raz pierwszy pracowałem w ciągu jednego dnia w dwóch komisjach, jedna po drugiej… :)

Oto kilka ważniejszych liczb:

 • dochody ogółem: 29.6123.817,51 PLN
 • wydatki ogółem: 30.312.963,51
 • prognozowany wskaźnik zadłużenia na 2015 r.: 44,71%

Projekt budżetu to nie jest na szczęście księga objawiona i w ciągu roku budżet będzie niemal na każdej sesji zmieniany, czasem nawet znacznie. Wytycza on jednak drogę, po której będziemy w ciągu roku podążać… I tu nie mam dla mieszkańców Trąbek dobrych wiadomości. Generalnie nazwa Trąbki nie jest w Projekcie nadużywana, pojawia się w kontekście budowy domu socjalnego, ale podkreślam, że to nie jest inwestycja dla nas, tylko dla całej gminy, a realizowana jest u nas, ponieważ nigdzie indziej na terenie gminy nie mogłaby powstać . Dziwnym jest również fakt, że w budżecie nie ma ani słowa o zabezpieczeniu środków na przeniesienie naszej biblioteki. Ten temat pod koniec ubiegłej kadencji był przez nas szeroko omawiany. Pani burmistrz wielokrotnie wspominała o toczących się rozmowach w tej sprawie… a teraz cisza. Wstyd, z tą naszą biblioteką, budynek, że brak słów, do tego nie nasz, na obcym gruncie… Pisałem już na ten temat: http://maciejjarzabek.blog.pl/2014/08/15/bibliotheka/W 2016 r. zaplanowana jest wstępnie budowa boiska wielofunkcyjnego, ale to w tej chwili jest dla mnie science fiction, rozmawiajmy o 2015 r.

Na pocieszenie, mieszkańcy Trąbek mogą wyglądać realizacji inwestycji w ramach Funduszu sołeckiego, tj. Urządzenie terenu do wspólnego grillowania, z oświetleniem i monitoringiem (z Funduszu sołeckiego mamy 21.683,00  PLN i na dzień dzisiejszy nie ma jasności, ile do tego interesu dołożymy środków własnych z budżetu gminy?!).

Za nami druga sesja, na której m.in. wybrano skład osobowy Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady Miejskiej. Dokładny spis wszystkich komisji zamieszczam na końcu tego wpisu (można go także przeczytać na stronie Urzędu: http://www.pilawa.com.pl/index.php?page=rada). W skrócie przedstawia się to tak:

 • decyzją radnych poprzedniej kadencji zniesiona została Komisja Rolna, mamy więc Komisję Rewizyjną i trzy stałe komisje Rady. Komisja Rewizyjna liczy 5 osób, pozostałe po 8,
 • Komisja Rewizyjna, na czele której stanął radny Mirosław Jarosławski, składa się wyłącznie z radnych KWW Albiny Łubian (nie licząc radnego Tomasza Przybysza – PSL). Do komisji głosami Rady nie został dopuszczony radny Leszek Mikulski z KWW Czesława Piętki. Szkoda, burmistrzowi i Radzie powinno zależeć, aby każda komisja była odzwierciedleniem składu osobowego całej Rady, szczególnie w takiej komisji, jak rewizyjna byłoby to transparentne i podniosłoby jej rangę. Poza tym, to bardzo wymagająca komisja, a nowowybrany przewodniczący nie pracował dotąd w samorządzie. Osobiście widziałbym w tej funkcji kogoś z większym doświadczeniem, ale kibicuję Panu Przewodniczącemu całym sercem! :)
 • generalnie na przewodniczących desygnowano osoby nowe (nie licząc Komisji Budżetowej z radnym Tomaszem Przybyszem na czele), w poprzedniej kadencji była sytuacja odwrotna, tylko jedna z komisji miała przewodniczącego pierwszej kadencji, choć warto też zauważyć, że była to osoba bardzo doświadczona (mówię tu o Panu Marcinie Gawinku, przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska),
 • Trąbki nie mają swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej, natomiast w pozostałych pracują:
 1. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: Grzegorz Zakrzewski i ja,
 2. Komisja Spraw Społecznych: Halina Kuszpit oraz Grzegorz Zakrzewski,
 3. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego: Halina Kuszpit i ja;

Na tych dwóch posiedzeniach kończy się chyba rozgrzewka i od przyszłego tygodnia radni zajmą się omówieniem projektu budżetu na 2015 r. Od dziś wiadomo, w jakim gronie poszczególne komisje będą pracowały. Poniżej, tak jak obiecywałem pełny obraz składu osobowego komisji:

I Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej zostały powołane nastepujące osoby:
1/ Przewodniczący – Mirosław Jarosławski
2/ Zastępca Przewodniczącego – Robert Rokicki
3/ członek – Krzysztof Gawryś
4/ członek – Tomasz Przybysz
5/ członek – Wiesława Wardak

II Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

W skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zostały powołane nastepujące osoby:
1/ Przewodniczący – Tomasz Przybysz
2/ Zastępca Przewodniczącego – Marcin Zawadka
3/ członek – Marek Andrzejczyk
4/ członek – Tomasz Gałat
5/ członek – Maciej Jarząbek
6/ członek – Krzysztof Korab
7/ członek – Leszek Mikulski
8/ członek – Grzegorz Zakrzewski

III Komisja Spraw Społecznych

W skład Komisji Spraw Społecznych zostały powołane nastepujące osoby:
1/ Przewodniczący – Tomasz Gałat
2/ Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Gawryś
3/ członek – Halina Kuszpit
4/ członek – Leszek Mikulski
5/ członek – Dorota Niemiec-Jóźwicka
6/ członek – Agnieszka Piętka
7/ członek – Robert Rokicki
8/ członek – Grzegorz Zakrzewski

IV Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego

W skład Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zostały powołane nastepujące osoby:
1/ Przewodniczący – Marek Andrzejczyk
2/ Zastępca Przewodniczącego – Wiesława Wardak
3/ członek – Mirosław Jarosławski
4/ członek – Maciej Jarząbek
5/ członek – Krzysztof Korab
6/ członek – Halina Kuszpit
7/ członek – Agnieszka Piętka
8/ członek – Marcin Zawadka

Właśnie otrzymałem informację o planowanej na najbliższy czwartek sesji Rady Miejskiej (o tym później). Tymczasem za nami już pierwsza sesja, która odbyła się w ubiegły piątek, tj. 28 XI 2014 r. Oto jej podsumowanie:

 • na przewodniczącego Rady Miejskiej została wybrana Pani Dorota Niemiec-Jóźwicka z KWW Albiny Łubian,
 • na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany Pan Grzegorz Zakrzewski (również KWW Albiny Łubian).

Serdecznie gratuluję. Choć nie ukrywam, że szczególnie na stanowisku przewodniczącego, widziałbym osobę z większym doświadczeniem samorządowym… No, ale wygrany bierze wszystko! Oby tylko towarzyszył temu zdrowy rozsądek. Na dobrą sprawę, nie wiem, czy dla wszystkich radnych KWW Albiny Łubian starczy eksponowanych funkcji w samorządzie gminnym?


 • RSS