Jutro (pt, 25 marca) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pilawa odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematem będzie m.in. czystość i porządek w naszej miejscowości.

Tymczasem na ostatniej komisji miałem okazję zapytać naszych policjantów, ile było w ostatnim roku interwencji w sprawie nielegalnego spalania śmieci, np. plastików. Okazuje się, że tego typu wezwań nie było… Oczywiste, że sprawa nie widnieje tylko w policyjnych statystykach, bo problem faktycznie jest. Zdajemy sobie sprawę, że część mieszkańców zamiast segregować surowce wtórne, po prostu puszcza je z dymem. Skutek – zatrucie atmosfery niezliczoną ilością toksycznych związków chemicznych. Piszę o tym dlatego, że na mocy Art. 379 „Ustawy o odpadach” burmistrz może wydać upoważnienie, do wejścia na teren prywatnych posesji, na których spala się śmieci. Karą może być nawet 500 zł. Ale skoro problemu nie ma…