maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 7.2012

W najbliższy wtorek, 31.07.2012 r., o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pilawa XXII sesja Rady Miejskiej.

Jakiś  czas temu, mieszkańcy tzw. lepianek przy ul. Osadniczej, wystosowali pismo do Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, z zapytaniem o kanalizację na zamieszkałym przez nich terenie. Dziś otrzymali/liśmy odpowiedź:

  • generalnie, pismo jest wpisane do projektu budżetu na „kolejne lata”(!),
  • dokumentacja, opracowana dla Trąbek w 2007 r. nie obejuje tych terenów,
  • właśnie złożono wniosek, o dofinansowanie kolejnego odcinka kanalizacji w Trąbkach, w którym również nie uwzględniono tzw. lepianek;

Jeśli przyjąć to pismo, to sprawa niechybnie się odwlecze, tymczasem mówimy o niewielkim, „zapomnianym” odcinku, którego koszt nie będzie wielki. Im szybciej zrobimy projekt kanalizacji na tym terenie, tym szybciej gmina będzie zabowiązana do rozpoczęcia robót. Trzeba próbować dalej! Po pierwsze – złożyć wniosek do budżetu na 2012 r., o sporządzenie projektu kanalizacji.

Ile razy Wam się zdarzyło, że ktoś pytał o np. Aleję Owocową, chociaż przejeżdżał obok znaku kilkakrotnie? Mi wiele razy. Powód: tabliczki z nazwami ulic w Trąbkach wiszą na chylących się ze starości płotach, schowanych gdzieś w głębi drzewach itp. Warto to zmienić? Piszcie, jak to wygląda z Waszegho punktu widzenia! Zapraszam do dyskusji.

W projekcie budżetu na 2012 r. znalazła się suma pięniędzy na rozpoczęcie budowy domów socjalnych dla gminy Pilawa. Inwestycja ma być ulokowana w Trąbkach, w pobliżu oczyszczalni. Wydaje się, że budowa jest potrzebna, widać to szczególnie teraz – wszyscy czytaliśmy artykuł o rodzinie z Pilawy, która straciła dach nad głową po lipcowych wichurach – na dzień dzisiejszy, gmina nie ma jak pomóc w takich przypadnkach! Gdzie pójdą pieniądze, jeśli zrezygnujemy z budowy lokali socjalnych? Biblioteka i domy ludowe w Gocławiu i Wygodzie dostaną te pieniądze. Też dobrze, ale decyzja do najłatwiejszych nie należy. Wypada jeszcze napisać, dlaczego Pani burmistrz, z Panią skabnik proponują te zmiany: zbytnie obciążenie dla budżetu (ok. 1 mln PLN w wieloletniej prognozie finansowej). Decyzja będzie należała do Rady Miejskiej.

Jutro o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Zajmniemy się, krótko mówiąc wodą, która często stoi na naszych posesjach… Jeśli i Wy uważacie, że problem jest – piszcie.


  • RSS