maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 11.2011

Wczoraj, tj. 18 listopada 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
Pilawa, odbyło się spotkanie, z Pełnomocnik spółki Przemysł Szklany w Polsce
S.A., Panią Sobczak. Oprócz Pani Burmistrz, radnych Trąbek obecni byli m.in.
wiceprzewodniczący rady gminy, Pan Andrzej Kępka oraz radny Pilawy Przemysław
Mazek. W spotkaniu uczestniczył również obecny i były prezes zarządu K.S.
Hutnik Huta Czechy.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Szybko okazało się,
że obie strony są najbardziej zainteresowane możliwością wykupienia
nieruchomości. Padły pierwsze oferty. Obecnie czekamy na odpowiedź, którą – być może
już w poniedziałek – ma dać Spółka Przemysł Szklany w Polsce.

Jeszcze w październiku, K.S. Hutnik otrzymał od Spółki
Akcyjnej Przemysł Szklany w Polsce wezwanie do opuszczenia nieruchomości.
Termin wyznaczono na koniec grudnia 2011 r. Faktycznie teren nie jest
własnością ani gminy, ani klubu sportowego, spółka miała prawo do wystosowania
takiego pisma.

Co dalej? W Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa odbędzie się
spotkanie, z pewnością nie ostatnie, na którym Pani Burmistrz, radni Trąbek,
Prezes Klubu Sportowego oraz Przemysł Szklany w Polsce w osobie Pani M. Sobczak
będą rozmawiać na temat przyszłości naszej drużyny. Tymczasem mnożą się
tylko pytania. Miejmy na dzieję, że jutro będziemy wiedzieć coś
więcej.


  • RSS