Od jakiegoś czasu trwają prace nad budżetem 2013 r. Pani Burmistrz przedstawiła radnym projekt, o którym wiele by opowiadać. Na początek nadmienię tylko sprawę klubów sportowych:

  • ogólna kwota jest identyczna z ubiegłoroczną (196.000 PLN).

Interesuje nas teraz sprawa podziału środków pomiędzy 3 kluby: Trąbki, Pilawa, Puznówka; Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej MiGP, w ślad za Komisją Rolną przegłosowaliśmy wniosek o następującym podziale środków: Hutnik 75.000, Burza 70.000, Puznówka 50.000 PLN.

Jeszcze w październiku odbyło się posiedzenie komisji, z przedstawicielami klubów, na którym złożono – przynajmniej w większości – wyczerpujące sprawozdania finansowe. Jasno po tym spotkaniu widać, że Hutnik, z racji rozgrywek w lidze okręgowej ma wyższe koszty prowadzenia rozgrywek. Sprawa jest kontrowersyjna, ponieważ nie wszyscy radni popierają powyższy podział środków, Trąbki otrzymują przy tym rozdaniu 5.000 więcej kosztem Puznówki. Mimo to ja opowiedziałem się za takim właśnie podziałem tych 196.000 PLN.