Wydaje mi się, że na początek wytłumaczę, po co w ogóle blog? Wszystko co
się pisze, powinno być pisane i publikowane w jakimś celu i dla konkretnego
odbiorcy. Otóż, w ostatnich wyborach samorządowych zostałem wybrany radnym Rady
Miejskiej Miasta i Gminy Pilawa. Od tego czasu, z każdą sesją, z każdą komisją
jestem bogatszy o nową wiedzę, którą chciałbym się z czytelnikami podzielić.
Wydaje mi się, że jestem to winny moim wyborcom.

Postaram się od tej pory co pewien czas zamieszczać krótkie teksty, komentarze
do tego co usłyszałem, zobaczyłem, czy dowiedziałem się od radnych, pracowników
gminy lub samych mieszkańców. Skoro tak, to niniejszy tekst ma przede wszystkim
informować, a w dalszej perspektywie może aktywizować tą część, szczególnie
młodego pokolenia, które życiem swojej społeczności jeszcze się nie interesują?

Życzę miłej lektury.