maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 9.2013

Właśnie przeczytałem na stronie internetowej UMiG Pilawa, że we wtorek 24.09.2013 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej (link poniżej). Nie miałem jeszcze w ręku materiałów, obiecuję opisać najważniejsze sprawy jeszcze przed posiedzeniem, ale dla mnie będzie to z pewnością okazja do zadania pytań w sprawie:

  • postępów rozbiórki pustostanu przy ul. Osadniczej w Trąbkach,
  • terminów prac na ul. Czarna Droga w Trąbkach,
  • braku bieżących prac remontowych do czasu położenia asfaltu na ul. Czarna Droga;

BUDŻETU 2014

1 komentarz

15 września tego roku, minął termin składania wniosków do projektu budżetu na 2014 r. Co roku swoje propozycje składają mieszkańcy, rady sołeckie, radni. Osobiście, w tym roku złożyłem 3 wnioski, w najpilniejszych według mnie sprawach (pominąłem ul. Czarna Droga w Trąbkach, wiedząc, że Urząd postanowił już o realizacji tej inwestycji w bieżącym sezonie):

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dolinowej w Trąbkach – realizowana obecnie inwestycja pomija tą ulicę, co jest dla mnie niezrozumiałe, choćby z ekonomicznego punktu widzenia. Jeśli odłożymy tą budowę w czasie, jej koszty znacznie wzrosną. Nie wspominam już o mieszkańcach, którzy mogą tylko tęskno patrzeć, jak kilka metrów dalej prowadzona jest kanalizacja sanitarna. Ta sprawa powinna być załatwiona jeszcze w tym raku, ale…
  2. Projekt kanalizacji sanitarnej w Trąbkach, tzw. Domy Osadnika, przy ul. Osadniczej – kolejny fragment miejscowości pominięty w planach Urzędu Miasta i Gminy. Mieszkańcom należy się choć perspektywa budowy kanalizacji sanitarnej, w mojej ocenie wykonanie dokumentacji projektowej będzie wyraźnym znakiem dla mieszkańców, że gmina o nich nie zapomniała.
  3. Remont ul. Polnej, w Trąbkach – droga „polna” nie tylko z nazwy, nie doczekała się jeszcze nakładów z gminy. Od wielu lat z mieszkańcami zabiegamy choćby o wyrównanie i utwardzenie drogi.

Nie licząc rozpoczętych inwestycji oraz tych, na które gmina uzyska dofinansowanie, jest to dla mnie absolutne minimum, jeśli chodzi o budżet 2014 r.

Właśnie dowiedziałem się, że pomiary, o których pisałem ostatnio, wyszły pozytywnie i Urząd zlecił już kosztorys inwestorski, na remont ul. Czarna Droga.

Kilka dni temu, firma realizująca inwestycję pobrała 5 pomiarów i analizowała pod kątem dalszych prac na Czarnej Drodze. Okazało się, że grunt pod nawierzchnię bitumiczną jest już gotowy i Urząd przystąpił do prac – aktualnie, kosztorys inwestorski.

Reasumując. Przed zimą przejedziemy przez Czarną Drogę w Trąbkach bez dziur, kolein, wybojów – trudno się będzie przyzwyczaić!


  • RSS