W tym miesiącu mieszkańcy Trąbek po raz kolejny wybiorą swoich
przedstawicieli w samorządzie gminy. Mieszkańcy Trąbek wybiorą sołtysa oraz
członków Rady Sołeckiej, natomiast mieszkańcy
Osiedla „Czechy” wybiorą Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców, a następnie
członków Zarządu.

Przy tej okazji warto zastanowić się nad rolą
sołtysa/przewodniczącego w naszej miejscowości. Tradycyjnie sołtys kojarzy się nam
z poborem podatków i innych opłat lokalnych, a to jednak nie wszystko. Do zadań
sołtysa/przewodniczącego należy przede wszystkim reprezentowanie interesów
mieszkańców na zewnątrz. To sołtys/przewodniczący mieszkańców ma za zadanie
aktywizować swoje środowisko, wspierać wszystkie pomysły dążące do poprawy
życia mieszkańców lub być ich inicjatorem.

Mamy jeszcze kilka dni do zastanowienia się nad wyborem jednego
z kandydatów lub zgłoszeniem swojej kandydatury.