Od pewnego czasu krąży po Trąbkach plotka, jakoby gmina miała likwidowac ośrodek zdrowia w naszej miejscowości. Nic o tym nie wiem. Kojarzę natomiast fakty: fama pojawiła się w kilka dni przed sesją (VI sesja Rady Miejskiej z 30.03.2011 r.), na której sprawa ośrodka zdrowia w Trąbkach faktycznie się pojawiła. Otóż zgodnie z ustawą nazwa w Statucie SPZOZ w pewnym miejscu otrzymała brzmienie „Filia w Trąbkach” (uchwała nr VI.35.2011) i właśnie o to słowo „filia” chodzi, inaczej nasza przychodnia musiałaby byc otwarta do 20:00. Po prostu! Radni z Trąbek (nie tylko ja), pytaliśmy otwarcie Panią Burmistrz, czy planowane zmiany dotyczą tylko zmiany nazwy i otrzymaliśmy odpowiedź twierdzącą.

Pozostaje tylko pytanie. Komu zależy na rozprzestrzenianiu takich plotek?