maciejjarzabek blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 4.2011

SUPLEMENT

1 komentarz

Z przyjemnością informuję, że właśnie ukazał się kolejny numer „Kuriera Pilawskiego”. Zachęcam do lektury! Tymczasem chciałbym nawiązać do wydania poprzedniego… Otóż kilka dni temu przeglądałem po raz kolejny marcowe wydanie magazynu, w stałej rubryce: z obrad sesji, przeczyałem, że 28 XII 2010 r. Rada Miejska obradowała nt. wysokości diet i wynagrodzeń – to się zgadza. Następnie wymienione są dokładne kwoty, które radny otrzymuje za sesję (200 zł.), oczywiście nie jest napisane, że nie wszyscy radni głosowali za podwyżką, Klub Radnych Nasza Gmina, do którego należę, głosował przeciw. Potem dowiadujemy się ile dostaje przewodniczący i wiceprzewodniczący rady, czy np. przewodniczący komisji itd., odwołuję do lektury, oto link: http://pilawa.com.pl/kurier/nowykurier/wydania/marzec2011/kurier.html. Tu relacja się kończy, ale rada przegłosowała tego dnia trzy podwyżki: radnych, sołtysów i burmistrza Pilawy, ale o wysokości pensji Pani burmistrz już się czytelnik nie dowie! Dlaczego, nie rozumiem? Skoro tak skrupulatnie informujemy czytelników o podjętych uchwałach, róbmy to konsekwentnie, po prostu! Zainteresowanych odsyłam do zakładki BIP Strony Urzędu Miasta.

PS. Przecież pensja Pani burmistrz, to nie żadna tajemnica…

Okazało się, że problem bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie wywołuje sporo emocji… Kontynuuję temat:

10 marca 2011 r. w Garwolinie miało miejsce spotkanie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z samorządowcami gmin powiatu garwolińskiego. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim zmian w organizacji policji w naszym powiecie. Radni oraz wójtowie protestowali m.in. przeciwko likwidacji posterunków – gminy Pilawa na szczęście to nie dotyczy, przypominali wkład, jaki włożyły poszczególne samorządy w rozwój „swoich” posterónków, pytali, czy planowane reformy nie zmniejszą bezpieczeństwa mieszkańców. Oto odpowiedź, jakiej udzielił Komendant, myślę, że wszystko się w niej zawiera: Samorządy i mieszkańcy mają prawo żądać, aby było zagwarantowane bezpieczeństwo, ale w jaki sposób to zostanie zrobione, to już jest rola policji i komendanta. Zaufajcie nam! Jesteśmy fachowcami, znamy się na tym – dodał.

Wydaje mi się, że nie muszę tych słów komentować?


  • RSS